June 26, 2014

Pendapat Profesor Ismail Hussein Tentang Abdullah Munshi

-->
BBB, 26 Sya`ban 1435 = 24 Jun 2014 (Rabu):

Profesor Ismail Hussein yang pernah mengetuai Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya (1976-1980) dan memimpin selaku Ketua Satu Gapena sejak ditubuhkan (1970) dan berterusan lebih tiga dekad adalah tokoh penting dan berpengaruh di dalam Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Pendiriannya sebagai imej kepada Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya dan Gapena yang dipimpinnya. Dalam masa dunia persuratan Melayu sebok memperkatakan tentang Bapa Persuratan Melayu. Ismail adalah tokoh kukuh dengan pendapat bahawa Abdullah Munshi adalah Bapa Persuratan Melayu Moden. Alasan utama Ismail Hussein,


``Abdullah adalah penulis Melayu yang pertama yang karyanya dapat dicetak dan diterbitkan.``
(Abdullah Munshi, Wajah: Biografi Seratus Penulis, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur,, 1981: 66).
Karya  seperti Kesah Pelayaran Abdullah (ditulis 1253H.) dicetak (1838M.) dan Hikayat Abdullah dicetak 1848. Percetakan dan penerbitan di dalam bahasa Melayu pada masa itu adalah menggunakan tulisa jawi. Tetapi Abdullah menurut pengenalan bagi Kesah Pelayaran Abdullah:

``Adapun Kesah Pelayaran Abdullah ini telah dicetak mula-mula sekali di Singapura oleh pengarangnya sendiri, Munshi Abdullah, iaitu sebelah muka dengan tulisan Jawi dan sebelahnya pula dengan tulisan Rumi. Lepas itu buku ini telah dicetak beberapa kali di negeri Belanda. Dan dalam tahun 1886 sekali lagi buku ini dicetak di Singapura.``

(Abdullah bin Abdul Kadir, Munshi, Kesah Pelayaran Abdullah, Malaysia Publications Limited, Singapura, 1965: III).

Merujuk kepada pengeluaran kitab bercetak bertulisan jawi, sekadar bandingan, maka adalah yang terawal dicetak antaranya di Mesir seperti Percetakan al-Maymaniyyah (1309H.), al-Matba`ah al-Karimi al-Islamiyy, Misr (1315H.), al-Matba`ah al-Miriyyah al-Ka`inah, Makkah (1300H.), al-Matbaah al-Imam Singapura (1326H.). Percetakan-percetakan yang lain lebih kemudian dari tarikh-tarikh di atas. (Shafie Abu Bakar, Institusi Shaykh Abdul Malik bin Abdullah (Satu Corak Pengajian Tradisi Di Terengganu) Dan Kitab-Kitab Padanya, Tesis Sarjana di IBKKM, UKM, 1976/77: 487-511).


Soal karya Abdullah Munshi dikatakan tulisan di dalam bahasa Melayu terawal dicetak maka adalah difahami bahawa buku Kesah Pelayaran Abdullah dicetak mula-mula sekali di Singapura oleh pengarangnya sendiri 16 tahun sebelum beliau meninggal (Abdullah meninggal 1854M.). Ini bererti dia mencetak dan menerbitkan karangannya sejak lebih 150 tahun lepas, berbanding kitab-kitab Jawi tertua (1435-1300H) adalah sejak 135 tahun yang lepas. Ertinya buku Hikayat Pelayaran Abdullah memanglah lebih awal dicetak dari percetakan kitab-kitab yang pada awalnya dicetak di Makkah, Mesir dan kemudian di Singapura – juga Pulau Pinang.

Tetapi persoalannya, apakah tujuan Profesor Ismail Hussein menjadikan faktor percetakan sebagai ciri moden dan Abdullah Bapa bagi Persuratan Melayu ? Kita berpendapat baharu dan moden seharusnya dikira dari segi kandungan yang membawa kelainan dan pembaharuan. Berbanding pada masa yang sama ulama` seperti Shaykh Daud Patani yang bergiat di Makkah pada pertengahan abad ke 19, lebih kurang sezaman dengan Abdullah Munshi. Beliau mengarang lebih dari 30 buah kitab untuk dakwah Islamiah. Dalam kajian Penulis:

``Bahkan pada masa itu semua kitab-kitab disalin tangan, manakala kitab-kitab di dalam bahasa Melayu masih sedikit. Kekurangan ini telah menimbulkan dorongan Shaykh Daud al-Fatani untuk mengarang kitab-kitab jawi. Pelajar-pelajar pada masa itu terpaksa  membelinya dari penyalin-penyalin atau mengupah penyalin-penyalin khusus atau menyalinnya sendiri. Shaykh Daud sendiri mempunyai kumpulan penulis-penyalin setiap kitab yang dihasilkannya, sedia disalin dalam jumlah naskhah yang banyak oleh pegawai-pegawai penyalinnya untuk dimiliki oleh orang lain.``

(Shafie bin Abu Bakar, Haji Abdul Malik bin Isa (Cicit Tok Pulau Manis, Pesaka VIII, Lrmbaga Muzium Negeri Terengganu, Kuala Terengganu, 1992: 30).

Antara kitab Shaykh Daud al-Fatani yang popular disalin ialah Munyat al-Musalli dikarang 1242H.(disalin 1277H.). Kitab-kitab Shaykh Daud yang disalin disebarkan kepada para jamaah Haji yang datang ke Makkah dan mereka membawa balik kitab-kitab yang disalin untuk dijadikan bahan pengajaran di tempat masing-masing di Kepulauan Melayu.

Sama ada pada masa zaman belum ada percetakan karangan Shaykh Daud telah popular dan tersebar di pelusuk Nusantara, lebih-lebih lagi selepas adanya percetakan. Ini ialah kerana karangan-karangannya ialah panduan keilmuan Islam yang diamal oleh masyarakat umat Islam. Kita tidak fikir karangan Abdullah Munshi popular di tengah masyarakat sebagaimana karangan-karangan Shaykh Daud Patani. Significantnya adalah kerana pembaharuan yang dibawa di dalam karangannya.

Point yang Penulis ingin tekankan, bahawa faktor percetakan tidak kuat untuk dijadikan hujah, bahawa dengannya menjadikan sesebuah karang ini moden, mendahului zaman dan sebagainya. Faktor penentu utamanya ialah kandungan yang dibawa dan sejauh mana ianya membawa perubahan dan perspektif baru dalam bidang persuratan. Memang banyak elemen-elemen pembaharuan yang dibawa oleh Abdullah, tetapi percetakan bukan elemen yang menjadikannya moden atau sebaliknya. Pembaharuan ini tetap dikira sekiranya buku-buku Abdullah dicetak kemudian dari tarikh-tarikh percetakan kitab-kitab di atas atau buku-buku yang lain. Keberadaan beliau pada zamannya dengan pembaharuan yang dibawa lebih penting dari karyanya dicetak atau tidak.

Sekian.

No comments:

Post a Comment