April 8, 2014

Peraduan Menulis Sirah Rasulullah s.a.w. Secara Kreatif: Anugerah ASDI II

-->
BBB, 07 Jamadil Awwal 1435 = 07 April 2014 (Isnin):

Meneruskan Peraduan Anugerah Sastera Darul Iman yang pertama dilancarkan pada 20 April 1981, maka pada Rabu 4 November 1987 = 13 Rabiul Awwal 1408 sekali lagi YAB Tan Sri Dato` Seri Amar Di Raja Wan Mokhtar bin Ahmad melancarkan Peraduan Anugerah Darul Iman II, tetapi pada kali ini dengan tema khusus, iaitu Penulisan Kreatif mengenai Sirah Junjungan Rasulullah s.a.w. Jika dilihat dengan tarikh pelancaran pun adalah bersesuaian dengan bulan Rabiul Awwal 1408 yang dikenali dengan bulan Maulid al-Rasul. Tarikh tutup peraduan ini ialah 31 Disember 1989, iaitu diberi peruntukan masa penghasilan lebih dari dua tahun.


Tema penulisan secara kreatif mengenai Junjungan Rasulullah s.a.w. ini sekali pandang mungkin boleh dianggap mudah, kerana banyak bahan yang berhubungan dengan Sirah Rasulullah s.a.w., tetapi bahan-bahan berkenaan tidak mudah untuk dikreatifkan dan jika tidak mampu mengendalikannya boleh membawa kepada kekeliruan dan kerosakan. Sebenarnya sejak awal bila cadangan timbul dari pihak Penganjur atas nama Kerajaan Negeri Terengganu yang di belakangnya ialah Persatuan Sasterawan Negeri Terengganu (PELITA) dari awal lagi ditimbulkan soal kewajaran dan kebimbangan memilih tema yang berthubung dengan Rasulullah s.a.w. sebagai tema Peraduan Menulis bagi ASDI II. Memang tujuan adalah baik, iaitu sebagai karya kreatif (novel) berunsur Islam, maka mengambil tema yang berhubung dengan Rasulullah s.a.w. adalah tema yang rapat dengan Islam, melalui penghasilan novel yang berhubung dengan Rasulullah s.a.w. diharap lebih menarik minat pembaca-pembaca untuk membaca tentang Sirah Rasulullah s.a.w. melalui cerita dan ianya merupakan satu metod dakwah melalui cerita, iaitu menerusi kaedah sastera. Bimbangkan berlaku kekeliruan, bahkan penyelewengan, maka sebelum pelancaran ASDI II, Penulis diminta menyediakan kertas konsep bagi menjelaskan kedudukan dan mengelak dari kekeliruan.

Sebenarnya mengkreatifkan aspek-aspek yang berhubung dengan Sirah Rasulullah s.a.w. bukanlah sesuatu yang baharu dan memang berlaku ianya dilakukan dalam penulisan prosa dan penulisan kreatif seperti penceritaan, puisi, lakunan, bahkan filem. Di dalam penulisan prosa mengarang tentang Sirah Rasulullah s.a.w. memerlukan tafsiran dan huraian bererti ada huraian dan pendapat tambahan dari penulis, demikian juga berhubung dengan penceritaan juga memerlukan tafsiran, huraian dan tambahan dari pengarang sewajarnya. Keadaan yang sama berlaku tentang penulisan puisi memerlukan kreativiti penyair bila menghasilkan tentang sesuatu aspek berhubung dengan Rasulullah s.a.w. Ketelitian lebih dituntut bila menggunakan aspek Sirah Rasulullah s.a.w. dalam lakunan dan filem.

Persoalan yang utama yang perlu dijaga ialah tentang kebenaran dan sejauh mana hak dan kebebasan `poetic licence` yang dibenarkan kepada penulis di dalam menulis secara kreatif agar apa yang ditulis tidak termasuk di bawah `dusta`. Berhubung dengan ini perlu diperhati Hadith-Hadith berikut bermaksud:

Daripada Salamah bin al-Akwa` r.a. berkata, Aku mendengar Nabi s.a.w. bersabda:
``Siapa yang berkata tentangku apa yang aku tidak kata maka bersedialah tempatnya di neraka.``  Hadith Bukhari. Atau:

Daripada Ali bin Abi Talib r.a. berkata, Bersabda Rasulullah s.a.w. ``Jangan kamu berdusta ke atasku, maka sesungguhnya siapa berdusta ke atasku, maka dia masuk neraka.``  Hadith Bukhari.

(Mustafa Muhammad Imarah, Jawahir al-Bukhari wa Sharh al-Qistillani, al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, tt.: 68).

Keperluan bagi penulis yang mau menulis secara kreatif tentang peristiwa-peristiwa yang berhubung dengan Rasulullah s.a.w.

  1. Berilmu. Dia perlu memahami keilmuan Islam dan Sirah Rasulullah s.a.w. dan   
      sejarah secara mendalam. Juga mahir di dalam penulisan baik dari segi prosa atau
      puisi.
  1. Menjaga kebenaran fakta-fakta
  2. Menjaga dari segi huraian dan tafsiran hingga tidak berlaku penyelewengan
  3. Mengawal dari segi kreativiti dan imaginasi. Misalnya menggambarkan suasana Hijratul Rasul di sambut penduduk Madinah, secara kreativiti dapat digambarkan kebenaran dengan wujudnya kebun khurma, gambaran unta yang menjadi tunggangan, pakaian dan keriangan penduduk yang datang dan sambutan secara Marhaban. Gambaran kesampaian Rasul s.a.w. berdasarkan riwayat di dalam Hadith. Gambaran tentang fizikal Rasulullah boleh dengan cara penerangan berdasarkan sumber Hadith, tetapi tidak boleh sekali-kali dengan bentuk fizikal bergambar (bagi lakonan dan film). Begitulah contohnya dengan gambaran-gambaran yang lain berhubung dengan Rasulullah s.a.w..
  4. Mempunyai mesej yang bersifat dakwah dan pendidikan Islam. Ini bererti penulis mempunyai sudut pandangan berorientasikan Islam.

Adapun keperluan-keperluan yang lain dari segi penulisan tidaklah mempunyai perbezaan yang ketara antara novel yang berhubung dengan Rasulullah dan novel-novel yang lain. Misalnya dari segi teknik dan penyusunan penulis boleh menggunakan pendekatan secara kronologi, menggunakan teknik sorot kembali (imbas balik), cerita dalam cerita dan sebagainya. Dari segi bahasa oleh kerana novel berhubung dengan Rasulullah dan Islam, maka maksud al-Qur`an, al-Hadith dan istilah-istilah Arab dan keilmuan Islam wajar digunakan di tempat-tempat yang bersesuaian bagi menimbulkan suasana di negeri Arab dan juga Islamik. Boleh juga diselit dengan pendapat ulama`, kata-kata hikmah dan petikan puisi jika sesuai diselit sama.


Penulisan yang berhubung dengan Rasulullah penting, tapi memerlukan kemahiran dan kepakaran. Pendidikan yang disampaikan secara bercerita (kreatif) tentang Rasulullah s.a.w. lebih berkesan terhadap kanak-kanak daripada pengajaran aspek Sirah secara langsung. Keadaan yang sama juga dilakukan kepada peringkat dewasa dengan kaedah penulisan yang bersesuaian. Kaedah secara kreatif juga boleh dilakukan di dalam menyampaikan pendidikan dengan mengambil tema tentang rasul-rasul, nabi-nabi, para sahabat dan berbagai tokoh dalam sejarah Islam.

Sekian.

No comments:

Post a Comment