September 29, 2020

 

FAKTOR  MANUSIA

(Fikrah Bangi:  644),

BBB:  11 Safar  1442H. = 29 September 2020M.   (Selasa).

 

Membicarakan  tentang kejayaan, kemajuan  dan keistimewaan atau apa jua yang berhubung dengan kualiti yang terbaik, maka  ianya  tidak dapat dipisahkan dari manusia. Sesungguhnya manusia adalah faktor utama  bagi mencapai kualiti dan kecemerlangan yang  diharapkan. Manusia adalah  faktor utama  yang harus diberi perhatian.

Tentang  perhatian dan kecaknaan dapat dilihat dari contoh-contoh kejadian yang lain. Ia misalnya dapat dilihat dari tumbuhan. Menanam kelapa yang berkualiti  memerlukan tanah yang sesuai baginya, perlu memilih benih yang baik misalnya dari jenis kelapa mantap yang rendah dan cepat berbuah  dengan lebat dengan kualiti buahnya yang baik, sekiranya penanaman dijaga dan dibaja dengan baik. Jika dipilih benih dari jenis pandan, maka ianya juga dari jenis yang baik, berbanding dengan jenis kelapa biasa.

Demikian juga dengan ternakan haiwan yang perlu dipilih dari baka  yang baik dan dijaga dengan baik sehingga misalnya lembu dapat membesar dengan baik dan bermutu dan menghasilkan pulangan yang baik.

Manusia juga perlu dijaga dengan baik. Dari segi perkembangan fizikalnya perlu  dijaga  dari pemilihan pasangan yang berketurunan baik. Anak yang bakal dilahirkan  hasil dari perkahwinan antara suami isteri yang benih perlu dijaga dari awal  sejak  dari dalam kandungan dan ibu dijaga dari segi kesihatan dan mendapat nasihat dari dokor dari segi permakanan dan penjagaan yang lain sehingga bayi dilahirkan. Selepas dilahirkan perhatian terus diberi dalam masa tumbuh besar supaya sihat dan membesar dengan baik.

Bagi manusia perhatian dan penjagaan tidak terhad kepada fizikal dan tubuh badan sahaja, kerana ianya  bukan haiwan ternakan. Aspek yang paling penting yang perlu diberi perhatian ialah dari segi perkembangan mental dan jiwanya sejak dari peringkat awal lagi.

Bagi perkembangan mental dan rohani ini selain dari  keperluan bagi menjaganya  bergantung pada ibu bapa, pihak kerajaan dan yang berkuasa  sama  dan perlu memberiperhatian. Bagi sesebuah negara  seorang rakyat dan masyarakat adalah menjadi aset utama  bagi negara.  Dari  individu dan rakyat adalah diharap dapat dilahirkan pimpinan yang berwibawa yang dapat membawa negara kepada kemajuan. Dari rakyat negara berharap dari tugas dan peranan mereka di dalam kerjaya, sama ada sebagai petani, peniaga, pengusaha, pentadbir dan berbagai profesyen yang lain negara bergantung harap memberi hasil kepada negara seperti mengeluarkan barangan berkualiti yang dapat diguna oleh masyarakat dan berbagai hasil pengeluaran, bahkan cukai yang dikenakan. Dari   cukai  dapat digunakan bagi kemajuan dan kepeningan masyarakat.

Manusia adalah aset utama   bagi negara dan masyarakat. Manusia yang berkualiti dapat memajukan negara dan masyarakat secara berkualiti. Bagi menjayakan manusia berkualiti tidak lain dari mendidiik manusia yang dikenali dengan rakyat dan masyarakat itu dari segi fizikal, mental dan rohani. Hanya negara yang prihatin terhadap perkembangan fizikal, mental dan jiwa rakyat adalah negara yang berjaya. Perlu ada perancangan teliti, berterusan dan menyeluruh akan membawa kejayaan bagi negara.

Melihat kepada negara yang berjaya. Antaranya sering kita sebutkan seperti negara Jepun dan German.  Kedua bangsa tersebut dianggap bangsa yang maju dan berjaya. Sudah pasti negara berkenaan maju dari kerana kualiti rakyat dan pimpinan menjadikan mereka negara maju dan berjaya, walaupun kedua-dua negara pernah kalah di dalam peperangan, tetapi mereka dapat segera bangkit dan maju kerana kualiti yang ada pada  bangsa itu.

Demikian kalau dilihat pada anak dan keluarga yang berjaya, tentu ada  kualiti pendidikan fizikal dan mental yang dilakukan oleh keluarga berkenaan. Di sebalik dari kejayaan kita juga dapat melihat contoh tauladan dari sebaliknya. Misalnya mengapa setengah negara mundur dan tidak membangun, ianya diakibatkan tiadanya pimpinan yang baik dan tiadanya rangka pendidikan yang dilakukan terhadap rakyat dan masyarakat bagi negara berkenaan. Demikian juga dengan keluarga dari yang tidak mementingkan perhatian dari segi fizikal dan mental dan hidup di dalam kesusasahan serta berada di dalam invironment yang tidak kondusif bagi kesihatan dan perkembangan mental dan jiwa menjadikan mereka tidak maju dan tidak berjaya, bahkan boleh menjadi masalah dan membebankan masyarakat dan negara.

Sebab itu  bagi individu, keluarga dan negara perlu mempunyai agenda yang teratur bagi mendidik individu, keluarga dan masyarakat supaya hidup berjaya dan dapat memberi sumbangan kepada masyarakat dan tidak sebaliknya sebagai yang bermasalah dan membebankan.

Faktor pendidikan adalah penting iaitu dengan  memberi pelajaran yang berkualiti yang dapat menjadikan individu dan masyarakat, bahkan negara   berkualiti.

 

Sekian.

No comments:

Post a Comment