November 4, 2018

PERBELANJAAN PERTAMA PH SECARA BERHATI-HATI


BELANJAWAN  PERTAMA PH SECARA BERHATI-HATI
(Fikrah Bangi: 47)
BBB, 26 Safar 1440H. = 04 November 2018M,. (Ahad):
Belanjawan Kerajaan PH yang dibentang di Parlimen bagi kali pertam (2.11.2018) sejak memerintah (10.5.2019) merupakan sebagai satu yang bersejarah dan menarik untuk dinilai. Belanjawan nampaknya dilakukan secara berhati-hati dan bersifat  ukur baju di badan sendiri. Belanjawan yang menyedari  negara di dalam keadaan berhutang dan kalau boleh tidak mau menambahkan hutang yang sedia ada. Tidak ada projek mega yang dapat menjadi legasi bagi satu kerajaan yang memerintah, bahkan apa yang cuba dibangunkan kerajaan terdahulu cuba ditiadakan. Misalnya pada era Najib, beliau membangunkan infra-struktur pengangkutan dan perhubungan mengikuti era pertama  dengan  Wawasan 2020 Mahathir  yang gah dengan pembangunan fizikal seperti Bangunan Twin Towers,  KLIA, Putrajaya, Proton Saga dan lain-lain. Najib berkesempatan membina LRT dari Sungai Buluh ke Kajang, Pan Borneo Highway (dalam pembinaan), tetapi tersekat kerana kekalahan dalam pilihanraya ke 14, rancangan untuk membina keretapi laju dari KL  ke Singapura dan keretapi laju ke Pantai Timur terhalang. Alasan Kerajaan PH tidak melaksanakan projek yang baru mula dijalankan, kerana ketiadaan dana. Bahkan dikatakan dengan menghentikan projek ECRL dapat menyelamatklan peruntukan sebanyak RM10.02 bilion. Walau bagaimana sebagaimana didakwa negara masih menanggung beban sebanyak satu trilion,  namun kita tidak diberi maklumat apakah projek yang telah dilaksanakan sehingga menyebabkan terhutangnya negara sejumnlah sedemikian banyak dan tidak diberi maklumat bagaimana perancangan  membayar balik hutang berkenaan secara jangka panjang.
Belanjawan negara secara makro dapatlah dibanding belanjawan satu keluarga secara mikro. Bajet bagi perbelanjaan satu keluarga yang prihatin adalah dengan menyedari kemampuan keluarga. Misalnya jika pendapatan bulanan bagi keluarga sekitar RM5,000 sebulan, maka pendapatan ini hendaklah diagih secara saksama bagi kehidupan keluarga bagi setiap bulan. Misalnya dari pendapatan itu diagihkan kepada, makan minum keluarga, pengajian dan persekolahan anak-anak, hutang rumah, perbelanjaan kenderaan - termasuk bayaran insuran kereta, pakaian, bayaran bil-bil, peruntukan kepada orang tua (ibu ayah), sadaqah, simpanan tetap bulanan dan sebagainya.
Secara  makro bagi negara seharusnya menyedari tentang sumber dana bagi negara, termasuk percukaian dari kerajaan negeri yang perlu diagih kembali secara adil dan sama rata. Apakah sumber bagi kerajaan untukbelanjawan negara ?
Disebutkan bahawa kerajaan menjangka dapat memungut hasil:
·         Percukaian                 RM261.80    bilion
·         Royalty Petronas      RM   30.00    bilion
·         Bon Samurai Jepun  RM     7.40    bilion
·         Berbagai                     RM   15.30    bilion
Sumber peruntukan Kerajaan Persekutuan adalah RM314.5 bilion. Dan tambahan dengan pendapatan yang lain.
Inilah saecara kasar  pendapatan negara yang merupakan sumber perbelanjaan yang diagihkan kepada berbagai-bagai sektor.
Secara kasar  dikatakan dari pendapatan di atas dipecahkan kepada:
·         Perbelanjaan mengurus          RM 259.8  bilion
·         Perbelanjaan pembangunan  RM   54.7  bilion
·         Jumlah perbelanjaan               RM 314.5  bilion
Demikianlah aggaran pendapatan dan perbelanjaan bagi kerajaan PH yang dapat dianggap amat sederhana dan berhati-hati. Ianya disifatkan oleh Bekas Perdana Menteri Najib Tun Razak sebagai, ``Belanjawan yang tidak mampu menjanakan ekonomi.`` (BH, 3 Nov. 2018: 19).
Sekian.

No comments:

Post a Comment