April 25, 2013

PMUKM Terbitkan Akhbar Gemasiswa: Fokus Pada Penerbitan Sulung - Memoir

-->
BBB,  13 Jamadil Akhir 1434 = 24 Jun 2013 (Rabu):

Pada usia 2 tahun UKM dan penghujung tempoh AJK PMUKM pertama yang mentadbir mahasiswa UKM (1970-1972), pihak PMUKM berjaya menerbitkan akhbar mahasiswa sendiri yang diberi judul Gemasiswa. Penerbitan pertama akhbar mahasiswa UKM ialah keluaran Jilid 1 Bil. 1 bertarikh 22 Mei 1972 dengan no. KDN 5900 berharga 20 sen. Penerbitan Gemasiswa UKM ini adalah mencontohi Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya yang telah menerbitkan akhbarnya sendiri yang berjudul Mahasiswa Negara yang pada masa itu sudah masuk kepada bilangan Jil. 11 Bil. 1 Januari 1972. Format Gemasiswa adalah sama dengan Mahasiswa Negara, iaitu 15` x 10.5`. Untuk keluaran pertama ini adalah setebal 12 halaman. Perlu diingat bahawa selain dari kedua kampus – UKM dan UM, berdekatan kedua persatuan UKM dan UM mempunyai hubungan dan kerjasama yang rapat.


Gemasiswa sulung PMUKM ini dikendalikan oleh satu badan Redaksi yang diketuai Ketua Pengarangnya ialah saudara Chamhuri Siwar dengan 6 orang Penolong Pengarang, iaitu Meriah Suhaimi, Timah Md. Zain, Suarnor Takiban, Quek Ah Yong, Auni Hj. Abdullah dan Anwar Md. Zain. Pengurus Kewangan ialah Noriah Mohamad, Pengurus Edaran Marwan Saliman, Pelukis Zulkifli Ismail dan Juru Gambar Abdul Rahman Mansor. Sebagaimana Mahasiswa Negara demikian Gemasiswa yang mendapat permit penerbitan dijual bukan sahaja di dalam kampus, tetapi di dalam pasaran terbuka – di dalam dan di luar kampus.

Untuk keluaran pertama ini, Naib Canselor UKM pada masa itu, iaitu Datuk Dr. Ariffin Ngah Marzuki menyampaikan perutusannya:

``Amatlah menarik sekali usaha Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia mengeluarkan sebuah akhbar ``Gemasiswa`` yang akan melaporkan kegiatan2 mahasiswa serta hal2 mengenai perkembangan Universiti dari masa ke semasa. Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan kini juga mengeluarkan risalah ``Suaritasiswa`` yang hanya memberikan butir2 dan maklumat2 untuk tatapan mahasiswa2 dalam kampus sahaja.
Dari sudut mahasiswa, ``GEMASISWA`` merupakan satu chara perhubungan dengan masharakat diluar.`` Kata Naib Canselor, menurutnya, terdapat beberapa penerbitan lagi di universiti yang dapat menyampaikan maklumat. Misalnya kini jumlah mahasiswa seramai 570, pada tahun 1975 dijangka meningkat kepada 2,850. Pertambahan juga berlaku dari segi jumlah pensyarah selaras dengan kemajuan UKM. Naib Canselor juga berharap makalah yang akan diterbitkan bukan saja bersifat ringan, tetapi juga yang serius. Seterusnya Naib Canselor berharap dengan terbitnya Gemasiswa diharap ramai mahasiswa akan  menceburkan diri dalam bidang kewartawanan, satu bidang yang baru bagi mahasiswa.

Berita Utama dan muka depan bagi keluaran sulung Gemasiswa ialah:


UKM AMBIL 451 SISWA BARU

Iaitu bagi kemasukan tahun ketiga. Mereka adalah 262 bagi Fakulti Sastera, 101 Pengajian Islam dan 88 Fakulti Sains. Daripada mereka terdapat 9 orang bukan Melayu, 7 bagi Fakulti Sastera dan 2 Fakulti Sains. Sebelum daripada itu PMUKM menghantar memorandum kepada UKM agar menggandakan jumlah pengambilan mahasiswa, tetapi terpaksa ditolak kerana ramai yang memohon kemasukan tidak mencapai kelayakan minima dan memikirkan dari segi tempat yang terhad dan juga tenaga pengajar yang masih kurang.

Untuk penerbitan pertama ini Sidang Reduksi membicarakan tajuk. Siswa  - Golongan Terpilihkan Anda ? Memang tanggapan biasa pada masa itu, apabila seseorang berjaya ke universiti dan lulus banyak peluang pekerjaan dan bakal hidup lumayan. Pada masa itu kerja mengejar mahasiswa, bukan mahasiswa mencari kerja seperti sekarang. Walau macam mana Reduksi mengingatkan agar mahasiswa tidak lupa pada harapan masyarakat, terutama terhadap mahasiswa UKM agar mereka membalas budi masyarakat dan bersama-bersama mereka bagi mengangkatkan martabat masyarakat.

Gemasiswa sulung ini memuatkan – selain dari iklan sebanyak 25 artikal – panjang dan pendek. Antara artikal yang menarik ditulis oleh Ketua Reduksi sendiri berjudul:

``Dua Tahun Usia Universiti Kebangsaan Kemajuannya Amat Menggalakkan``

Menurut saudara Chamhuri, Sungguhpun UKM baru lahir, tapi hasrat mewujudkannya sejak dua dekad yang lalu. Kelahirannya dipetik saudara Chamhuri dari kata-kata Tun Abdul Razak Canselor UKM, ``Lahir ke pangkuan bangsa pada saat yang amat penting, iaitu ketika sedang diuji oleh politik perkauman dan emosi yang berlebihan dan ketidakseimbangan ekonomi rakyat.``
Tugas UKM besar,  perlu laksanakan cita-cita bangsa dan negera. Pengarang menggalurkan sejarah yang membawa kepada tertubuhnya UKM. Walaubagaimana beliau melahirkan kekeciwaan ada yang masih ragu terhadap kemampuan UKM. Namun penulis positif melihat kepada perkembangan pesat UKM mempunyai masa depan yang cerah.


Sebuah artikal menyangkal tanggapan masyarakat bahawa UKM sebagai Universiti Kampung ditulis oleh Ben Josey. Penulis berdepan dengan banyak tanggapan sedemikian termasuk dari perbualan-perbualan dari orang-orang yang ragu, tapi Penulis berkeyakinan dari pembangunan dan unjuran bagi masa depan UKM akan menggapai kecemerlangan. Demikian harapan penulis. Topik yang lain turut ditulis oleh saudara Nordin Bin Awal tentang Dilema Tapak UKM yang pada masa itu belum pasti dan masih di dalam perbincangan. Cadangan tapak antaranya  di Kuala Kubu Baharu, Ada cadangan didirikan di Kuantan, manakala cadangan yang lain agar didirikan di Melaka. Laporan dari Jawatankuasa Penaja UKM, maukan UKM didirikan di Kuala Lumpur. Persatuan Mahasiswa UM bersetuju agar tapak UKM hendaklah berada di Kuala Lumpur agar tidak terasing dari arus pembangunan dan kemajuan. Nampaknya nama Bangi belum timbul dan PMUKM  nampaknya tidak menyuarakan pendapat tentang tapak bagi UKM yang menjadi kampus mereka kelak.

Artikal-artikal lain yang turut dimuat ialah, Benarkah Orientasi 1971/2 Gagal ? oleh Haron Haji Said, yang sebenarnya disangkal oleh penulis tentang kegagalannya. Anjuran Penyatuan Sukatan Pelajaran Ugama Perlu, sebagai rumusan dari Seminar Pendidikan Islam oleh Reduksi, Unsur-Unsur Kejadian Sebuah Ciptaan Sastra oleh Chew Hock Tong, Selesaikan Masalah Ilmiah chara ``Jebat`` oleh Profesor Zainal, iaitu sempena penerbitan Jurnal Sejarah yang berjudul ``Jebat``. Beliau mau tindakan hendaklah dilakukan secara agresif yang menelurkan hasil yang positif. Fakulti Sains Ikuti Sukutahun – tiada penulis, Lencana Untok Pemain2 Bermutu oleh Meriah Suhaimi, BHEW Asas Pergerakan Siswi, Pertumbuhan Seimbang Untuk Kejayaan oleh Ben Josey, Suara Siswa Perlu Didengar oleh Marwan Saliman, Tawaran Biasiswa dan Kursus Pimpinan oleh PMUKM. Kursus bertujuan  mencungkil bakat-bakat kepimpinan mahasiswa PMUKM. Kursus diadakan di UKM dari 15 – 22 Mei 1972. 40 orang mahasiswa menyertainya. Penceramah-penceramah ialah, En. Kasim Ahmad, Profesor Zainal Abidin, Puan Rafidah Aziz, Saudara Anuar Ibrahim, saudara Kamaludin Mohd. Nor, Ustaz  Ghazali Nawawi, Turut memberi ceramah ialah Encik A. Rahim Jalal Pendaftar UKM dan Profesor Syed Naguib al-Attas. Terdapat juga satu ruangan Lukisan Karton. Gemasiswa menjadi wadah yang ampuh bagi mahasiswa UKM mengasah bakat penulisan mereka sihingga tahun-tahun 1980an).

Sebagai Akhbar Sulung PMUKM, Gemasiswa dapat memenuhi aspirasi PMUKM dan menjadikannya sebagai wadah mengutarakan pendapat PMUKM dan saluran komunikasi kepimpinan mahasiswa dengan mahasiswa dan masyarakat. Standard pemberitaan agak sederhana. Sebahagian dari penampilan bahasa kurang kemas. Satu kelemahan yang nyata akhbar setebal 12 halaman ini, hanya disertakan satu gambar sahaja – iaitu gambar Naib Canselor Dato` Dr. Ariffin Ngah Marzuki. Banyak tempat-tempat yang sepatutnya disertai gambar tidak disertakan gambar. Walau bagaimana sebagai pengeluaran permulaan dapat dipuji ianya sebagai kejayaan bagi PMUKM.

Sekian.

No comments:

Post a Comment