January 28, 2021

 

MENGHORMATI DAN MEMANFAATKAN PARA ILMUAN

(Fikrah Bangi: 845),

BBB: 15  Jamadil-Akhir 1442H. = 28 Januari 2021M. (Khamis).

Para ilmuan diakui adalah berada pada martabat yang tinggi  dan dihormati. Ilmu yang dimilikinya dapat dimanfaatkan oleh mereka yang lain.

Dalam pendidikan moden kita di universiti, para profesor, khususnya Emiritus, Agung dan Diraja adalah kalangan yang diiktiraf dan dipandang tinggi sebagai pemimpin keilmuan. Untuk sampai ke peringkat ini mereka bukan saja menuntut dan mengkaji bidang keilmuan yang dipelajari secara formal yang memakan masa berpuluh tahun, tetapi menghasilkan dapatan dari kajian mereka yang dianggap istimewa dan asli.

Bagaimana  kalangan ilmuan dan masyarakat dapat sama mendapat manfaat dari keilmuan mereka ?

Pada masa penulis masih lagi menjadi tenaga pengajar di universiti, kita mempunyai peluang untuk mendapat manfaat bidang keilmuan yang dihasilkan oleh seorang profesor adalah melalui `Syarahan Perdana` yang disampaikan oleh seseorang profesor yang dilantik. Pada peringkat awal seseorang profesor dilantik, maka antara syarat untuk dinilai taraf profesorshipnya ialah mewajibkan calon profesor itu menyampaikan `Syarahan Perdana Profesorshipnya` - Biasanya syarahan diterbitkan di dalam bentuk booklet`. Cara ini adalah baik, kerana melalui syarahan ini kalangan ilmuan yang lain dan masyarakat juga (melalui siaran langsung media letronik) dapat memahami, menghayati dan mengambil faedah daripada bidang keilmuan yang disampaikan. Melalui syarahan yang disampaikan, para ilmuan dan masyarakat dapat menilai keilmuan dan ketokohan profesor berkenaan dalam menguasai keilmuan yang disampaikan.

Walau bagaimana mutakhir kini, kita tidak mendapat lagi maklumat penyampaian syarahan profesor berkenaan. Amalan sedemikian adalah baik, bahkan patut diteruskan. Menteri Pengajian Tinggi patut memberi perhatian. Menyampaikan syarahan berkenaan bidang profesorship ini hendaklah menjadi syarat yang diwajibkan bagi seseorang yang mau diconfirmkan sebagai profesor. Keadaan yang sama hendaklah dikenakan kepada sesiapa yang dilantik menjadi profesor Emiritus, Profesor DiRaja, Profesor Ulung dan sebagainya. Kemampuan seorang profesor menguasai bidang dan menyampaikan syarahan yang baik, bukan saja menaikkan imej keilmuan profesor berkenaan, tetapi juga menaikkan imej universiti, bahkan negara.

Menghormati ilmuan, kecintaan terhadap ilmu, bahkan memupuk rasa ingin belajar hendaklah dipupuk dan menjadi budaya di dalam semua lapisan masyarakat. Ini merangkumi mereka yang berada pada tahap yang tertinggi membawalah kepada masyarakat biasa.

Bagi pihak pemerintah sama ada dari peringkat Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet dan semua ahli dewan, wajar dari masa ke semasa terus didedah dan mendapat peluang meningkatkan keilmuan. Pada peringkat negara  adalah wajar bagi negara misalnya mendapat pengalaman dari tokoh-tokoh politik, ilmuan dan berpengalaman. Misalnya untuk tempoh katakan empat kali setahun, semasa sidang berlangsung dan pada masa yang sesuai dijemput Bekas Presiden seperti Obama Bekas Presiden Amerika menyampaikan `Syarahan Perdana` kepada Perdana Menteri dan semua ahli parlimen mengikutinya. Dalam masa yang lain dapat dijemput misalnya Abe Bekas Perdana Menteri Jepun menyampaikan `Syarahan Perdananya` kepada pemimpin dan tokoh-tokoh politik di negara kita yang dalam masa yang sama dapat diikuti sama oleh rakyat jelata. Selain dari tokoh-tokoh politik dapat juga dijemput tokoh-tokoh terkenal misalnya Pemikir Semasa, tokoh di dalam bidang kewangan dan apa-apa juga yang difikirkan sesuai. Pada masa ini tokoh-tokoh berkenaan, tidak perlu menghadirkan diri secara fizikal, tetapi secara maya sebagaimana banyak dilakukan di dalam sidang-sidang antarabangsa dan setempat.

Selain dari jemputan terhadap tokoh-tokoh antarabangsa, penghormatan juga seharusnya diberi kepada tokoh-tokoh ilmuan tempatan, khususnya mereka yang diberi penghormatan menjawat jawatan seperti  Profesor Emiritus, Profesor Ulung, Profesor Di Raja dan profesor-profesor yang lain. Misalnya dengan memberi ruang dan masa yang sesuai bagi ahli parlimen mengikuti syarahan dan perbincangan sesuatu topik yang bersesuaian. Ini memberi penghormatan terhadap tokoh ilmuan yang dijemput dan dapat meningkat keilmuan ahli dewan yang hadir.

Pada permulaan Penulis terpilih menjadi ADUN Selangor sekitar 1999 dan seterusnya ada usaha dari pihak Pakatan Alternatif memperkayakan maklumat di dalam bidang yang terpilih. Sebelum perbincangan diadakan setiap ADUN dibekalkan dengan buku yang berhubung dengan topik yang mau dibincangkan, khususnya politik, perjuangan dan sebagainya. Kaedah bersifat ala usrah politik ini banyak manfaat bagi menyatukan arah, fikiran dan kefahaman ahli dengan buku-buku baharu dan terkenal. Perkara yang sedemikian patut dilakukan oleh pihak pentadbir parlimen dan DUN, agar ahli dapat meluaskan pengetahuan. Maaf diperkatakan, bahawa kita bertanya sejauhmanakah ahli parlimen kita membaca terutama buku-buku yang berhubung dengan tugas dan kerjaya mereka. Sejauhmanakah mereka membaca buku-buku ? Lantaran kita jarang mendengar dalam ucapan rujuan dibuat terhadap buku dan tokoh ilmuan yang releven yang dapat menambahkan maklumat dan panduan ahli dewan.

Cinta ilmu meluaskan pengetahuan dan menyelesaikan banyak persoalan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment