January 21, 2017

AL-RAZI SUFI DARI AL-NAISABURI


BBB,  21 Rabi`ul-Akhir 1438H. = 20 Januari 2017M. (Juma`at):
Al-Naisaburi dan sekitarannya seperti Al-T*us, Al-Balakh dan wilayah Khurasan adalah tanah subur bagi kelahiran tokoh-tokoh  rohani. Ini ialah kerana ramainya  shaykh-shaykh kesufian yang lahir di sini yang sudah tentu pula banyaknya ribat*, madrasah, khanaqah dan zawiah yang menganjurkan pengajian dan penghayatan kesufian di kawasan ini. Ini juga ditambah dengan suasana alam sekitar yang menarik indah dan lembut yang melembutkan jiwa kesufian sehingga pancaran dari jiwa kesufian terpancar dalam keilmuan, ungkapan kerohanian, bahkan dari segi seni bina penduduknya. Berbanding dengan kawasan tanah `Arab yang panas dan keras, tidak banyak melahirkan tokoh-tokoh kerohanian sebagai di tanah bahagian timur yang lebih lembut dan menghaluskan jiwa.
Salah seorang lagi yang lahir dari daerah berkenaan (Naisaburi)  ialah Abu Zakaria Yahya bin Mu`adz al-Razi al-Wa`iz* (m.  258H.). Dia mempunyai intuisi kerohanian yang tinggi dan mendalam dalam bidang  ma`rifat. Menurut Al-Qushairy  dia keluar dari Naisabur dan bermukim di Balakh beberapa  masa dan kembali semula di Naisaburi dan meninggal di tanah kelahirannya ini.
Manakala Al-Sulami mengatakan bahawa nama penuh Al-Razi ialah Yahya bim Mu`dz bin Ja`afar al-Razi  al-Wa`iz*. Dia berkemampuan bercakap tentang ilmu `Al-Raja` (Harapan) dan mempunyai kemampuan berbahasa yang indah. Menurut Al-Sulami,  Yahya adalah bertiga beradik, iaitu Yahya, Ismail dan Ibrahim. Tertua kalangan mereka ialah Isma`il, Yahya adalah kedua dan yang bungsu ialah Ibrahim. Mereka semuanya tergolong kalangan zuhhad.
Adapun Ibrahim keluar bersama Yahya ke Khurasan dan Ibrahim meninggal di tempat antara Naisabur dan Balakh dan ada yang mengatakan dia meninggal di negeri Khurzjan. Adapun Yahya keluar ke Balakh dan berada di sana beberapa masa dan kemudian kembali menetap di tanah kelahirannya di Naisaburi dan mati di sana (m. 258.H.).
Al-Razi mempunya sanad di dalam riwayat kepada Ibn `Abbas  sahabat Nabi Muhammad s.a.w.
`Bercakap kepada kami Muhammad bin Ahmad bin al-Hasan, berkata, bercakap kepada kami `Ali bin Muhammad al-Auraq, bercakap kepada kami Muhammad bin `Abdik, berkata, aku mendengar Yahya bin Mu`adz al-Razi al-Wa`iz*, meyebut daripada Hamdan bin `Isa al-Balakhi daripada a-Zibridan daripada  al-Sha`bi, daripada Ibn `Abbas berkata, ``Taqwa adalah mulia akhlak dan baik makanan.``
Satu lagi riwayat kepada kata sahabat ialah, ``Bercakap kepada kami al-Husain bin Ahmad bin Asad al-Harawi, berkata bercakap kepada kami Muhammad bin `Ali bin Husain al-Balakhi, bercakap kepada kami Nasr bin al-Harith, bercakap kepada kami Yahya bin Mu`adz, bercakap kepada kami `Is*mah bin `As*im, bercakap kepada kami Sa`dan al-Halimi, bercakap kepada kami Ibn Juraij daripada Ibn al-Zubair daripada Jabir berkata, ``Adalah Rasulullah s.a.w. sentiasa bertafakkur, panjang duka dan kurang ketawa, melainkan dia adalah tersenyum.``
Manakala kata-kata Mu`adz adalah diriwayatkan (tidak disertakan rawi)  bahawa
Abu Muhammad al-Askabi berkata, ``Aku mendengar Yahya bin Mu`adz berkata,
``Siapa yang menuntut buka pintu kehidupan dengan  lain daripada kunci qadar, maka dia mewakil kepada makhluk.``
Berkata Yahya, Solat ialah hirfah, tempatnya khulwah, modalnya, ijtihad dengan al-Sunnah dan bauannya syurga.
Yahya al-Razi juga berkata, ``Sabar berkhulwah menandakan ikhlas.``
Berkata Ya`qub al-Darimi berkata,, aku mendengar Yahya bin Mu`adz al-Radzi berkata.
``Dunia adalah negara kesughulan,  di akhirat berlaku kehuru-haraan dan sentiasalah hamba antara kesughulan dan kehuru-haraan hinggalah dia mendapat ketetapan menetap sama ada  ke syurga atau neraka.``
Berkata Yahya bin Mu`adz, Tiga perkara daripada sifat awliya`,
Percaya dengan Allah pada setiap sesuatu, kaya  dengannya (tidak berhajat) kepada tiap-tiap sesuatu  yang lain dan kembali kepada Allah pada tiap-tiap suatu.``
Berkata Yahya bin Mu`adz, ``Bagaimana dikatakan orang zahid, sedangkan tiada kewarakan padanya, buat-buat wara` dengan ketiadaannya pada diri engkau, kemudian  berzuhud yang ketiadaannya  (zuhud) pada diri engkau.``
Berkata Yahya bin Mu`adz, ``Jatuhnya seorang hamba dengan darjat yang dia mendakwa dengannya.``
Berkata Yahya bin Mu`adz, ``Siapa yang suka berkhidmat kepada Allah, segala perkara suka berkhidmat kepadanya, siapa yang lembut  matanya (tenang) kepada Allah, tenang mata segala sesuatu kepadanya.``
Kata  Yahya bin Mu`adz lagi, ``Ketika turun bala zahirlah hakikat kesabaran dan ketika tersingkap takdir pada sesuatu  lahirlah hakikat redha.``
Kata Yahya bin Mu`adz, `` Aku menjauhi dari bersahabat tiga jenis manusia,
`Ulama` yang lalai,  pembaca (al-Qur`an)  melebih-lebihkan lagu dan sufi yang jahil (palsu).
Berkata Yahya bin Mu`adz lagi, Anak-anak dunia dikhidmati oleh yang  berkelalaian , manakala anak-anak akhirat dikhidmati yang berkebajikan.
Dan berkata Yahya bin Muadz lagi:, Jangan harap balasan dari apa yang engkau tidak lakukan. Hendaklah setiap waktu yang engkau lalu  terlebih baik padanya engkau laku.``
Demikianlah antara kata-kata yang diungkapkan oleh Yahya bin Mu`dz yang  dapat direnugi, mungkin antaranya dapat memberi pencerahan dan panduan kepada kita di dalam kehidupan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment