January 15, 2017

AL-MUHASIBI: PRIHATIN, ELAK DARI PERKARA SHUBHAH


BBB,  15 Rabi`ul-Akhir 1438H. =  14 Januari 2017 (Sabtu):
Hadith Rasulullah daripada Abi `Abdullah  al-Nu`man bin Bashir r. `anhuma berkata, Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud:
``Sesungguhnya yang halal itu nyata (terang) dan yang haram itu pun nyata (terang). Dan antara keduanya ada perkara-perkara yang kesamaran yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa memelihara (dirinya dari) segala yang kesamaran, sesungguhnya  ia memelihara bagi agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa jatuh ke dalam perkara kesamaran, jatuhlah ia ke dalam yang haram seperti seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, hampir sangat (ternakan) makan di dalamnya.  Ketahuilah !  bahawa bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangan.  Ketahuilah larangan Allah ialah segala yang haramnya. Ketahuilah ! bahawa di dalam badan ada seketul daging, apabila ia baik, baiklah badan seluruhnya, dan apabila ia rosak, rosaklah sekaliannya. Ketahuilah !  Inilah yang dikatakan  hati.  (Riwayat oleh Bukhari dan Muslim).
Di dalam Hadith yang lain Rasulullah s.a.w. bersabda bermaksud:
``Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada yang haram, maka api neraka lebih layak baginya``.
Tokoh yang kita bicarakan, iaitu Al-Muhasibi ialah seorang sufi yang amat prihatin terhadap sesuatu sama ada halal dan haram.
Al-Muhasibi, nama penuhnya ialah Abu `Abdullah  al-Harith bin Asad al-Muhasibi (m. 243H.), mendapat pendidikan di Basrah dan berpindah dan menetap di Baghdad dan meninggal di sini. Beliau dikatakan tiada tandingan pada zamannya dari segi kewarakan dan keilmuan. Beliau adalah pemula yang mengambil pendekatan bertasawuf adalah berasaskan akhlak. Beliau mempunyai sanad Hadith kepada Rasulullah s.a.w. yang matannya bermaksud:
``Seberat-berat apa yang ditimbangkan di dalam neraca timbangan ialah elok akhlak``
Semaksud  Hadith ini, berhubung dengan akhlak ayat Al-Qur`an antaranya bermaksud:
``Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia (Al-Qalam: 4).
Dan ayat-ayat Al-Qur`an dan Hadith-Hadith berhubung dengan akhlak maka Al-Muhasibi membina pendekatan akhlaknya dan Konsep Hati. Beliau telah mengarang beberapa kitab tasawuf terkenalnya. Antaranya:
1)       Al-Ri`ayat li Huquq Allah
2)      A`mal- al-Qulub wa al-Jawarih.
Dengan kesedaran tinggi dari segi tasawuf, sebagaimana dikatakan Al-Muhasibi amat berwaspada tentang perkara yang halal, haram dan shubhah. Lantaran itu nama beliau dinisbahkan sebagai `Al-Muhasibi` bermaksud `Orang yang amat bermuhasabah.
Sebagai contoh, Al-Muhasibi adalah dari turunan orang yang berada, semasa ayahnya (Asad) meninggal dia meninggalkan  70,000 dirham. Satu jumlah yang banyak pada zamannya, tetapi Al-Muhasibi tidak mau mewarisi harta pesaka tinggalan ayahnya, lantaran ayahnya seorang yang berpegang kepada Qadariyyah, sedang beliau adalah pendukung Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah. Beliau bimbang dengan kelainan pegangan ayahnya, menjadikan akidahnya tidak betul dan dia tidak mau mewarisi harta shubhah. Ini menunjukkan sifat wara` Al-Muhasibi. Mengenai mewarisi dari pegangan berlaianan,  Hadith Nabi yang dibawa oleh Al-Qushairy bermaksud:
``Tidak mewarisi ahli yang berlainan pegangan akan sesuatu (daripada harta warisan)``.
Adalah dikatakan bahawa oleh kerana Al-Muhasibi terlalu sensitif terhadap perkara shubhah, bahawa apabila dia mahu mencapai sesuatu makanan, maka jika makanan itu dari perkara yang shubhah, maka jarinya tergerak-gerak dan berpeluh sebagai mengisyaratkan keengganan terhadap makanan berkenaan, maka dia enggan mengambil makanan tersebut.
Menurut `Uthman al-Baladi, Al-Muhasibi  berkata, ``Siapa yang batinnya benar dengan muraqabah dan ikhlas, maka Allah menghiasi lahirnya dengan mujahadah dan mengikuti Sunnah.``
Bercerita oleh Al-Junayd, bahawa pada satu hari,  aku melihat Al-Muhasibi di dalam keadaan lemah lantaran tidak makan, maka aku mempelawanya masuk ke dalam sebuah kedai dan menghidangkan kepadanya makanan, tatkala dia mahu menyuapkan makanan berkenaan, kelihatan dia ragu-ragu dan menolak makanan berkenaan. Dia menanyakan dari mana makanan berkenaan. Aku menyatakan ianya dari makanan yang disediakan oleh pekerja di situ. Kelihatan dia mengangguk  dan mendapati apa yang disangkanya betul. Dalam kata lain dia rela menahan memakan makanan, walaupun dalam kelaparan, kerana mengelak dari makanan yang shubhah. Sebaliknya menurut Al-Junayd, pada satu hari, dia dihidang dengan makanan kering dari seorang miskin, dia bersama kami begitu berselira memakan makanan tersebut, walaupun makanan itu tidak seenak mana. !
Demikianlah Al-Muhasibi berpegang teguh dengan dua prinsip, iaitu mengelak diri dari perkara shubhah dan mengikut  akhlak Nabi yang membawa nilai-nilai akhlak yang agung.
Sesungguhnya Al-Muhasibi menjadikan dua prinsip ini pegangan utamanya. Dia mempraktiknya dalam kehidupannya di atas dua asas dari Al-Qur`an dan al-Sunnah yang menjadi suruhan Allah dan diamal Nabi.
Al-Muhasibi adalah berkata:
``Apabila engkau tidak mendengar seruan Allah, bagaimana Allah hendak menjawab (memustajab) permohonan engkau. Siapa yang tidak berhajat kepada Allah, Allah tidak berhajat kepadanya.`` (Al-Ri`ayah).
Sesungguhnya Al-Muhasibi berusaha mematuhi diri dengan perintah Allah dan mengikut Sunnah Rasulullah, khususnya dari segi akhlak dan pembersihan hati.

Sekian.

No comments:

Post a Comment