January 24, 2017

`UMAR AL-HADDAD DAN ABU TURAB AL-NAKHSHABI: UNGKAPAN DAPAT DIMANFAATKAN


BBB, 24 Rabi`ul-Akhir 1438H. = 23 Januari 2017 (Isnin):
`Umar al-Haddad agak kurang dikenali, tiada catatan dalam senarai Tabaqat al-Sufiyyah oleh `Abdul Rahman al-Sulami dan tiada juga di dalam senarai disusumn oleh Al-Sha`rani di dalam Al-Tabaqat al-Kubra, tetapi menurut Al-Qushairi di dalam Al-Risalat al-Qushairiyyahya, bahawa `Umar al-Haddad yang nama lengkapnya ialah  Abu Hafs* `Umar bin Maslamah al-Haddad adalah berasal dari satu qariah dipanggil Kurdabadz di jalanan sebelum masuk ke Kota Naisabur, jalan ini juga menghala ke Bukhara.
Menurut Al-Qushairy, `Umar al-Haddad salah seorang imam dan pemimpin kaum sufi berkedudukan. Meninggal pada tahun (m. 260H.). Antara kata-kata kesufian yang dipetik Al-Qushairy dari yang meriwayatkannya ialah:
``Maksiat boleh  membawa kepada kekufuran sebagaimana  hidup menuju ke kematian.``
Katanya lagi, ``Apabila engkau lihat seorang murid kasihkan `al-sima`  `, ketahuilah ada pada dirinya sisa kebatilan.``  Katanya lagi,
``Keindahan adab zahir pertanda keindahan adab batin.``
Dia  juga berkata, ``Mengeluarkan pendapat (fatwa) memberi keinsafan dan meninggalkan tuntutan agar tidak  disifatkan  (pujian). Seterusnya riwayat,
``Bahawa  aku mendengar Muhammad bin al-Husain berkata, aku mendengar aba al-Hasan Muhammad bin Musa berkata, aku mendengar Aba `Ali al-Thaqafi berkata, adalah Abu Hafs* berkata,
``Siapa yang tidak menimbang perbuatannya dan ahwalnya pada setiap waktu dengan Kitab Allah dan Rasulnya dan tidak sempurna lintasan (kekhuwatirannya), maka dia tidak tergolong atau tidak termasuk di dalam Diwan Kelakian/ketokohan.``
Tokoh seterusnya menurut susunan Al-Qushairy ialah Abu Turab al-Nakhshabi. Nama penuhnya menurut Al-Qushairy  ialah, Abu Turab `Askar bin Hus*ayn al-Nakhshabi (m. 245H.). Dikatakan `Askar bin Muhammad bin al-Hus*ayn. Dia bersahabat dengan H*atim al-As*amm  al-Balakhi dan Abu H*atim al-`At*t*ar al-Mis*ri. Berkata Ibn al-Jala, ``Aku bersahabat dengan enam ratus shaykh, tidak aku kekal dengan mereka, melainkan empat, pertamanya ialah Abu Turab al-Nakhshabi. Kata Ibn al-Jala, ``Abu Turab adalah seorang faqir, makanannya apa yang didapati semasa, pakaiannya apa yang meliputi tubuhnya sahaja dan kediamannya di mana dia berada  (singgah).
Abu Turab al-Nakhshabi adalah dari kalangan `ulama` Khurasan yang terkenal  dengan keilmuan, futuwwah, dakwah, tawakkal, zuhud dan wara`.
Antara kata-kata Abu Turab al-Nakhshabi, ``
``Apabila benarlah hamba di dalam amal, dia mendapati kemanisannya sebelum dia melakukannya, dan apabila dilakukannya secara ikhlas, dia merasakan kemanisan dan kelazatannya sewaktu dia dalam progres amalannya.``
Berkata Shaykh `Abdul Rahman al-Sulami r.h.a., aku mendengar datukku Isma`il bin AL-Majid berkata, ``Adalah Abu Turab al-Nakhshabi, apabila melihat di kalangan sahabatnya apa yang dilarang yang dia membencinya, bertambahlah  kesungguhannya (bagi menghilangkan kemungkaran)  dan dia bersungguh mengulangi taubatnya. Dia berkata, menyukarkan daku menolak apa yang ditolak, lantaran Allah Subhanahu wa Ta`ala berfirman bermaksud:
``Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka itu.`` (Al-Ra`d: 11).
Antara ungkapan-ungkapan Abu Turab al-Nakhshabi yang dapat direnungi:
``Semulia-mulia hati ialah hati yang hidup dengan nur kefahaman tentang Allah Ta`ala.``
Kata Al-Nakhshabi lagi, ``Sebab menyampaikan kepada Allah ada tujuh belas darjat, terdekatnya al-ijabah  (dijawab permohonan), dan tertinggi ialah tawakkal kepada Allah dengan Hakikatnya.``
Berkata lagi Abu Turab, ``Tidak ada yang lebih manfa`at daripada ibadat daripada mengislahkan lintasan hati.``
Berkata `Ali bin Husain al-Tamimi, aku mendengar Abu Turab berkata, ``Tawakkal ialah t*ama`ninah hati kepada Allah Ta`ala.``
Berkata Abu Turab, ``Hakikat kaya bahawa engkau tidak berharap kepada orang yang seumpama engkau, dan hakikat faqr engkau berhajat kepada orang seperti engkau.``
Berkata Abu Turab, ``Yang menegah orang-orang yang s*iddiqin  daripada mengadu lain daripada Allah, kerana takut kepada Allah `Azza wa Jalla.``
`Ali bin H*usain al-Tamimi berkata, aku mendengar Abu Turab al-Nakhshabi berkata, `Yang bijaksana ialah yang bekerja kerana Allah, yang menjaga hadnya bersama Allah Ta`ala dan tidak mempersoalkan ilmu yang jelas membuktikan kebenarannya.``
Berkata Abu Turab, Allah Ta`ala menjadikan `ulama` jurucakap (mengajar ilmu) pada tiap-tiap zaman, dia menghuraikan apa yang dimusykilkan oleh anak-anak zaman.
Berkata Abu Turab, ``Peliharalah himmah engkau, kerana dia muqaddimah bagi segala sesuatu. Apabila sahlah himmah seseorang itu, sahlah baginya apa yang datang kemudiannya, baik dari segi perbuatan dan ahwalnya.``
Berkata Abu Turab, ``Al-qana`ah ialah mengambil makanan daripada Allah Ta`ala.``
Dan berkata Abu Turab, ``Siapa yang tidak membuka pintu-pintu kehidupan dengan tidak menggunakan kunci-kunci taqdir, dia mewakil kepada daya dan kekuatannya. Abu Turab ditanya, Apa dia kunci-kunci taqdir ? Dia menjawab redha dengan apa yang datang kepadanya pada setiap waktu dengan sebab-sebab yang ghaib.``
Demikianlah ungkapan-ungkapan oleh `Umar al-Haddad dan Abu Turab al-Nakhshabi. Ada keindahan ungkapan, kedalaman fikiran dan kehalusan kerohanian yang dapat dimanfaatkan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment