January 25, 2017

PESANAN DARI `ABDULLAH BIN KHUBAIQ AL-ANT*AKI


BBB, 25 Rabi`ul-Akhir 1438H. =  24 Januari 2017M. (Selasa):

Tokoh sufi yang disusun oleh Al-Qushairy di dalam Al-Risalat al-Qushairiyyahnya seterusnya  ialah `Abdullah bin Khubaiq al-Ant*aki yang nama lengkapnya menurut Al-Qushairy  dan Al-Sulami ialah Abu Muhammad `Abdullah bin Khubaiq al-Ant*aki dengan kunyahnya Abu Muhammad. Dia dari kalangan zuhhad  sufi. Bersahabat dengan Yusuf bin Asbat* yang juga dari kalangan zuhhad sufi. Amat prihatin berhubung dengan makanan halal dan haram dan wara` dalam segala ahwalnya. Dia berasal dari Kufah dan termasuk orang yang berpindah ke Ant*akiah. Dia mengikut t*ariqat al-Nuriyyah dari segi tasawuf dan bersahabat dengan sahabat-sahabat sealiran.
`Abdullah bin Khubaiq mempunyai sanad Hadith kepada Rasulullah s.a.w.
``Bercakap kepada kami `Umar bin Ahmad bin `Uthman al-Wa`iz* di Baghdad, bercakap kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Sa`id, bercakap kepada kami Yusuf bin Musa, bercakap kepada kami `Abdullah bin Khubaiq, bercakap kepada kami Yusuf bin Asbat*, bercakap kepada kami Habib bin Hassan daripada Zaid bin Wahab daripada `Abdullah bin Mas`ud berkata, bersabda Rasulullah s.a.w. Dia yang benar lagi dibenarkan bermaksud:
``Bahawa kejadian  tiap kamu dihimpunkan pada perut ibunya empat puluh hari ....`` Disebut Hadith.
Sebuah lagi Hadith bersanad dengan sanad antaranya `Abdullah bin Khubaiq hingga kepada Rasulullah s.a.w. ialah:
Mengkhabarkan kami oleh Abu `Amrin bin Mat*ar, bercakap kepada kami oleh Abu Hafs* `Umar bin `Abdullah bin `Umar al-Bah*rani, bercakap kepada kami `Abdullah bin Khubaiq, bercakap kepada kami oleh Yusuf bin Asbat*, bercakap kepada kami oleh Sufyan al-Thauri daripada Muhammad bin Juh*adah daripada Qatadah, daripada Anas, ``Bahawa Rasulullah s.a.w. berkeliling  mendatangi isteri-isterinya, ini, kemudian ini, kemudian dia mandi daripadanya dengan satu kali  mandi.``.
Fath bin Shaghraf, berkata, bercakap kepadaku oleh  `Abdullah bin Khubaiq, pertama kali aku menemuinya, maka dia berkata, Wahai Khurasani, sesungguhnya ada empat perkara perlu diberi perhatian iaitu, mata engkau, lidah engkau, hati engkau dan hawa nafsu engkau.
Lihat kepada mata engkau dan jangan melihat kepada yang tidak halal, dan lihat kepada lidah engkau dan jangan berkata dengannya sesuatu, Allah tahu apa kelainan di dalam hati engkau , dan lihat kepada hati engkau dan janganlah ada padanya  sombong dan hasad kepada seseorang daripada orang muslimin dan lihat kepada hawa nafsu engkau sehingga dia tidak  cenderung pada melakukan kejahatan. Apabila tidak ada pada hati  engkau empat perkara ini, maka simbahlah dengan debu ke atas kepala engkau. Engkau sebenarrnya  menderita.
Kata  `Abdullah bin Khubaiq, jangan risau dengan apa yang berlaku pada diri engkau esok dan jangan sukacita melainkan dengan perkara yang mensukacitakan engkau esok.
Berkata `Abdullah lagi,  `Keliaran hamba dari Haqq, meliarkan hati, dan  lupa dengan Tuhan, tidak melalui  seseorang melainkan dengannya.
Katanya lagi ``Sebaik-baik takut ialah yang menyekat engkau dari melakukan maksiat dan memanjangkan duka engkau dari apa yang telah luput daripada engkau, lazimkan berfikir di kelanjutan umur engkau, ambil  manfaat dari al-raja` apa yang mnyenangkan engkau lakukan.
Dia juga berkata, `lama mendengar perkara bat*il memadamkan kemanisan taat dari hati.
Berkata `Abdullah bin Khubaiq al-Ant*aki, ``Apabila  mendekati seorang lelaki yang membaca (Al-Qur`an) melakukan maksiat, maka berkata Al-Qur`an yang di dalam dirinya, ``Apakah yang engkau tanggungkan padaku ?``
Dan didengar daripadanya berkata, ``Allah menjadikan hati tempat bagi berdzikir, maka dia juga boleh jadi  tempat syahwat. Tidak terhapus syahwat daripada hati melainkan ketakutan yang  menggoncangkan atau kecintaan yang memesrakan.``
Ja`afar bin Muhammad bin Sawwar berkata, aku mendengar `Abdullah bin Khubaiq berkata, ``Bagi setiap saudagar mempunyai modal dan modal bagi periwayat Hadith ialah kebenaran.``
Berkata `Abdullah, ``Siapa berkehendak  menjadi kaya di dalam kehidupannya, maka janganlah tamak hatinya.``
Berkata `Umar bin `Abdullah al-Bah*rani, aku mendengar `Abdullah bin Khubaiq berkata,
``Sekiranya seseorang mampu mendahului dari yang lain kepada `Tuannya`, maka silakan, tapi jangan memberi sebarang kesan  negatif kepadanya.``
Kata `Abdullah, ``Janganlah terlampau perhati,melainkan sesuatu yang memberi mudharat kepada engkau esok dan jangan terlampau bergembira dengan sesuatu, melainkan sesuatu yang menggembirakan engkau esok.``
Dia berkata, ``Alamat  baik hubungan (ulfah) tidak banyak khilaf. Dan banyak menunjuk kepada perkara yang ma`ruf.``
Berkata `Abdullah lagi, ``Sebaik takut ialah apa yang menghalangkan engkau dari maksiat dan panjang duka terhadap perkara yang luput, lazimkan berfikir semasa umur masih berbaki.``
Berkata `Abdullah, ``Keliaran hamba dari perkara yang benar, meliarkan darinya hati dan melupai Tuhan. Lazimkan dirimu dengan kebenaran, nescaya mendekati dirimu setiap orang.``
Berkata `Abdullah, ``Sebaik-baik harapan `al-raja``  apa yang mudah bagimu lakukan bagi mendapat apa yang engkau harapkan.``
Berkata `Abdullah, ``Ikhlas amal lebih penting dari amal itu dan amal melemahkan lawan (tak beramal).``
Dan katanya lagi, ``Mendengar kebat*ilan berlamaan memadamkan kemanisan taat dari hati.``
Demikianlah pesanan dari `Abdullah bin Khubaiq yang dapat direnungi dan dihayati.

Sekian.

No comments:

Post a Comment