January 24, 2021

 

BUDAYA  ILMU DAN  PLAN STRATEGIK

(Fikrah Bangi: 841),

BBB:  11 Jamadil-Akhir 1442H. = 24 Januari 2021M. (Ahad).

Bagi membina `Negara Berilmu` sudah tentulah mengusahakan penyebaran ilmu di tengah masyarakat secara menyeluruh. Usaha menjadikan masyarakat berilmu di negara berilmu hendaklah mempunyai plan strategik yang teratur, bermula plan dari peringkat tertinggi yang mempunyai kesedaran tertinggi mengenai keilmuan dan pelajaran. Dari sini diperturunkan ke peringkat pelajar-pelajar yang mempunyai pengajian formal dan teratur dan kesedaran tentang kepentingan ilmu bagi negera berilmu disebarkan ke tengah masyarakat. Pada peringkat ini kita istilahkan sebagai memasyarakatkan ilmu ke tengah masyarakat. Iaitu melalui institusi-institusi pekerjaan formal seperti jabatan-jabatan, firma-firma dan berbagai agensi yang melibatkan masyrakat. Seterusnya melalui institusi masyarakat seperti tempat ibadat, NGO-NGO, Persatuan penduduk, komuniti-komuniti, kawasan-kawasan kediaman dan keluarga.

Kesedaran kepada meningkatkan masyarakat  dengan  ilmu wujud bersama slogan yang diungkapkan di dalam `Wawasan 2020`. Pengisian terhadap `awasan 2020` yang dicetuskan pada zaman Tun Mahathir ini dan terus  diisi pada zaman Tun Abdullah Badawi. Maka pada bulan Julai 2005, iaitu ketika Dato` Seri Mustafa Mohamed menjadi Menteri Pelajaran Malaysia pada masa itu dihasilkan satu plan yang dinamakan:

``Plan Strategik Pengajian Tinggi Negara – Perletakan Asas Melangkaui 2020.``

Ertinya sejak 15 tahun lepas dalam mana perkembangan pengajian tinggi mencapai jumlah yang lengkap dan pengajian-pengajian dari peringkat bawah dan memuncak kepada pengajian tinggi  meluas dan menyeluruh, maka dilihat akan keperluan bagi menyediakan Plan Strategik bermula dari peringkat pengajian tinggi dan menurun secara menyeluruh kepada semua peringkat. Dengan jumlah pengajian tinggi yang banyak (30 buah) dan pengajian kolej (diploma), teknik, vokasional dan berbagai-bagai, tetapi  wujudnya pengangguran mereka yang dari lulusan pengajian tinggi timbul pertanyaan tentang mutu pengajian dan kualiti lulusan pengajian tinggi. Sebagaimana kataTun Abdullah Badawi, Perdana Menteri pada masa itu:

``What we now have to ask ourselves is whether the quality of our education system has move in tendom with its growth in quantity, whether the younger generation passing through our national education system is adequately equipped to thrive in a increasingly global and competitive environment.``

Sudah tentu bagi melengkapkan perkembangan pengajian, khususnya pengajian tinggi yang dilihat pada masa itu perlu kepada  `education revolution.`  sebagai aspirasi bagi mencapai kemajuan pengajian pada peringkat pengajian tinggi yang tentu juga mempengaruhi strata pengajian  kepada peringkat ke bawah. Ini adalah  bagi mencapai hasrat menjadikan Malaysia `Negara Maju` yang tidak lain dari  melalui ilmu.

Pemupukan nilai dan budaya ilmu tidak lain dari pembinaan modal insan kelas pertama dengan mentransformkan sistem pendidikan negara pada semua peringkat tertinggi kepada peringkat terendahnya.

Menurut Dato` Seri Mustafa Mohamed yang menjadi Menteri Pengajian Tinggi pada masa itu,

``Sesungguhnya dalam misi mentransformasikan Malaysia menjadi sebuah Negara Maju, kita perlu memastikan pengajian tinggi berada pada landasan yang kukuh, mantap  dan berkesan. Plan Strategik sebagai dokumen seharusnya mempunyai hala tuju pengajian tinggi negara yang menekankan pada pembangunan modal insan dan modal intelek berkualiti bagi mendukung dan menjayakan aspirasi negara untuk menjadi maju, makmur dan kompetitif.

Selepas tempoh terhasilnya Plan Strategik memperlihatkan bahawa peningkatan terutama dari segi ranking pengajian tinggi berlaku di negara ini bersama pengajian-pengajian tinggi di rantau Asean, Asia dan global. Walau bagaimana perubahan pentadbiran negara membawa kepada kelainan penekanan. Kita  tidak berkesempatan melihat apakah plan pendidikan negara yang mau dibawa oleh kerajaan  PH yang berkuasa dalam tempoh yang singkat dan dalam masa yang singkat itu Kementerian Pelajaran berada di dalam keadaan yang tidak mantap, bahkan menterinya diminta meletakkan jawatan.

Lebih malang keadaan Pengajian Tinggi dan Kementerian Pelajaran amat terkesan dengan Covid-19, setahun pengajian tertangguh dan pendekatan pengajian kini dalam proses mencari pendekatan kaedah pengajian yang terbaik, termasuk memulihkan pengajian yang terganggu. Sudah tentulah ianya memberi kesan dari segi pengajian. Adalah dibimbangkan ianya memberi kesan kepada kualiti pengajian kepada semua peringkat.

Kitapercaya Akan berlaku perubahan dan penyesuaian yang secara sementara mengganggu pemantapan dan kualiti pengajian.

Semua pihak berusaha mengurangkan kesan gangguan agar pelajar-pelajar dapat meneruskan pengajian, walaupun dalam keadaan mencabar.

Sekian.

No comments:

Post a Comment