September 21, 2020

 

BERSAMA  DAN BERASIMILASI

(Fikrah Bangi: 638),

BBB: 03 Safar 1442H. = 21 September 2020M. (Isnin).

 

Telah dibicarakan antara ilmu dan nilai secara berasingan, tetapi dari segi realitinya keduanya berlaku secara serentak. Seorang yang berilmu katakan di dalam bidang matematik, maka  dengan penguasaannya terhadap matematik, maka dia  bersifat sebagai orang yang berilmu di dalam bidang matematik. Seorang yang berilmu di dalam bidang ketukangan  seperti membina rumah kayu, maka ia dengan secara serentak dikenali dan disifatkan  sebagai ukang rumah.

Apa yang hendak dibicarakan di sini antara  sumber maklumat sdan sifat maklumat berdiri bersama. Ianya dapat dilihat dari yang bersifat tabi`i dan dari yang  direka cipta, dihasilkan secara rekreasi dan inovasi. Bagi yang tabi`i yang dicipta Yang Maha Kuasa, bagi setiap yang menjadi sumber ilmu, katakan sebagai contoh sebuah gunung, ia adalah objek yang menjadi sumber ilmu yang dapat dikaji dari komposisi gunung yang terdiri dari tanah, batu batan, pohon-pohon dan kandungan bijih dan sebagainya. Sebenarnya serentak dengan apa yang dilihat dari segi fizikal bersamanya wujud nilai, misalnya dari segi keteguhan, tinggi rendah, indah dan menariknya dari segi poandangan  serta ciri-ciri estetika yang ada padanya. Sebagai sumber keilmuan dapat dikaji secara lebih mendalam misalnya dapat dilihat dari segi keilmuan geologi dan juga dapat dilihat dari segi nilai, misalnya dari segi estetika dan keupayaannya menjadi daya tarikan dari segi pelancongan dan sebagainya, contoh Gunung Kinabalu.

Ilmu dan nilai dapat dilihat dari segi apa yang dihasilkan oleh manusia sebagai produk akal  sebagai satu penghasilan dan nilai misalnya hasil dari daya kreativiti dan inovasi yang mencerminkan kemajuan yang dicapai manusia sebagai manusia yang mengguna dan memanfaatkan akal menghasilkan sesuatu melalui ilmu yang ada padanya, misalnya menghasilkan  bangunan, bahkan kenderaan yang memanfaatkan manusia.

Hasil dari ilmu yang dikuasai manusia, misalnya dapat membina Menara Berkembar di Kuala Lumpur yang dari segi bentuk bangunan teguh dan tegak meninggi mengatasi bangunan yang lain. Ia dapat dimanfaatkan dari segi kegunaan. Dilihat dari segi arkitek dan seni bina, ia adalah sesuatu yang yunik berbentuk elemem tempatan bersifat rebung. Oleh kerana keyunikannya ia menjadi kemegahan dan identiti seni bina bagi negara.

Kekukuhan dari segi ilmu dan nilai juga misalnya dapat dilihat kepada Masjid Kampung Laut di Kelantan. Ia adalah antara bangunan masjid tertua di negara ini. Ianya dibina berdasarkan keilmuan membina masjid dari keaslian ilmu yang bersifat tempatan baik dari segi bentuk dan menggunakan bahan-bahan tempatan. Ianya mempunyai nilai  estetika tradisi dan asli yang membawa identiti seni bina masjid dari segi tempatan dan dimegahi oleh masyarakat dan negara.  Hasil dari keilmuan dan reka bentuk tempatan dan nilai dapat dilihat dari segi kenderaan misalnya perahu yang menjadi kenderaan awal bagi pergerakan di laut, bahkan dapat  dilihat dari segi berbagai jenis kuih dan makanan dan perkembangan, juga dapat dilihat dari segi pakaian yang mencirikan keilmuan dan nilai bagi semua perkara.

Sebenarnya semua perkara yang dihasilkan, berkembang maju atau tidaknya bergantung pada keilmuan dan pertambahan ilmu yang ada pada mereka dan sejauh mana  bergetraknya daya kreativiti dan inovasi  yang ada pada  manusia berkenaan.

Kemajuan dapat digerakkan dengan peningkatan keilmuan  pada manusia dan kreativiti dan inovasi pada diri  mereka. Perubahan ke arah pembinaan rumah yang canggih tinggi dan kukuh, lantaran bertambahnya ilmu yang ada pada manusia dari segi arkitek dan pembinaan. Terhasilnya kenderaan yang dulu menggunakan perahu dan beca umpamnya kepada penggunaan kereta yang berbagai bentuk dan jenama begitu juga dengan rekaan berbagai pesawat terbang adalah dengan bertambahnya keilmuan dan kreativiti dan inovasi pada manusia.

Sebenarnya ada potensi penambahan keilmuan pada manusia dan ada kemampuan dari segi kreativiti dan inovasi yang memajukan dari segi penghasiulan sesuauatu dan nilai bersamanya, tetapi perjalanan dan perkembangan ke arah kemajuan itu, selalunya terlalu lambat, lantaran itu bangsa yang maju dan mementingkan ilmu bersama daya kreativiti dan inovasi akan lebih maju dari bangsa yang lembab, tidak mementingkan keilmuan dan lemah dari ikhtiar berkreativiti dan inovasi serta lebih suka bermalas-malasan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment