April 3, 2014

Dari Seminar-Perbincangan Melahirkan Persuratan Panduan Tentang Sastera Islam

-->
BBB, 02 Jamadil Awal 1435 = 02 April 2014 (Rabu):

Sesuatu yang positif dan menggembirakan, bahawa daripada seminar-seminar,  perbincangan, pendapat dan saranan melahirkan persuratan Ilmu tentang Sastera Islam yang dapat menjadi panduan kepada penulis-penulis yang berminat untuk menulis berhubung dengan Sastera Islam atau penulis-penulis yang selama ini kabur, tetapi bila memahami konsep Sastera Islam, maka tumbuh minat untuk menulis terutama di dalam bidang kreatif.


Antara bahan-bahan persuratan yang terhasil dari seminar ialah seperti buku:

1)      Sastera Dan Agama hasil dari Simposium Sastera Dan Agama yang berlangsung di Kuala Terengganu pada 28-29 Julai 1973.
2)      Kesusasteraan Melayu Dan Islam: Satu Pertembungan Pemikiran hasil dari Seminar Hari Sastera 78 di Kuala Terengganu pada 24 – 27 Julai 1978 anjuran Persatuan Sasterwan Terengganu (Pelita) dan Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (Gapena). Diterbitkan pada tahun 1980.
3)      Sekitar Pemikiran Kesusasteraan Islam, sempena Simposium Bahasa Dan Persuratan pada 11 Safar 1400 bersamaan 30 Disember 1979. Diterbitkan oleh Gabungan Penulis Islam Malaysia (GAPIM), 1980.
4)      Nadwah Ketakwaan Melalui Kreativiti terhasil dari Nadwah Kesusasteraan Islam yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan diterbitkan pada 1995.
5)      Simposium Serantau Sastera Islam, hasil dari Simposium berlangsung pada 16 – 18 November 1992 bertempat di Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei yang diterbitkan oleh DBP Brunei pada tahun 1996.

Selain dari penerbitan buku hasil dari seminar dan symposium penerbitan dilakukan oleh pihak institusi dan penyelidikan perseorangan seperti:


1)      Kesusasteraan Dan Etika Islam oleh Shahnon Ahmad diterbitkan oleh Fajar Bakti Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 1981.
2)      Kesusasteraan Melayu Lama Dari Warisan Peradaban Islam oleh Ismail Hamid diterbitkan oleh Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., Petaling Jaya, 1983.
3)      Polemik Sastera Islam oleh Kassim Ahmad & Shahnon Ahmad diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1987.
4)      Teori Dan Pemikiran Sastera Islam oleh Nurazmi Kuntum diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1991.
5)      Pendidikan Estetika Daripada Pendekatan Tauhid oleh Mohd. Affandi Hassan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1992.

Hasil-hasil penulisan di atas dalam bentuk buku sama ada hasil dari seminar atau simposium atau dihasilkan oleh perseorangan termasuk polimik adalah dengan penuh sedar dihasilkan dalam masa Sastera Islam hangat diperbincangkan iaitu 1970an hinggalah 1990an. Tetapi perlu diingatkan bahawa di sana telah ada buku-buku yang membincangkan tentang sastera Islam secara langsung atau tidak langsung yang dapat dijadikan panduan bagi sastera Islam. Buku sedemikian tentulah banyak. Antaranya dapat disebutkan sebagai contoh seperti:

1)      Bukhari al-Jauhari, Taj Us-Salatin, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1966.
2)      Syed Muhammad Naguib al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansuri, University of Malaya Press, Kuala Lumpur, 1970.
3)      Zalila Sharif & Jamilah Haji Ahmad, Kesusasteraan Melayu Tradisional, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1993.
4)      Abu Hassan Sham, Puisi-Puisi Raja Ali Haji, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1993.
5)      Siti Hawa Haji Salleh, Kesusasteraan Melayu Abad Kesembilan Belas, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1997.

Dan tentu banyak lagi jika hendak disebutkan. Buku-buku berkenaan walaupun tidak menyebut `Sastera Islam`, tetapi membicarakan aspek-aspek yang berhubung dengan `Sastera Islam`. Contoh membicara tentang Hamzah Fansuri sebagai Penyair Melayu terawal bererti membicarakan soal ketuhanan dan juga aspek-aspek keislaman. Keadaan yang sama bila membicarakan tentang puisi-puisi Raja Ali Haji contoh Gurindam 12, amat kaya dengan nilai-nilai keislaman. Manakala Taj al-Salatin oleh Bukhari al-Jauhari membicarakan aspek-aspek pemerintahan menurut nilai-nilai Islam. Manakala dua buku, iaitu Kesusasteraan Melayu Tradisional oleh Zalila Sharif dan Jamilah Haji Ahmad serta Kesusasteraan Melayu Abad Kesembilan Belas oleh Siti Hawa Haji Salleh, sebahagian besar membicarakan tentang cerita Nabi-Nabi, Sastera Kitab, Undang-Undang, Ketatanegaraan dan tokoh-tokoh Islam. Bagi tujuan lebih mendalam pengkaji-pengkaji boleh membuat kajian tentang Sastera Islam dari sumber-sumber langsung di dalam bahasa Arab seperti ciri-ciri sastera dalam al-Qur`an, penyair-penyair pada zaman Nabi, karya-karya klasik seperti al-Ahkam al-Sultaniyyah oleh al-Mawardi, al-Milal wa al-Nihal oleh al-Shahrastani, al-Muqaddimah oleh Ibn Khaldun dan berbagai lagi.


Dengan karya-karya di atas dapat difahami peranan Islam di dalam membina bahasa Melayu dan memperkenalkan berbagai bentuk sastera ke dalam sastera Melayu dan menjiwainya dengan nilai-nilai keislaman. Sesungguhnya Sastera Islam merupakan sebagai kaedah dakwah dan pendidikan yang disampaikan secara halus dan berkesan. Adalah menjadi tugas bagi penulis dan sasterawan muslim memperkembangkannya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment