April 19, 2014

Jalan Ke Taman - Menuju Ketaqwaan

-->
BBB, 18 Jamadil Awwal 1435 = 18 April 2014 (Jumaat):

Satu fenomena yang menggembirakan, kesan dari kesedaran keislaman yang tercetus mulai tahun-tahun 1970an dan seterusnya, ialah berlakunya perubahan positif di kalangan sasterawan yang selama ini dilihat sebagai `biasa` kepada kesedaran keislaman diakibatkan oleh kesedaran kelompok di dalam satu-satu institusi atau kesedaran individu di dalam situasi kehidupan secara Islam. Di USM berlaku perubahan di kalangan beberapa sasterawan di kampus universiti itu. Shahnon Ahmad misalnya mencari pengalaman dan bergiat dalam badan keislaman dan memperkatakan tentang Sastera Islam di dalam tulisan-tulisan, bahkan menulis Polimik Sastera Islam antaranya dengan Kassim Ahmad, bahkan beliau menghasilkan Novel Shit (1999) yang menggemparkan. Ada kalangan pensyarah di USM terpaut pada kegiatan badan tertentu dalam jamaah Islam yang memberi kesan terhadap pembawaan dan penghasilan karya. Kesan keislaman terhadap individu penulis yang ketara dapat dicontohi kepada perkembangan perpuisian Suhaimi Muhammad (1934-2014) yang pada bahagian permulaan adalah biasa (aliran realisme dan surialisme), tetapi minat berikutnya kepada ilmu-ilmu Islam dan mendalaminya melalui pengajian membawanya kepada kerohanian.


Antara penulis atau lebih khusus penyair yang menerima perubahan ke arah keislaman ialah Ali Ahmad yang juga dikenali dengan nama penanya Alis Murni. Lahir di Batu Pahat 22 Mac 1940. Berkelulusan Ph. D. dari universiti Monash, Australia. Ijazah pertama dan sarjananya adalah dari Universiti Malaya. Sekembalinya dari Australia beliau mulai bertkhidmat di USM (1974). Sebelum ke Australia beliau pernah menjadi Penolong Pensyarah di UKM 1970-1971. Mengajar bidang sastera dan kritikan. Menulis di dalam bidang Kajian Sastera, esei, cerpen, novel dan puisi. Tetapi lebih menonjol dalam bidang puisi. Memenangi Hadiah Karya Sastera bagi 4 buah eseinya 1976 (Wajah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1981: 129-130). Namun kecenderungan mutakhirnya lebih dalam bidang puisi yang khusus membawa tema-tema keislaman. (Jambak 3, Ali Ahmad, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1995: 50-67).
Kumpulan puisi Ali Ahmad yang terkenal ialah `Jalan Ke Taman (1983) yang menarik dari segi teknik dan unik dari segi designnya.


Melalui Jalan Ke Taman memperlihatkan perubahan ketara penyair kepada pengukuhan dirinya dengan keislaman, jiwanya dengan keimanan dan hatinya dengan ketaqwaan. Tentang perubahan dapat dilihat dalam puisi pertama:

Penyairku
Lamalah kita berhibur
Dengan permainan Rama dan Sita
Dewasakah kita jadinya
Dengan keresahan hati Shakespeare
`kan berubah wajah kita
Dengan teori igauan Darwinisme.

Penyairku
Ingatlah mimpi pertama Malik al-Salih,
Bila Muhammad mengajarkan al-Qur`an
Hukum bagi dua kehidupan
Dua nafas yang berhubungan
Permulaan itu bayangan akhiran adalah kenyataan.

(Ali Ahmad, Jalan Ke Taman, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1983: 2).


Jelas Ali tidak mau dihanyutkan oleh budaya dan pemikiran barat, sebaliknya beliau mau kembali kepada akar tradisi dan keislaman.
Ali membicarakan secara mendalam mengenai aspek-aspek keislaman, tentang Adam yang merupakan bapa bagi keturunan, tentang taubat Adam dan Hawa di atas kekhilapan mereka. Antaranya tema yang berat seperti tentang:

Fikir
Fikir itu tidak memuktamadkan
Kerana logika berubah
Dan terhad kemutlakannya.

Sesekali ia berhenti
Pada batas belum sempurna
Atau menolak kesimpulan
Atas ikatan peribadi
Enggan tunduk pada kebenaran
Atau menghindar kecemaran diri
Yang sendirinya bukan hakiki
(hlm. 14)

Dengan perubahan yang dialaminya Ali mau membina sesuatu yang benar-benar bernilai sebagaimana yang diyakininya:

Sebuah Rumah Budaya

Kubina dia
Dengan asas kepercayaan
Tiangnya kalimah-kalimah Allah
Dindingnya kata-kata Muhammad
Bumbungnya takwa
Pintunya Lailahaillallah
Ke hatinya insan masuk
Mencari cahaya hidayat
Hidup di dalamnya
Tanpa ragu
Tanpa resah.
(hlm. 17).

Penyair mengungkapkan antaranya tentang Rumah Allah, Lailahaillallah, Pohon Makmur, Zikrullah dan sebagainya yang merupakan bekal taqwa bagi perjalanan ke Taman, kata Ali:

Jalan Ke Taman

Jalan ini terlalu lengang
Selaku malam yang tua
Lurus dan tegak
Berbatu pedoman
Dan pengingat yang tepat

Jalan ini ikut cita hati
Paling halus dan kudus
Dalam lagu damai dan senang
Alun-alun pujaan
Dengan makna yang memastikan
Antara jasad yang sementara
Da roh yang abadi.

Jalan ini tiada simpang masuk
Pintunya dari maknawi tertinggi
Atas makrifat.

Di hujung taman-taman menanti
Sekelilingan sepi dan puji
Hembus-hembus deru kudus
Desir dari Firdaus.

Jalan ini telah sunyi
Kembara teguh membenarkan
Keredaan wujud-Nya.
(hlm. 16).

Mesej yang dibawanya besar, sebab itu setengahnya terasa berat dari segi pengucapan dan kurang dari segi estetika. Namun bagi Ali mesej yang hendak disampaikan itu lebih bermakna dan itulah tujuannya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment