March 28, 2014

Teori Takmilah: Wacana Teori & Kritikan Sastera Kedua (2014) Di UPSI

-->
UPSI, Tanjung Malim: 25 Rabiul Akhir 1435 = 27 Mac 2014 (Khamis):

Sebagai lanjutan dari Wacana Teori & Kritikan pada tahun lepas (2013) di UPSI tentang Teori Estetika Bersepadu oleh Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ali Pensyarah di UPSI, maka pada tahun ini Teori Takmilah yang dikemukakan oleh Dr. Shafie Abu Bakar dipilih untuk diwacanakan bagi kali kedua. Wacana ini dianjurkan oleh Persatuan Penulis Budiman Malaysia yang Dr. Abdul Halim selaku Pengerusinya dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka dan Fakulti Bahasa Dan Komunikasi UPSI. Wacana kali ini adalah merupakan penghormatan kepada Penulis dari Pelajar-Pelajar berbagai peringkat kursus mengenai Teori Takmilah dan penggunaannya bagi kajian pada peringkat Ph. D, Sarjana dan Ijazah Pertama dari UPSI, UPM dan Universiti Malaya. Pelajar-pelajar berkenaan menulis artikal di dalam bidang masing-masing sebagai persembahan kepada Penulis yang dibukukan dalam sebuah buku berjudul:


Teori Takmilah: Peluasan Dan Penafsiran

Buku ini diselenggarakan oleh Profesor Madya Dr. Abdul Halim Ali
Penerbitan buku di atas juga sempena lebih dua dekad Teori Takmilah dikemukakan.
Wacana Teori Dan Kritikan Sastera Kedua (2014) yang berlangsung dari jam 8.30 hingga 1.00 tengahari hari ini dirasmikan oleh Ketua Pengarah Dewan Bahasa Dan Pustaka yang diwakili oleh Puan Saadah binti Abdullah Ketua Bahagian Penyelidikan Bahasa dan Sastera di DBP. Majlis dihadiri Prof. Madya Dr. Ani Bt. Omar Timbalan Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI, pensyarah-pensyarah, pelajar-pelajar dari UPSi dan UPM yang memenuhi Dewan Seminar Di Perpustakaan Tuanku Bainun, UPSI.

Prof. Madya Dr. Abdul Halim dalam ucapan alu-aluannya beliau berterima kasih kepada semua yang hadir mengikuti wacana ilmiah yang sering diadakan, tetapi pada kali ini adalah merupakan kali kedua bagi Wacana Teori & Kritikan (2014). Beliau berharap pada kali ketiga (2015) akan diwacanakan mengenai Teori Teksdealisme yang dikemukakan oleh Prof Madya Dr. Abdul Rahman Napiah yang lebih dikenali sebagai Mana Sikana. Beliau berharap pihak DBP terus memberi kerjasama dan membantu dengan peruntukan bagi wacana ini dan lain-lain. Dr. Abdul Halim juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Galeri Bangi Bandar Ilmu yang membiayai kos penerbitan buku, Teori Takmilah: Perluasan & Penafsiran sebanyak RM15,000.

Menurut Dr. Abdul Halim, bahawa pelajar-pelajar yang mengikuti tentang teori, khususnya Teori Takmilah diharap akan dapat memahami lebih mendalam berhubung dengan teori Takmilah. Tetapi jika kurang faham, maka dengan adanya buku yang diterbitkan pelajar-pelajar boleh merujuknya dari buku diterbitkan. Penerbitan buku tentang Teori Takmilah ini membanyakkan buku tentang teori berkenaan yang bahan berkenaan masih lagi kekurangan. Sememangnya tujuan diadakan wacana seperti ini bagi mengetengahkan ilmu yang dikaji dan menambahkan literature berkenaan dengannya.


Puan Saadah binti Abdullah dalam ucapan perasmian menyampaikan salam Ketua Pengarah DBP Dato` Dr. Awang Sariyan yang tak dapat hadir kerana mempunyai program tempat lain terlebih dahulu dan berterima kasih kerana menjemput Ketua Pengarah merasmikan Wacana Teori Dan Kritikan Sastera yang amat bermakna dan mengucap tahniah di atas kejayaan Persatuan Penulis Budiman Malaysia yang sekali lagi berjaya menganjurkan wacana yang begitu penting ini. Menurutnya DBP akan terus menyokong kegiatan keilmuan seperti ini dan pada masa akan datang. Sokongan diberi juga kepada mana-mana pertubuhan & NGO berdaftar yang menjalankan kegiatan yang berhubung dengan bahasa, sastera dan budaya. Menurut beliau, pembicaraan mengenai teori adalah pembicaraan pada peringkat tinggi dan mungkin sukar bagi setengah-setengah pihak mengikutinya, tetapi itulah cabaran bagi pencinta ilmu yang sebenarnya tidak sesukar sebagaimana peneroka memulainya dan wacana seperti ini sebagai wadah memahami dan meluaskan horizon teori yang diwacanakan.

Menurut Puan Saadah, para peserta bernasib baik, selama ini bila kita berwacana mengenai sesuatu bidang ilmu, khususnya tentang teori, biasanya kita hanya membicarakan tentang idea dan keilmuan tokoh, tanpa kehadiran tokoh, tapi pada hari ini kita bertuah dengan kehadiran tokoh itu sendiri dan membentang kertas kerja berhubung dengan dapatan barunya. Lebih daripada itu pengamal-pengamal teori turut sama hadir, bahkan membentangkan kertas kerja hasil dari penyelidikan dan penulisan yang mereka hasilkan yang saya difahamkan antara mereka telah menggunakan Teori Takmilah pada peringkat Dr. Falsafah, Sarjana dan pada peringkat ijazah pertama. Puan Saadah berharap pelajar-pelajar yang hadir tentulah sebahagian daripada mereka mengikuti kursus tentang teori berkenaan dan akan menggunakannya di dalam penulisan, kajian, bahkan di dalam penulisan tesis mereka. Lebih menguntungkan penghasil teori turut menghasilkan penulisan kumpulan puisi yang antaranya merupakan terapan dari teori, maka dapat digunakan sebagai bahan kajian, disamping kajian terhadap tulisan dalam bidang-bidang yang lain dari penulis-penulis yang lain.

Menurut Puan Saadah Bidang teori dan kritikan persuratan tempatan telah berkembang yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh seperti oleh Muhammad Haji Salleh dengan Teori Poetikanya. Muhammad Affandi Hassan dengan Persuratan Baru, saudara Abdul Halim dengan Estetika Bersepadu, saudara Mana Sikana dengan Teksdealisme, saudara Suhaimi dengan Fenomenaloginya, Hashim Awang dengan Perkaedahan Melayu dan ramai lagi yang membuka ruang bagi pelajar-pelajar mengkaji dan menggunakannya di samping kajian dan penggunaan teori-teori dari luar.

Puan Saadah gembira dengan peranan Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI dan Persatuan Penulis Budiman Malaysia memperkembangkan bahasa, sastera dan budaya tanahair dan beliau berharap komitmen ini berterusan dan DBP sentiasa bersama dan menyokong kegiatan ilmu sedemikian.

Puan Saadah merasmikan Wacana Teori & Kritikan Sastera Kedua (2014) dengan lafaz:

Bismillahi`r-Rahmani`r-Rahim
Beliau kemudian bersama pengiring-pengiring memotong reben dan mengeluarkan buku

Teori Takmilah: Perluasan Dan Penafsiran

Dari `stand` Sebagai melengkapkan perasmian.

Sekian.

No comments:

Post a Comment