October 6, 2020

 

TABURAN  PENUBUHAN UNIVERSTI  DI MALAYSIA

(Fikrah Bangi: 768),

BBB: 18 Safar 1442H. =  06 Oktober 2020M. (Selasa).

Berbagai cara  penubuhan universiti di Malaysia. Apa yang dapat dikatakan bahawa  penubuhan bukan dari perancangan asal diatur dan diikuti perancangan awal dari  induk yang telah dirangka.

Sebagaimana  dikatakan, bila Malaya merdeka pada tahun 1957 tidak ada universiti di Malaysia. Keperluan kepada wujudnya universiti disedari. Selama ini, bagi menyambung pengajian bagi pelajar di Malaya berkelayakan, maka tempatnya ialah di Singapura. Dari kesedaran kepada keperluan, maka pecahan dari Universiti di Singapura diwujudkan di Malaya pada tahun 1959 di Lembah Pantai, di Kuala Lumpur. Pelajar peringkat menengah sudah wujud di Malaya melalui kelulusan MCE dan HSC. Naib Canselor pertama yang mengetuai Universiti Malaya ialah Profesor Openheimph pakar dalam bidang matematik.

Manakala universiti ditubuh di atas desakan, ialah Universiti Kebangsaan Malaysia. Pihak NGO.  rakyat dan berbagai organisasi mendesak supaya ditubuhkan UKM sebagai saluran bagi Dasar Pelajaran yang dirangka sejak 1956 itu, maka akhirnya kerajaan akur dan UKM ditubuhkan pada 18.5.1970 bermula dengan kampus di Jalan Pantai, berhampiran dengan Universiti Malaya dan kemudian berpindah ke kampus tetap di Bangi (1977). Ada yang ditubuhkan di atas cadangan, msalnya Universiti Pertanian Malaysia ditubuhkan atas cadangan menaikkan taraf  Kolej Pertanian di Serdang dan dipersetujui, maka pada tahun 1973 Kolej Pertanian Serdang dinaikkan kepada taraf  universiti, maka Tan Sri Rashdan Baba yang menjadi Naib Canselor di UKM dikembalikan ke UPM sebagai Naib Canselor di UPM, kerana sebelum ke UKM beliau adalah Pengetua di Kolej berkenaan. Manakala USM, memang dirancangkan untuk ditubuhkan sebelum timbulnya desakan menubuhkan UKM, penubuhan USM dilakukan pada tahun 1973.

Ada beberapa universiti ditubuhkan di atas cadangan, misalnya  beberapa tenaga dari  UKM  mencadangkan agar ditubuhkan Universiti Utara Malaysia, tenaga-tenaga dari UKM pada peringkat awal berusaha  mewujudkan universiti di sana dan antara Naib Canselor awal adalah dari UKM seperti Profesor Dr. Nik Rashid Ismail dari UKM, juga kemudiannya Prof. Dr. Awang Had Salleh. Keadaan yang sama berlaku bagi penubuhan Universiti Malaysia Sabah, tenaga-tenaga dari UKM  merangka keperluan penubuhan Universiti Malaya Sabah dan Naib Canselor pertamanya juga dari UKM. Penubuhan Universiti Malaya Sarawak ialah hasil dari uasaha tenaga pengajar dari UPM. Kolej Pertanian di situ diangkat ke taraf universiti dan pengaruh UPM ketara peringkat awal.

Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa adalah atas cadangan dan usaha dari tenaga-tenaga akademik dari UKM pada masa Anuar Ibrahim menjadi Menteri Pelajaran. Tenaga-tenaga berkenaan seperti Dr. Kamal Hassan, Ghazali Nawawi, Dr. Syed  `Arabi dan beberapa lagi, maka usaha yang dilakukan sejak 1980an itu terlaksana dan UIAM bertempat di Kampus utamanya di Gombak dan kemudian bercawangan di Kuantan Pahang.

Peningkatan taraf dari kolej juga berlaku kepada Kolej Teknik di Jalan Semarak Kuala Lumpur menjadi Universiti Teknologi Malaysia yang kemudian kampus utamanya berpindak ke Skudai Johor dengan Ainuddin Wahid menjadi Naib Canselor pertamanya, manakala kampus awalnya  masih kekal di Jalan Semarak,Kuala Lumpur.

Selepas tahun 2000 ditubuhkan universiti-universiti negeri-negeri. Antaranya ialah Universiti Malaysia Pahang, Universiti Malaysia Perlis, Universiti Malaysia Terengganu,  Universiti Malaysia Kelantan dan Universiti Malaysia Johor di Pagoh, Johor yang kemudian dikenali dengan Universiti Tun Hussein Onn, manakala MARA meningkatkan taraf institutnya kepada universiti menjadi Universiti ITM dan kemudian mempunyai cawangannya di berbagai tempat di berbagai negeri.  Institut diasas secara kerjasama seperti dengan Perancis di Bangi diangkat menjadi Universiti Kuala Lumpur, manakala Institut German Malaysia yang juga di Bangi masih kekal di Bangi.

Selepas 2000 sebahagian dari universiti diasas oleh Badan Koperat bagi mengeluarkan pelajarnya sendiri yang sesuai dengan keperluan badan berkenaan seperti Uniten di Bangi diasas oleh Tenaga Nasional, Universiti Infra Struktur diasas oleh Kerjaraya, manakala Universiti Petronas diasas oleh Petronas di Tronoh Perak. Sebahagian dari universiti diasas oleh negeri seperti Universiti Darul Iman yang bertukar kepada nama Universiti Sultan Zainal Abidin di Terengganu, Universiti Sultan Azlan di Perak dan Universiti Teknikal, Melaka. Beberapa universiti diasaskan secara swasta seperti Universiti Multi Media seperti di Cyber Jaya, Selangor, Universiti Selangor (Unisel) oleh Kerajaan Negeri Selangor, Universiti  Management, Kuala Lumpur dan beberapa yang lain.

Sebahagian dari penubuhan  universiti di negara ini adalah bersifat cawangan  bagi universiti di luar negara seperti Universiti Nottingham, di Semenyih Selangor, Taylor University, Manipal University di Nilai, Negeri Sembilan, Reading University di Kuala Lumpur dan beberapa cawangan universiti lagi.

Sebagai kesimpulan berbagai cara penubuhan universiti di negara ini dan kebanyakannya bukan dari inisiatif asal dari kerajaan. Dari segi taburan, universiti-universiti berkenaan banyak tertumpu di Kuala Lumpur sebagai ibu negara dan pusat komersil, di sini juga menjadi pusat keilmuan yang menjadi tumpuan pelajar bukan saja di dalam negara, bahkan dari  luar negara.

Sekian.

No comments:

Post a Comment