September 25, 2016

KONSEP HAL: SUASANA HATI


BBB, 22 Dzul  Hijjah 1437H. =  24 September 2016 (Sabtu):
Pendekatan yang melihat kepada pentahapan kerohanian yang berganding dengan maqam (pluralnya maqamat) ialah hal yang jamaknya ialah ahwal. Jarang kitab tasawuf yang membicarakan tentang maqam dan hal begitu detail. Agak mengkagumkan sebagai kitab yang awal membicarakan tentang maqam dan hal dapat  membicarakan aspek-aspek kedua berkenaan dengan detail.
Oleh kerana  pentahapan agak relatif yang pada hakikat bukan bererti satu persatu maqam itu berlaku secara seturut – ertinya boleh berlaku yang didahulu terkemudian atau berlaku pertindihan. Begitu jugfa tiada perbezaan jelas dan tuntas bagi maqam dan hal juga tidak secara konkrit, maka ada pendekatan yang lebih kemudian merangkum aspek-aspek maqam dan hal kepada satu kategori yang diberi judul. Jalan Menuju Kepada Allah. Misalnya `Abdul Qadir bin `Isa di dalam bukunya yang berjudul Haqa`iq `an al-Tasawwuf mensenaraikan kedua aspek di atas sebagai Jalan Menuju Kepada Allah terdiri dari  12 perkara:
Al-taubah, al-muhasabah, al-khauf, al-raja`, al-sidq,  al-ikhlas, al-sabar, al-wara`, al-zuhd, al-ridha, al-tawakkal dan al-shukr.
Bagi Al-Sarraj 6 daripada 12 di atas adalah maqam - iaitu, al-taubah, al-sabar, al-wara`, al-zuhd, al-ridha dan al-tawakkal (Al-shukr sepatutnya termasuk di bawah maqam, tapi tidak dibicarakan).
Bagi  Al-Sarraj judul: Al-Qurb, al-mahabbah, al-khauf, al-raja`, al-shauq, al-uns, al-tama`ninah, al-mushahadah  dan  al-yaqin  berjumlah 9 judul adalah tergolong di  bawah al-ahwal, iaitu lebih banyak dari maqamat yang disusun dan dibicarakan oleh Al-Sarraj. Ianya berjumlah lebih banyak dari apa yang disusun  oleh  `Abdul Qadir bin `Isa di dalam Haqa`iq `an al-Tasawwuf (12) sedang bagi Al-Sarraj, 6 bagi maqamat dan 9 bagi ahwal berjumlah  15 judul persoalan.
Apakah konsep hal atau ahwal ?
Hal dalam maksud  biasa ialah suasana, keadaan, situasi dialami jiwa yang dilalui oleh berbagai-bagai aspek keahwalan.  Bandingan hal  - contoh dalam fenomena biasa situasi berlaku, misalnya pada hari  panas terik dalamana semuanya kepanasan dan kekeringan. Bertiup  angin membawa awan hitam hingga ke perbatasan dan gugur di pergunungan, bukit bukau, hutan lembah, padang, kampung, bandar dan kota maka berlaku bukan saja perubahan cuaca, tetapi pokok kembali segar, sungai dipenuhi larian  air, pokok mengeluarkan bunga dan buah-buaham bendang padi segar menghijau, kegiatan di mana-mana saja lancar oleh cuaca yang baik dan menyamankan.
Demikian kejiwaan  dengan keinsafan hamba dan mendekati Allah, maka jiwanya yang selama ini kering kontang dan selama ini jauh dari Tuhan, dengan amalan kebaikan dan kerohanian membawa dirinya mendekati Allah. Kalau selama ini dia selalu resah gelisah, maka dia mulai rasa tenang, dia rasa dekat dengan Tuhan, lebih mengharap kepadaNya, timbul rasa mesra dan cinta kepada Allah yang membawa jiwanya jinak, shauq dan cinta dan menjadikannya tenang, yaqin dan merasa sentiasa berdepan dengan secara mesra.
Berkata Shaykh al-Sarraj r.h.a, ``Adapun makna ahwal ialah apa yang turun atau singgah di hati atau yang terkesan di hati berbagai lintasan  ingatan (dhikr) oleh kebersihan permukaannya.  
Berkata Al-Junayd: r.h.a, `Al-hal ialah sesuatu yang turun di hati dan bersifat bertahapan, tetapi tidak berkekalan.
Pada masa yang lain Al-Junayd juga berkata, bahawa al-hal ialah dzikir yang khafi (sembunyi) sebagai gerak dihati (konsep hati termasuk juga minda). Dalam kata yang lain sentiasa  dalam ingatan kepada Allah. Ini berdasar kepada Hadith Rasulullah s.a.w. yang bermaksud, ``Sebaik-baik dzikr ialah dzikir khafi.``
Menurut Al-Sarraj, ``Hal adalah berlainan dari al-maqam.  Hal tidak dicapai secara mujahadat, ibadat dan riyadhiyyat seperti al-maqamat, tetapi ia adalah bersifat mendatang mungkin secara spontan atau lintasan seperti kesan dari muraqabah, kedekatan (al-qurb),, cinta, takut, harap, shauq, al-uns, tama`ninah, mushahadah, yaqin dan sebagainya.
Sifat-sifat dan ciri-ciri di atas mendatang oleh sesuatu sentuhan yang quddus, seperti mendengar tilawah al-Qur`an  dihening malam yang menyentu qalbu menimbulkan rasa qurb, uns, kasih mesra dan cinta. Demikian misalnya melalui ibadat seperti solat membawa kedekatan dan mi`raj diri kepada Allah  atau melihat  kemusnahan yang dahsyat seperti gempa bumi, banjir atau kemalangan yang memakan kurban yang membawa keinsafan dan terjelma di dalam tanggapan  tentang kekuasaan Tuhan dan taqdir  ketentaunnya yang membawa diri lebih mendekati Allah.
Tentang antara gambaran situasi yang dialami hati, dihikayatkan daripada Sulaiman al-Darani berkata, ``Apabila hati dilawati lintasan hati (bermuamalah), tumpuan kepadanya dan anggota istirahat.
Menurut Al-Sarraj ada dua maksud dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Sulaiman al-Darani.
Pertama: Rehat anggota bermaksud tumpuan diberi terhadap muamalah jiwa yang lebih mesra dan intim, maka terhenti atau tertangguh kegiatan yang bersifat anggota.
Kedua:  Boleh bermaksud tumpuan kepada hati selepas dan akibat dari mujahadah,, amalan-amalan, ibadat yang meningkatkan cita rasa kerohanian, hingga bertukar dari kegiatan lahir yang maqamat kepada kelazatan jiwa yang ahwaliyyat.
Di dalam hal ini kata al-Junayd r.h.a., ``Tidak seorang sampai kepada ri`ayah al-huquq, melainkan dengan menjaga hati, dan siapa yang tiada di dalam sentuhan halus kerohanian, dia terus dalam kedangkalan dan tiada kejernihan yang meluangkan.
Apakah ramuan yang membina hal ?
Adalah hasil dari mendekati diri kepada Allah dengan ibadat yang membawa  kepada  pengalaman ta`abbudiyyah yang mendalam berbaur dengan mesra cinta yang intim dan diliputi seni rohani  yang halus dan berlaku ahwal ke atas  diri.
Sekian.

No comments:

Post a Comment