June 20, 2014

Catatan Tambahan Mengenai Bangi Bandar Ilmu

-->
21 Sya`ban 1435 = 19 Jun 2014 (Khamis):

Bangi Bandar Ilmu dapat diperkukuhkan dengan berbagai-bagai faktor dan elemen. Bandar ilmu dengan wujud di dalamnya dan disekitarnya beberapa buah universiti dan masjid serta surau-suraunya giat dengan kegiatan ilmu pengetahuan, walaupun sudah layak dipanggil Bandar Ilmu, tetapi kewujudan elemen-elemen yang lain lagi lebih mengukuhkan Bangi Bandar Ilmu.


Antara faktor kukuh di BBB seharusnya mempunyai tokoh-tokoh yang kukuh di dalam bidang-bidang keilmuan tertentu dan terkenal keluar dari Bangi. BBB ada elemen ini, tetapi tidak cukup ramai bagi menyemarakkan Bangi di dalam bidang-bidang kepakaran. Setengahnya tidak ditonjolkan. Inisiatif perlu diambil oleh Pendukung Bangi Bandar Ilmu mengukuh dan memperkenalkan tokoh-tokoh yang berkelayakan.

Faktor yang menonjolkan sesuatu tempat ialah adanya pemikiran dan karya-karya besar dihasilkan di tempat berkenaan. Misalnya Al-Khuarizmi yang menghasikan kaedah geometri menjadikan diri dan tempat asalnya al-Khuarizmi terkenal. Bukhari penghimpun Hadith menjadikan diri dan tempatnya terkenal. Adakah ulama` dan Intelektual BBB menghasilkan karya ilmiah ? Sudah tentulah ada dan ramai. Tetapi setakat ini tidak ada karya agung yang diterima dan diperkatakan di Bangi dan di Malaysia. Pendukung BBI perlu berusaha menonjolkan karya-karya bermutu dan terkenal di dalam Negara bahkan hingga ke luar Negara. Jika belum ada usaha dan galakan bagi penghasilan perlu dilakukan.

Satu cara memprojekkan Bangi Bandar Ilmu, pendukung Bangi Bandar Ilmu hendaklah mendapatkan tenaga pakar bagi melibatkan diri di dalam kerja-kerja penyelidikan mengenai topik-topik menarik secara persendirian atau kerjasama dengan pihak lain dengan mendapat tunjangan dari pihak swasta atau kerajaan. Hasilnya diwacana dan diterbitkan oleh pihak Bangi Bandar Ilmu atau secara bersama.

Sehubungan dengan penghasilan karya-karya ini, sesuatu Bandar Ilmu kukuh identitinya dengan adanya industri buku di tempat berkenaan. Antara industri buku dimaksudkan antaranya wujudnya penerbit-penerbut buku popular yang menerbit buku-buku pengarang terkenal dan menjadi rebutan pembeli. Sebagai contohnya `Telaga Biru` yang diusahakan oleh pasukan usahawan muda yang berjiwa agama dan menerbitkan buku-buku di dalam bidang-bidang terkenal. Telaga Biru dapat membina imej sebagai penerbit buku-buku bahkan majalah keislaman. Bangi Bandar Ilmu juga patut ada penerbit buku-buku sedemikian. Dalam hubungan ini juga perlu wujudnya kedai-kedai buku berwibawa dan ilmiah menjadikan Bangi terkenal dengan kedai-kedai buku bermutu. Pendukung Bangi Bandar Ilmu harus menggalakkan pengusaha-pengusaha kedai buku bertapak di Bangi. Pengusaha dan penerbit buku seperti `Shabab` yang ada  patut diberi galakan dan sokongan. Karnival dan jualan buku tahunan atau dwi-tahunan di Bangi satu cara memperkenal dan melariskan jualan buku.


Tercetusnya Polimik Ilmiah pada sesautu tempat dan masa menonjolkan imej setempat. Misalnya dengan berlakunya Peperangan Sifin mencetuskan kelahiran Khawarij, seterusnya Qadariyyah, Jababariyyah dan Mu`tazilah. Ini melahirkan padangan yang bersifat falsafah di dalam Islam yang kesannya ketara di dalam keilmuan Islam. Apakah mungkin lahir polimik Ilmiah tentang isu-isu keilmuan di Bangi ? Setakat ini masih belum lahir dan diharap akan tercetus polimik keilmuan berhubung dengan sesuatu topic yang memberi imej baik bagi Bangi Bandar Ilmu. Kita pernah cetuskan pendapat bahawa di Bangi perlu ada institusi yang dikenali sebagai `Pemikiran Bangi`, iaitu kelompok ilmuan dan pemikir yang membicarakan sesuatu isu releven dan semasa dari satu masa ke satu masa. Pendapat dari kelompok `Pemikiran Bangi` ini seharusnya dihormati masyarakat kerana kejituan pendapat dan menjadi rujukan luar yang kelompok ini atau individu darinya menjadi rujukan pendapat oleh media dan masyarakat. Walaupun sudah ada Wacana Pemikiran Bangi, tetapi tidak menjadi rujukan oleh media dan masyarakat. Lantaran topik-topik dibicarakan juga tokoh-tokoh tidak menonjol, tidak ada penerbitan susulan yang berhubung dengannya untuk dijadikan rujukan. Ini bererti ada kelemahan yang perlu di atasi dan pembaikan perlu dilakukan bagi meningkatkan reputasi Pemikiran Bangi di BBB.

Kita memperkatakan bahawa Bangi bersemarak dengan ilmu, bahkan disifatkan sebagai Taman atau Wadi Ilmu. Adakah setakat ini ianya menjadi daya tarikan orang datang ke Bangi Bandar Ilmu melakukan ziarah Ilmu ? Mungkin tidak ketara dan pengajian berlaku sesama setempat. Bangi Bandar Ilmu seharusnya menjadi tarikan pengunjung-pengunjung Ilmu, bahkan boleh jadi sebagai `Pelancongan Ilmu. Mereka datang secara bersendiri atau secara package. Pusat-pusat pengajian hendaklah diatur dan diselaraskan hingga memudahkan pengunjung-pengunjung ilmu yang datang. Ini termasuk menyediakan inapan yang menjadi tumpangan mereka untuk mengikuti berbagai-bagai ilmu yang ditawarkan. Lokasi-lokasi pengajian dan pra-sarana juga seharusnya disedia dan dijaga agar ianya menjadi sebagai Taman Ilmu.

Kita lebih membicarakan imej Bangi Bandar Ilmu dengan adanya universiti-universiti di sekitar Bangi, sebenarnya satu cara mempertingkatkan imej Bangi Bandar Ilmu ialah dengan mengadakan sekolah pada peringkat menengah berbagai aliran yang baik yang menjadi tarikan pelajar-pelajar untuk datang belajar pada peringkat menengah di Bandar Baru Bangi dan seterusnya ke universiti. Peranan ini wajar diambil inisiatif oleh Kompleks Pendidikan Islam Bangi, tapi untuk menarik minat belajar di sini sekolah hendaklah membuktikan prestasinya terbaik – dengan guru, kurikulum dan pentadbiran terbaik, menjadi rebutan pelajar untuk datang.


Bangi Bandar Ilmu adalah wawasan besar. Pasukan pendukungnya seharusnya mempunyai visi dan misi yang jelas, tidak sekadar ikut-ikutan dan tidak seharusnya menjadi platform bagi tujuan yang lain. Gagasan seharusnya diprojek dan disusun dengan teliti oleh pakar-pakar berwibawa, dihormati keilmuan dan berkemampuan dari segi pentadbiran. Gagasan perlu diterjemahkan menjadi realiti dan seharusnya menunjukkan prestasi yang tinggi dan berdaya maju. Jika terbukti menyerlah tentu mendapat dokongan dan sokongan dari berbagai pihak – tempatan dan luaran.

Sekian.

No comments:

Post a Comment