January 7, 2017

FITNAH DAN GUGATAN DIHADAPI AL-QUSHAIRY: KUKUHKAN KEDUDUKAN


BBB,  07 Rabi`ul Akhir  1438H. =  06 Januari 2017 (Juma`at):
Pada dasarnya  Abu al-Qasim bin `Abdul Karim bin Hawazin (376-465H.) Imam yang alim yang menghimpunkan antara  shari`at dan haqiqat menumpukan kegiatan keilmuannya di Naisaburi.
Kealimannya di dalam berbagai bidang keilmuan seperti akidah, tasawuf, fiqh, tafsir, hadith dan sastera dan kemampuannya menyampaikan pengajaran dengan  berkesan dengan bahasa yang menawan, menarik ramai pengikut-pengikut dan pelajar-pelajar. Pada zaman kegiatannya ini Al-Qushairy berada pada zaman pemerintahan kerajaan Saljuk yang mendukung faham Mu`tazilah, sedangkan Al-Qushairy adalah pendukung madzhab Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah. Popularitinya tidak disenangi oleh kalangan yang tidak sealiran dengannya. Lantaran itu beliau menghadapi fitnah dari kalangan pendukung Mu`tazilah dan kalangan yang digelar sebagai pendukung Neo Hanbalisme yang kuat pengaruhnya di kalangan pemerintah Saljuk. Akibat dari fitnah dan gugatan dari kalangan pendukung Mu`tazilah dan Neo-Hanbalisme ini pengkut-pengikut dan murid-muridnya berpecah. Bahkan ada cadangan oleh pihak musuh-musuhnya terhadap pemerintah agar menangkapnya. Akibatnya beliau terpaksa keluar dari Naisabur dan berpindah ke Baghdad. Di Baghdad beliau tidak menghadapi sekatan, bahkan diterima baik oleh pemerintah pada masa itu. Beliau menghadapi tentangan dan gugutan dan perpindahab ini berlaku antara (440-455H.). Dalam masa tersebut beliau sekali sekala  ke Tus, walaupun tidak dapat terus ke Naisaburi.
Pada akhir tempoh tersebut berlaku perubahan politik pemerintah. Peristiwa yang terkenal dengan  `Thurghulbeg` dan kuasa Sultan Arsalan al-Saljuki (m. 1072H.)  diambil alih oleh Abu Shuja`, maka  Al-Qushairy bersama dengan rombongannya  bertolak dari Khurasan kembali ke tanah asalnya bergiat di Naisaburi. Sultan  dan Perdana Menteri Nizam al-Muluk pada masa itu, iaitu Al-Hasan bin `Ali al-T*usy  dan pemuka-pemuka semasa amat menghormati Al-Qushairy dan mereka turut sama hadir di dalam majlis-majlis ilmu yang disampaikan oleh Al-Qushairy.
Menurut Al-Qushayry di dalam muqaddimah kitab Al-Risalat al-Qushaiuriyyahnya bahawa menurutnya:
``Ini Risalah ditulis oleh yang  faqir terhadap Allah Ta`ala `Abdul Karim bin Hawazin al-Qushairy ditujukan kepada kumpulan sufi di negara-negara Islam, iaitu pada tahun 437H.).``
Iaitu sebelum dari zaman gugatan yang dihadapi oleh al-Qushairy (440-455H.).
Walaupun dikatakan Risalahnya ditujukan kepada kumpulan sufi di negara-negara Islam, hakikatnya dituju  kepada semua pihak baik kalangan sufi atau bukan dari kalangan sufi, khususnya bagi yang mau mengkaji bidang tersebut dan juga kepada pihak yang mencari tentang kesalahannya yang mau menggunakan bagi melemahkan Al-Qushairy sebagaimana dilakukan oleh musuh-musuh Al-Qushairy.
Al-Qushairy meletakkan golongan sufi yang sebenar pada tempat yang tinggi. Menurutnya:
``Allah menjadikan golongan ini adalah mereka yang  murni jiwa di kalangan auliya`Nya. Dan melebihkan mereka di atas kalangan hambanya selepas rasul-rasul dan anbiya`Nya salawat dan salam ke atas mereka`` . Menurut Al-Qushairi, ``Allah menjadikan hati-hati mereka logam-logam rahsia-rahsiaNya dan mengkhususkan mereka di tengah umat  menjenguh cahaya-cahaya, memahami hakikat secara mendalam. Mereka bersih dari kotoran kekejian biasa  insan.  Mereka bermushahadah hakikat Ahadiyyah. Mereka adalah  ditaufik mendirikan adat-adat kehambaan dan menyaksikan larian hukum al-Rububiyyah. Mereka melakukan kewajipan taklif. Mereka bersifat iftiqar kepada Allah. Mereka tidak memperkatakan apa yang dialami dari amalan-amalan dan ahwal yang dilalui untuk mengelak dari fitnah terutama bagi yang tidak memahaminya.  Al-Qushairy meletakkan kalangan yang benar-benar sufi begitu tinggi. Menurutnya kalangan sedemikian pernah wujud, tetapi kini kalangan sedemikian sukar dan hampir tidak dapat mencapai taraf sedemikian ideal lalu beliau secara nostalgik menggambarkan kehilangan dan ketiadaan mereka  ini dalam puisi yang digubah begitu indah:
Adapun khemeh-khemah seperti khemah mereka didirikan
Aku melihat wanita mengurusnya telah  sama  menghilang
Puisi ini begitu indah yang menggunakan konsep tasbih hissi dengan tasbih maknawi yang menimbulkan kesan mengharukan.  Al-Qushairy membandingkan secara hissi (nampak dilihat dan dapat disentuh secara nyata) akan khemah-khemah adalah sama dengan khemah-khemah  mereka, tetapi sebenarnya tidak sama, lantaran di dalamnya tidak ada lagi penghuni yang hidup dengan mesra dan cinta. Bermaksud yang dapat dilihat secara nyata ada golongan sufi yang dilihat dari segi luaran sama dengan golongan sufi sebenarnya, tetapi perbandingan dari segi maknawi yang lebih diutamakan maksudnya, hakikat sebenarnya mereka yang dilihat serupa itu itu tidak serupa. Apa yang dilihat serupa adalah luaran, akan tetapi hakikat dalaman adalah kekosongan. Tiada pada mereka roh kesufian sebenar dan tiada mencapai hakikat mesra dan cinta ketuhanan.
Apakah yang dihasratkan oleh Al-Qushairy ? Beliau dengan penuh rindu dan berharap dapat mengembalikan  alam kesufian sebenarnya, lantaran menurut beliau taraf kesufian telah menurun, begitu kurang kalangan muda yang mampu menjejaki jejak kesufian, hilang daripada mereka kewarakan, bahkan ternyata mereka dikuasai ketamakan, mereka dikelirukan antara membezakan antara yang halal dan haram – terjebak di dalam syubhah, bahkan tidak bersungguh dari segi ibadat seperti solat dan puasa, mereka terseret ke medan kelalaian, bahkan terikut-ikut dengan kemahuan nafsu dan syahwat. Dan berbagai lagi kelemahan yang disebut oleh Al-Qushairiy. Sebab itu beliau merasa bertanggungjawab mengarang kitab Al-Risalat al-qushairiyyat ini dengan tujuan untuk mengingatkan masyarakatnya yang dianggap telah lari dari mengikuti jalan yang benar dan kembali di atas jalan yang benar.
Menurut Al-Qushairi di samping menyebut kaedah dan pendekatan ketasawufan di dalam kitab,  beliau menyebut setengah shaykh-shaykh kesufian (pada akhir kitabnya sememang disebut tentang sejumlah tokoh sufi dari segi latar dan perjalanan, adab dan akhlak mereka) agar menjadi contoh dan teladan kesufian bagi mereka.
Dalam kata lain Al-Qushairi menyebut tentang kesufian sebenar dan sikap  yang dihadapi masyarakat semasa. Beliau berhasrat dan merupakan risalahnya  membimbing mereka  dan mereka yang mengikuti pendekatan dan pengajarannya kembali ke jalan sebenarnya. Sebagaimana telah disebut tidak mudah bagi Al-Qushairy mencapai hasrat, dalam mana beliau menghadapi tentangan yang menyebabkan terkeluarnya beliau dari tanah kelahiran dan pusat pengajarannya, namun akhirnya beliau dapat kembali meneruskan misi  dalwah dan kesufiannya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment