November 15, 2018

SERANGAN FIKIRAN: CABARAN DAN JAWAPAN


SERANGAN FIKIRAN: CABARAN DAN JAWAPAN
(Fikrah Bangi: 58),
BBB,  07 R.Awwal 1440H. = 15 November 2018M. (Khamis):
Musuh-musuh Islam secara berjadual terus  menyerang umat Islam, termasuk orang Melayu yang beragama Islam yang  merupakan majoriti penduduk negara Malaysia ini. Tujuan serangan tidak lain dari melemahkan kedudukan Islam dan Melayu dan membolehkan musuh berkenaan menguasai mereka.
DYMM Tuanku Sultan Sharafuddin Idris Shah Sultan  Negeri Selangor yang merupakan Ketua Agama Islam dan Adat Melayu Negeri Selangor ketika melancarkan buku  `Fatwa Warta Kerajaan Negeri Selangor, di Shah Alam semalam mengingatkam tentang bahaya  Liberalisme dan Pluralisme terhadap umat Islam-Melayu.
Baginda  dukacita dan menempelak, bahawa antara yang mendukung liberalisme ini adalah pemimpin-pemimpin Islam sendiri. (Sinar, 14 November 2018: 1).
Faham liberalisme dan pluralisme kini dilanjutkan kepada ICERD yang mau mempraktikkan kebebasan dan keadilan bagi semua tanpa memikirkan kesesuaian dan implikasi dari apa yang dituntut yang kedengaran indah dari segi sebutan dan tidak melihat dari segi implikasinya. Kebebasan dan keadilan bukan bererti memberi hak secara sama kepada semua yang boleh membawa kekacauan dari segi nilai dan peraturan. Sebagai contoh mau kebebasan dari segi gender – misalnya menuntut diliberalkan dari segi perkahwinan sejenis, jika dihalalkan dari segi perundangan boleh membawa porak peranda kepada kehidupan kerana melanggar hukum tabi1i yang telah ditentukan oleh agama dan adat budaya. Begitu juga konsep pluralisme yang menuntut kebebasan untuk menganut agama dan bebas untuk berkahwin tanpa menghiraukan aturan agama juga membawa kepada kekacauan dari segi hidup berkeluarga. Demikian dari segi ICERD yang mau menghapuskan kedudukan dan pengenalan kaum, bahkan agama dan melihat semua adalah sama rata dari  hak dan kedudukan. Dalam konteks di Malaysia ianya merupakan penghapusan dari segi rupabangsa dan kedudukan dan semua adalah bertaraf sama. Ini bererti menolak `Ketuanan` hak kaum ,misalnya Melayu dan kedudukan agama Islam, bahkan menolak Perlembagaan Negara ini yang diterima dan dipraktikkan selama ini. Dalam erti kata lain Perlembagaan Negara akan diubah menurut kesesuaian sebagaimana dituntut oleh liberalisme, pliuralisme dan tuntutan ICERD itu sendiri.
Apa yang didefinasikan tentang keadilan sebagai persamaan adalah tidak tepat. Keadilan ialah meletak sesuatu pada tempatnya, Sebagai contoh kepada anggota tubuh badan kita, tiap anggota  ada peranan dan haknya. Peranan dan tugas kaki ialah berjalan. Dia sepatutnya tidak mengambil peranan tangan dan sebagainya, jika sedemikian merosakkan kedudukan. Demikianlah perbandingan. Dalam keluarga ada hak dan keadiklan. Ayah sebagai ketua keluarga dan mengambil perana menjaga nafkah dan keperluan keluarga, demikian ibu ada peranan di dalam keluarga demikian juga dengan anak. Keadaan sedemikian dapat dikiaskan. Misalnya adil bagi perkahwinan adalah berlaku antara seorang lelaki dengan perempuan yang dapat meneruskan tabi` kehidupan dan meneruskan zuriat keturunan. Di dalam kehidupan yang bersifat plural  dan multirasial di negara kita misalnya ada pemimpin yang  ditentu dan dipilih yang seharusnya dipatuhi. Adalah kacau dan huruhara jika semua berpendapat semua layak jadi pemimpin dan mengambilalih kuasa yang dia bukan  pada tempatnya,.
Keadilan meskipun kepada yang berpegang kepada liberalisme, pluralismem bahkan ICERD hendaklah patuh pada peraturan yang ditentukan. Alam mempunyai peraturan ada malam dan siang yang perlu patuh pada peraturan dan jika dilanggar akan binasa. Diri juga ada aturan tabi`i yang ditentukan. Diri perlu makan, minum, tidur bangun dan sebagainya jika dilanggar, maka akan berlaku kerosakan, Demikianlah dengan kehidupan bermasyarakat ada ketua dan pemimpin, ada kalangan pekerja, pegawai, peniaga, pengusaha, buruh, petani dan nelayan. Keadilan bahawa masing-masing menjalankan fungsi masing-masing dan mendapat hak masing-masing, jika tidak akan berlaku kekacauan.
Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan sesuatu itu hendaklah menjalankan peranannya menurut fitrah dan peranan yang ditentukan.
Sekian.

No comments:

Post a Comment