January 6, 2017

KITAB AL-RISALAT AL-QUSHAIRIYYAH - TEKNIK DAN FORMAT


BBB, 06 Rabi`ul-Akhir 1438H. =  05 Januari 2017M (Khamis):
Sebelum daripada ini  pembicaraan terhadap kitab-kitab tasawuf yang telah dibuat adalah berdasarkan  kitab-kitab  tasawuf yang telah bercetak yang baiasanya diketahui bukan saja nama kitab, pengarang, tetapi juga penerbit, tempat diterbit dan tarikh diterbitkan, tetapi bagi kitab Al-Risalat al-Qushairiyyah ini, walaupun bukan bersifat manuskrip, menandakan ianya lebih lama, tetapi ia adalah kitab yang dicetak pada zaman awal wujudnya percetakan di Makkah dan juga di Mesir yang dikira dari pertengahan abad ke 19M atau pada akhir abad ke 13H. Kitab ini (Al-Risalat al-Qushairiyyah)  ini ada elemen-elemen keunikannya.
Perlu diingat bahawa pada pertengahan abad ke 19M., kertas adalah bahan yang sukar didapati dan faktor kesukaran kertas mempengaruhi dari segi teknik dan format penyusunan kitab. Sebagaimana telah disebutkan bahawa kitab Al-Risalat al-Qushairiyyah  adalah dikarang pada tahun 434H./1046M. Iaitu pada waktu pengarangnya mencapai kematangan dari segi usia (62 tahun) dan keilmuan. Sudah tentulah pada peringkat permulaan kitabnya ini tersebar melalui penyalinan tangan berbentuk manuskrip sebagaimana terbukti kewujudannya di perpustakaan Nasional al-Asad di Damshiq dan tentu ada di tempat-tempat lain lagi. Dan kitab yang Penulis gunakan adalah merupakan cetakan di Bulaq, Mesir tahun 1287H./1870M. Setebal 219 halaman yang setiap helaian adalah berukuran 27 x 19 sm.
Konsep kitab ialah bahan tulisan agama yang ditulis tangan atau dicetak dan dihimpun secara kurrasah kepada jumlah halaman tertentu yang disatukan didalam kulit – yang standard kulitnya dibuat dari kulit kambing atau di dalam sebagai folder dari kertas tebal yang dibalut secara gam dengan kertas dan diberi berlidah memudahkan untuk dubuka dan ditutup.
Demikianlah dengan kitab Al-Risalat al-Qushairiyyah  ini  terdiri dari 219 halaman adalah terdiri dari 20 kurrasah, tiap-tiap kurrasah ada 10 helai – satu kumpulan lipatan yang terkenal dengan kurrasah menjadikan semuanya 11 kurrasah – tanpa berjahit, iaitu bagi memudahkan bagi guru yang mengajar atau murid yang belajar membawa satu kurrasah atau lebih, bagi mengajar atau mempelajarinya, tanpa membawa semuanya, khususnya bagi kitab-kitab yang tebal. Kitab Al-Risalat al-Qushairiyyah ini yang dianggap sebagai kitab istimewa, diberi berkulit dari kulit kambng. Padakulit  cetakan bermotif awan larat dari berdasarkan motif bunga dan tumbuhan pada bahagian tepi dan  pada bahagian tengah berbentuk crest. Motif adalah sama pada kulit pada bahagian hadapan dan belakang.
Dalam tradisi keilmuan dan kepengarangan  dalam Islam terdapat karangan yang berbentuk matan, sharah dan hashiah. Matan ialah khulas*ah bagi sesuatu bidang ilmu, atau teks asal bagi sesuatu bidang ilmu, misalnya  matan bagi bidang nahu seperti Matan Al-Fiyah. Matan ini padat dan ringkas yang merumuskan kaedah-kaedah ilmu nahu `Arab dalam seribu buah bayt puisi. Seseorang boleh memahami langsung dari kandungan 1,000 bayt puisi ini, tetapi tidak ramai dapat memahaminya secara langsung, sebab itu ada ulama yang mensharahkannya,yang dikenal dengan Sharh Ibn `Aqil, maka dengannya memudahkan orang memahami kandungan Matan Al-Fiyah berkenaan. Kadangkala sharh yang dibuat oleh pensharah memerlukan sharh terhadap sharh berkenaan, sharh terhadap sharh ini dikenali sebagai `hashiah`. Adalah menjadi kebiasaan bagi keilmuan Islam tradisi baik, nahu, fiqh, akidah dan sebagainya  yang dikarang oleh pengarang diberi sharh dan sharh ini diberi huraian dan sharh lagi dikenali sebagai `hashiah` bagi meluaskan ilmu dan kefahaman bagi bidang-bidang berkenaan.
Di dalam konteks penulisan kitab, khususnya pada peringkat awal penulisan dan telah disebutkan pada peringkat awal ini, kertas merupakan sebagai bahan yang sukar didapati dan perlu berjimat di dalam menggunakannya. Bagi kitab yang mempunyai sharh atau huraian terhadap kandungan, maka teks kitab asal adalah biasa berada pada halaman tengah sebagai fokus pembacaan dan bagi mengekonomikan penggunaan kertas, maka pada bahagian margin, atau tepi diletakkan sharh atau penerangan terhadap kandungan kitab pada bahagian tengah. Tetapi bagi kitab yang mempunyai sharh dan hashiah, maka pada bahagian separuh di atas adalah untuk teks asal bagi kitab, maka pada bahagian separuh di bawah adalah bahagian sharh dan pada bahagian margin adalah bagi hashiah, tetapi tidak jarang pula jika sharh dan hashiah adalah panjang, maka sharh mempunyai kitab yang berasingan dan begitu juga dengan hashiah.,
Di dalam konteks kitab Al-Risalat al-Qushairiyyah  yang dibicarakan yang dicetak pada peringkat awal, maka konsep mengekonomikan penggunaan kertas dan ruang juga berlaku. Maka pada pertengahan kitab ialah kitab asal, iaitu Al-Risalat al-Qushairiyyah, maka pada bahagian tepi – yang dikenali dengan istilah `Hamish` ialah disertakan sharh terhadap kandungan kitab Al-Risalat al-Qushayriyyah yang dilakukan oleh Shaiyk Zakariyya al-Ansari yang juga tokoh sufi dan sharh beliau ini dikenali dengan `Sharh Shaykh al-Islam Zakariyya al-Ansari r.h.a.` Konsep sharh juga ada berbagai-bagai. Ada sharh terhadap semua kandungan yang terkandung di dalam teks. Tetapi sharh yang dilakukan oleh Shaykh Zakariyya al-Ansari ini ialah sharh terhadap istilah-istilah khusus  daripada teks pada bahagian tengah. Bermaksud Shaykh Zakariyya al-Ansari  mengambil  istilah-istilah yang sukar di dalam teks dengan meletakkannya di dalam kandungan dan memberi huraian terhadapnya. Misalnya pada bahagian permulaan  - bahagian pembukaan diambil  istilah seperti:
(Malakutih) ya`ni milikNya yang agung, sebagaimana memberi faedah dengan mubalaghah menyebutnya dengan pertambahan  lafadz.
(Jabarutih) ya`ni kekuasaanNya ke atas yang lain  menurut iradatNya. Maka `al-Jabbar` bermaksud Dia meluluskan apa kemahuanNya dengan menundukkan segala sesuatu pada tiap-tiap suatu (Huraian terhadap `Jabarutih` memakan seluruh ruang tepi.
(Qadha`) – juga huraian tentang istilah ini memakan ruang sepenuhnya bagi margin tepi bagi helaian yang membicarakannya.
Dalam kata lain, peranan sharh adalah memberi huraian terhadap istilah-istilah  khusus bagi tasawuf atau yang digunakan di dalam teks bagi memudahkan fahaman. Dapat difahamkan sharh adalah terhadap istilah-istilah khusus dan tidak terhadap semua kandungan teks. Dalam hal ini sharh adalah lebih pendek daripada teks asal, sebab itu cukup dengan  menggunakan ruangan tepi berbetulan dengan istilah yang berada pada bahagian dalam. Ia seolah-olah semacam kamus istilah-istilah bagi kita Al-Risalat al-Qushairiyyah dan ia amat berguna kepada mereka yang membaca atau mempelajari atau mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh guru..
Bagi menyelamatkan ruang, maka kita dapati pihak penerbit kitab meletakkan bab-bab dan fasal-fasal bersambung-sambung di dalam ruang yang padat. Bermaksud tidak bermula bagi halaman yang baharu atau meletakkan bab-bab atau fasal-fasal  ini  pada permulaan halaman. Ini tidak lain dari menggunakan ruang semaksimum yang dapat, tanpa memikirkan keperluan teknik penyusunan yang lebih menarik. Penyusun menyenaraikan pada bahagian belakang indeks persoalan yang dibicarakan kepada 135 persoalan di dalam 219 halaman.

Sekian.

No comments:

Post a Comment