January 21, 2021

 

GANGGUAN  PEMBINAAN PERADABAN

(Fikrah Bangi:  838),

BBB: 08 Jamadil-Akhir 1442H. = 21 Januari 2021M. (Khamis).

Hasrat membina peradaban terutama bagi bangsa Malaysia adalah sesuatu yang murni dan ia adalah selari dan seturutan seharusnya berlaku bersama dengan pembinaan tamadun.

Ironi dari segi  realiti, bahawa dalam dekad 1990an pemimpin negara pada masa itu menampilkan arah perjuangan meningkatkan kemajuan bersama Negara-Negara Selatan (FEER, 20 August 1992: 16-18), Pandang  Ke Timur dan  Wawasan 2020. Slogan ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada pandangan  dunia terhadap kepimpinan di Malaysia yang dianggap `Anti Barat`, walaupun dari satu segi ada kontradik dari segi pendirian Malaysia.

Tidak dapat dinafikan slogan-slogan berkenan memberi impak kepada Malaysia sebagai memimpin bagi Negara –Negara selatan dan di Malaysia sendiri dengan polisi Pandang ke Timur dan Wawasan 2020 ada kesan dari segi imej semasa itu dan kesan dari segi pembangunan fizikal di Malaysia, terutama hasil dari sumber Petronas.

Namun dari segi lanjutan slogan-slogan yang dikebarkan pada dekad 1990an ini, nampaknya tidak terus terkebar pada dekad-dekad 21. Perjuangan Negara-Negara Selatan berkubur begitu sahaja dan Pandang Ke Timur dan Wawasan 2020 hilang dari segi tarikan. Pandang ke Timur, masih berterusan, sekali lagi ironinya, walaupun ada kesannya, tetapi negara tidak mampu menjadi contoh semaju negara yang mau dicontohtauladankan, sebaliknya Wawasan 2020 dianggap gagal.

Apa yang ketara menjejaki 2020 politik negara dapat dikatakan berada di dalam kekacauan tidak seperti pada dekad 1990an. Kesalahan adalah dibebankan kepada pewaris yang meneruskan pemerintahan yang dianggap tidak mampu membawa misi 2020 yang seharusnya melonjakkan imej negara sebagai negara maju. Ironi lagi, walau pimpinan berkenaan kembali memimpin, tapi tidak mampu membawa impak kepimpiunan seperti sebelumnya.

Mulai dari awal 2000 politik pemerintahan negara berubah dan tidak lagi didominasi oleh kerajaan BN –Sekurang-kurang beberapa negeri tidak lagi kekal di bawah BN. Namun perubahan yang diharap mengubah landskap politik negara  yang benar-benar membawa kepada pereubahan yang positif selepas pilihanraya ke 14, sebenarnya yang  berlaku ialah perubahan dan kekacauan dari segi politik. Politik yang diharap dari penguasaan PH akan membawa perubahan yang diharap  tidak kesampaian, bahkan ada yang berpendapat adalah kekeciwaan, bahkan disifatkan sebagai membawa kepada keruntuhan yang mengundang politik negara yang tidak stabil, bahkan perbalahan bukan antara politik lawan, tetapi di dalam kem politik yang memerintah dan lawan.

Lebih malang dekad 2020 yang selama ini diulang-ulang sebagai dekad keramat yang membawa kepada perubahan dan kemajuan, tetapi sebenarnya dekad yang membawa kepada kekacauan politik dan ancaman yang paling serius yang selama ini tidak pernah berlaku, iaitu Covid-19. Iaitu ancaman yang paling serius pada peringkat negara dan dunia.

Semasa negara menghadapi ancaman Covid-19 secara serius ini ada pihak yang tidak melihat ancaman terhadap nyawa – hidup mati, tetapi  memperjudikannya dengan peluang dan kesempatan politik di luar kesabaran. Apa yang kita mau  dan sepatutnya dalam tempoh ini disuarakan pendekatan yang membina, misalnya  bagaimana kaedah terbaik bagi mengurangkan wabak Covid-19 yang dihadapi, bukannya mengecam usaha yang dilaksanakan selama ini. Dalam masa kegawatan ini kita mau mendengar cadangan-cadangan positif bagi mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi negara dan cadangan bagi mengatasi masalah pengangguran dan kesempitan yang dihadapi masyarakat. Peluang seperti ini sudah wujud dan dapat disampaikan dalam Sidang Dewan yang telah berlangsung sebelum ini dan dapat dicadangkan seterusnya  dan tidak semestinya perlu kepada sidang yang baru yang dilihat mencari peluang  di sebalik cadangan, meskipun dilihat sebagai tidak patuh kepada pengisytiharan darurat yang telah dilakukan.

Dalam tempoh kegawatan ini, sedang negara, Kementerian Pendidikan dan ibubapa bertungkus lumus berusaha agar anak-anak kembali bersekolah, walau atas talian dan yang bakal menghadapi peperiksaan penting hadir ke sekolah tiada kita dengan sokongan atau lebih dari itu cadangan bernas yang dapat digunakan bagi mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar dan anak-anak yang telah terganggu dari menghadapi pelajaran sejak setahun yang lepas. Cadangan tidak perlu untuk diluahkan di dalam parlimen, tetapi dapat dikemukan secara kini. Apa yang dilihat orang politik mementingkan politik, tanpa mengira masa  dan tempat.

Suasana negara yang terus kecoh dengan politik dan tidak sedia untuk bergencat, dengan keadaan negara di dalam ancaman Covid-19, ditambah dengan isu rasuah  jenayah dan dadah amat mengganggu dari membina peradaban dan kelangsungan, lebih dari itu mencabar dari keinginan mau melihat negara maju beriringan dari segi  tamadun dan peradaban. Solusi perlu difikir dan  diteliti.

Sekian.

No comments:

Post a Comment