October 2, 2020

 

PENDIDIKAN  PRA-SEKOLAH

(Fikrah Bangi: 647).

BBB: 14 Safar 1442H. = 02 Oktober 2020M. (Juma`at).

Dimaksudkan pendidikan pra-sekolah, ialah pendidikan selepas bayi dihantar ke taman  asuhan dan menjelang persekolahan formal, ketika anak-anak berumur antara 4- 6 tahun. Berbagai nama diberi kepada pendidikan pra-sekolah ini, antaranya tadika, tabika, taska, pasti dan berbagai lagi. Adalah menjadi trend pendidikan, bahawa  bagi anak-anak yang berada  di dalam lingkungan  di atas, maka ibu bapa akan menghantarkan anak-anak mereka ke sekolah tadika atau yang seumpama nama dengannya. Penghantaran  bukan kerana ibu bapa bekerja, tetapi bagi ibu yang tidak bekerja juga. Ibu bapa mengharapkan anak—anak mereka  didedah dengan pendidikan  pra-sekolah,  mampu mengenal huruf, membaca dan mengira. Anak-anak menjadi pandai lebih awal dan lebih mudah bergaul dengan anak-anak yang lain dan tidak ketinggalan mendapat pelajaran berbanding dengan anak-anak yang lain yang kebanyakan mereka mendapat pendidikan  pada peringkat pra-sekolah.

Persesoalan  yang timbul apakah pendekatan pengajian dan mutu pembelajaran dan pendidikan  yang diterima anak-anak ? Apakah pihak yang mengendalikan pendidikan lebih mementingkan aspek komersil dari tujuan pendidikan per se  ? Sewajarnya pihak ibu bapa dan kerajaan memberi  perhatian. Sesungguhnya pendidikan tahap sedemikian sudah menjadi sebagai keperluan,bahkan kemestian bagi ibu bapa.

Kita berpendapat  tahap pendidikan ini wajar diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan. Jika tahap ini tidak diambil secara terus oleh pihak Kementerian, maka sewajarnya pendidikan sedemikian dipantau secara dekat. Perkara-perkara seperti berikut diberi penekanan.

1)    Penyeragaman kurikulum dan penyesuaian hendaklah dipastikan bermutu dan ianya hendaklah disediakan secara profesional oleh Kemnenterian Pendidikan. Ianya hendaklah disedia dan diselia penggunaan dan perjalanannya.

2)    Guru-guru hendaklah berkelayakan. Kementerian Pendidikan hendaklah membuat syarat keperluan, memilih dan memberi kursus yang perlu diikuti dan perlu lulus sebelum seorang guru itu berkhidmat sebagai seorang guru yang bertauliah dan berjawatan tetap.

3)    Mempunyai bangunan yang sesuai sebagai bangunan pendidikan, mempunyai kelas secara teratur dan menurut keperluan dari segi kesaihatan.

4)    Mempunyai kantin bagi makan minum kanak-kanak secara bersih dan sihat. Mutu makanan hendaklah dijaga dan dipantau.

5)    Mempunyai padang permainan anak-anak untuk riadah dan berbagai kegiatan fizikal.

6)    Sebaiknya  bangunan persekolahan bukan milik perseorangan, tetapi oleh pihak kerajaan dan mendapat biaya dari pihak kerajaan.

7)    Ada jawatankuasa tadbir yang terdiri dari pihak sekolah dan ibu bapa.

8)    Ada penilaian dari segi pelajaran  oleh pihak pemerintah. Juga penilaian terhadap aspek-aspek yang lain.

9)    Bayaran yang dikenakan terhadap anak-anak hendaklah berpatutan dan dikawal pihak kerajaan.

10)                       Mendapat subsidi dari pihak kerajaan terhadap anak-anak miskin, bahkan  subsidi terhadap  sekolah.

Dan beberapa perkara lagi yang boleh ditambah. Misalnya penekanan bukan saja terhadap pendidikan pelajaran, tetapi adab dan akhlak dan latihan ibadat.

 

Mutu  pendidikan sejak pendidikan pra-sekolah ini hendaklah dijaga dan  sejak awal ini anak-anak hendaklah ditanam sifat suka kepada pelajaran dan rajin. Kesihatan anak-anak diberi penekanan dengan  beriadah. Pihak kerajaan wajar mengadakan pasukan pemantau kesihatan anak-anak dengan pasukan ini melawat dari masa ke masa menurut  jadual yang ditentukan.

Dengan melahirkan anak-anak yang  maju dalam pelajaran, sihat dan bermotivasi memudahkan anak-anak ini meningkat kepada pengajian pada peringkat pengajian sekolah rendah.

Kita mau anak-anak sejak dari peringkat taman asuhan hingga pra-sekolah diberi perhatian dari segi pendidikan bukan saja oleh pihak ibu bapa, tetapi juga oleh pihak kerajaan.

Sebagai aset negara kita mau warga negara berilmu dan sempurna.

Sekian.

No comments:

Post a Comment