November 29, 2018

MASJID MEMARTABATKAN UMMAH


MASJID MEMARTABATKAN UMMAH
(Fikrah Bangi: 71):
BBB, 21 Jamadil-Awwal 1440H. = 29 November 2018M. (Khamis):
Institusi masjid yang diberi perhatian utama oleh Rasulullah s.a.w. pembinaannya ketika berhijrah ke Madinah al-Munawwarah dalam membina dan memartabatkan ummah, menjadi institusi yang tetap releven hingga kini di dalam membina dan meningkatkan kualiti ummah. Pada zaman Rasulullah masjid bersifat kepelbagaian fungsi dari sebagai tempat ibadat, pengajian, pentadbiran, pusat  strategi pertahanan dan berbagai kegiatan kemasyarakatan.
Masjid pada masa kini tidak seharusnya terhad kepada tempat ibadat sahaja, yang menyebabkan ianya didatangani majoritinya dari kalangan mereka yang lanjut usia, tetapi seharusnya ianya menjadi institusi yang gemar didatangi oleh berbagai lapisan masyarakat dari anak-anak, kepada pelajar-pelajar, kalangan remaja, orang-urang yang bekerja dan orang-orang tua.
Relevensi kepada semua pihak hendaklah dijustifikasi  dengan keperluan dan kegiatan yang melibatkan semua pihak. Dalam masyarakat yang dapat dicontohi dari Bandar Baru Bangi ada anak-anak yang mulai belajar pada peringkat pra dan permulaan sekolah, ada anak-anak yang belajar di sekolah rendah, pelajar yang belajar di sekolah menengah, ada pelajar yang belajar pada peringkat tinggi. Manakala sebahagian besar dari masyarakat terdiri dari kalangan mereka yang bekerja di berbagai-bagai institusi, jabatan, berbagai agensi, kerajaan dan swasta, manakala sebahagian daripada mereka bekerja sendiri, mewujudkan perusahaan, berniaga dan berbagai-bagai kegiatan yang menjadi sumber rezeki mereka. Sebahagian dari mereka menjadi suri rumahtangga sepenuh masa (tiada masalah bagi mereka dari segi mendidik anak-anak).
Satu bahagian yang agak besar ialah mereka yang telah bersara dari berbagai-bagai sektor pekerjaan dan tidak mempunyai pekerjaan tetap atau langsung tidak lagi bekerja. Selama ini kalangan inilah majoriti yang mengunjungi masjid, lantaran itu menjadi imej dan identiti masjid dikunjungi oleh mereka yang  lanjut usia, kecuali ketika menunaikan solat Juma`at, kelihatan masjid dipenuhi oleh jama`ah yang berbagai-bagai peringkat usia, Mereka datang semata-mata bagi menunaikan solat Juma`at. Persepsi masjid  sebagai tempat yang dikunjungi oleh kalangan orang  lanjut usia – beribadat sementara menunggu mati seharusnya diubah.
Masjid seharusnya  releven bagi semua pihak, seharusnya melihat kepada keperluan-keperluan bagi semua lapisan masyarakat dan seharusnya  dapat diisi oleh pihak masjid. Ianya seharusnya menjadi tanggungjawab bagi jawatankuasa masjid yang diberi amanah memaju dan mengimarahkan masjid. Apakah perkara-perkara yang dapat diisi dan disesuaikan dengan keperluan mereka. Apakah keperluan mereka ?
a)      Peringkat  Asuhan Anak-Anak
Anak-anak ini, ialah pada peringkat bayi yang dihantar oleh ibubapa mereka ke rumah-rumah asuhan. Adanya berita betapa anak-anak peringkat bayi didfera, diseksa, bahkan dirogol, tentulah merisaukan mereka, bimbangkan keselamatan anak-anak yang setengahnya mati kerana penderaan dan kecuaian.
Apakah hubungan mereka dengan masjid ? Masjid bukanlah tempat menjaga atau mengasuh bayi, tetapi tempat-tempat asuhan, tadika, pasti dan pengasuh persendirian di rumah, wajar bagi pihak masjid menganjurkan kursus pengasuhan dengan kerjasama pihak-pihak  berkenaan seperti pegawai-pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Wanita, Kesihatan,  pakar-pakar di dalam pendidikan pada peringkat pra-sekolah dan sebagainya  menyampaikan kursus penjagaan bayi kepada pihak pengasuh, tadika, pasti, bahkan kepada pihak ibu bapa bersama.
Bidang penjagaan anak-anal pada peringkat awal adalah penting. Adalah  tindakan yang baik apabila pihak Kementerian Wanita mengadakan tempat-tempat asuhan  anak-anak di jabatan-jabatan di mana ibu-ibu bekerja disitu. Ini dapat menjamin  keselamatan anak-anak dan mententeramkan jiwa ibu bapa. Tetapi kemudahan yang seperti ini seharusnya dinikmati oleh pekerja-pekerja wanita di bahagian swasta dan berbagai sektor lain. Kesempurnaan didikan anak-anak dapat menyempurnakan pertumbuhan mereka dengan baik yang merupakan aset negara.
Di dalam hal ini masjid dapat menganjurkan kursus pentarbiahan dan penjagaan kepada  institusi pengasuhan dan pengasuh-pengasuh, bahkan kepada ibu bapa. Dengan sedemikian dapat mendekatkan puhak-pihak berkenaan dengan masjid.
Bersambiung ...
Sekian.

No comments:

Post a Comment