January 10, 2021

 

WACANA MEMUPUK  BUDAYA POLITIK SIHAT

(Fikrah Bangi:  827),

BBB:  26 Jamadil-Awwal 1442H. = 10 Januari 2021M. (Ahad).

Sesebuah masyarakat terdiri dari berbagai-bagai penduduk yang mendiami dan menjalankan berbagai-bagai kegiatan seperti pentadbiran, ekonomi, kependudukan, kehidupan sosial dan kebajikan.

Di dalam kehidupan kemasyarakatan perlu kepada kepimpinan yang mampu mentadbir dan membimbing masyarakat kepada kehidupan yang lebih selesa dan bahagia. Kepimpinan sudah wujud sejak wujudnya kelompok manusia bermasyarakat.  Dalam masyarakat tradisi  hirarki kepimpinan  adalah terdiri dari Raja, iaitu pemerintah yang tertinggi diikuti di bawahnya seperti bendahara, penghulu bendahari, menteri-menteri, imam,  pahlawan, laskar, penghulu, ketua kampung dan rakyat jelata.

Semasa penjajahan, maka kaedah pemerintahan berubah, misalnya di bawah raja, ada pesuruhjaya, penasihat, pegawai daerah, penghulu, ketua kampung dan sebagainya. Selepas merdeka kaedah pemerintahan berubah dan wujudnya perlembagaan dan raja berperlambagaan. Ada Menteri Besar pada peringkat negeri dengan pegawai-pegawai pada peringkat jajajahan,  penghulu dan ketua kampung pada peringkat yang lebih kecil.

Satu  elemen penting dalam pemerintahan selepas merdeka yang negara adalah dibentuk secara persekuuan dari  negeri-negeri ialah wujudnya perlembagaan dan  parti-parti politik yang dipilih dan diberi mandat untuk memerintah negara dan negeri berdasarkan perlembagaan. Perlembagaan Malaysia:

``The  basic concept of the Federation Constitution, as that of Malaysia, was the formation of a democracy, of a representative goverment responsible to an electorat.`` (The Constitution of Malaysia, `1964:32).

Dalam hirarki pemerintahan Persekutuan terdiri dari:

1)    The Yang Di Pertuan Agong

2)    The Conference of Rulers

3)    Pariament

4)    Pilihanraya

5)    Kabinet

6)    Judiciary

7)    Perundangan dan agencies

8)    Konsep Federalisme

9)    Kerakyatan

10)                        Fundamental Liberties

11)                       Special Powers Against subversion and Emergency powers

Di atas dasar Perlembagaan ini pemerinahan negara selepas merdeka adalah berdasarkan pilihanraya yang diadakan lima tahun sekali dan hingga kini telah berlangsung pemerintahan melalui 14 kali pilihanraya.

Pemerintahan sejak merdeka hingga 2018  adalah di bawah pemerintahan Barisan Nasional, sehingga pada  bulan Mei 2018. Selepas itu kerajaan BN jatuh dan bertukar kpada pemerintahan Pakatan Harapan (dari Mei 2018 hingga Februari 2019) dan pemerintahan dari Mac 2019 hingga kini di bawah pemerintahan kerajaan yang dikenali dengan Pakatan Nasional.

Selama berlangsungnya pemerintahan (1957-2021), tidak semua pemerintahan berjalan dengan licin. Pemerintahan berasaskan pilihanraya, walaupun diterima sebagai pemerintahan secara demokrasi dan terbaik, tetapi di dalam perjalanannya  timbul persoalan-persoalan yang menjadikan rakyat tidak puashati dan ada cadangan-cadangan supaya diadakan kewajipan pematuhan terhadap aturan-aturan pilihanraya dan keputusan. Juga penyesuaian berdasarkan kaedah dan perjalanan pilihanraya dan pemerintahan negara-negara yang dapat dijadikan contoh.

Antara perkara yang dapat dibincangkan.

a)     Kuasa-kuasa

·        Yang Di Pertuan Agong

·        Raja-raja dan Yang Di Pertuan  Negeri-negeri

 

b)    Parlimen

·        Hak  dan peraturan menubuhkan parti politik dan sekatan kepada jumlah yang wajar

·        Tempoh khidmat (penggal) seorang  Perdana Menteri dan Menteri-menteri

·        Tempoh khidmat seorang wakil rakyat di parlimen

·        Jumlah wakil yang dilantik di parlimen  & Tempoh.

·        Lompat parti – Aturan dan hukuman

·        Pertukaran pemerintahan sebelum tempoh matang sepenggal

·        Ketua Pembangkang – Kedudukan dihormati.

 

c)     Dewan Undangan Negeri

·        Tempoh perlantikan Menteri Besar

·        Tempoh Exco kerajaan Negeri

·        Tempoh khidmat seorang Adun

·        Ahli-ahli dilantik pada peringkat DUN

·        Lompat parti. Aturan  dan hukuman

·        Pertukaran pemerintahan kerajaan negeri sebelum matang (sepenggal).

·        Ketua Pembangkang dalam Dewan Negeri dan taraf.

d) Pilihanraya

·        Konsep pilihanraya – Tempoh

·         kelayakan calon

·        Agensi melaksanakan pilihanraya

·        Aturan kempen

·        Kelayakan pengundi mengundi – Pendaftaran wajib

·        Perlantikan-perlantikan.

 

e)     Berbagai-bagai perkara

Banyak perkara yang boleh timbul dalam politik dan pemerintahan yang boleh dibincangkanbila berlaku.

Demikian adalah sebahagian daripada perkara  yang wajar diperbincangkan bagi meningkatkan kualiti budaya politik sihat di negara kita yang dapat meningkatkan kualiti pemerintahan di negara ini sebagai bangsa yang bertamaduan dan berperadaban.

Sekian.

No comments:

Post a Comment