June 29, 2013

`Breakthrough` Dalam Penulisan Penting

-->
BBB, 19 Sya`ban 1434 = 28 Jun 2013 (Juma`at):

Bagi penulis-penulis muda (maksudnya belum mendapat tempat dalam penerbitan) yang komited dengan penulisan tentu ingin agar tulisan yang dihantar kepada penerbitan mendapat tempat – ertinya diterbitkan sama ada dalam majalah dan akhbar atau penerbitan-penerbitan yang lain. Tetapi sebagaimana diperkatakan, tidak mudah untuk mendapat tempat di dalam penerbitan. Ianya bergantung kepada banyak faktor. Antaranya penulisan adalah bermutu, tetapi bagi penulis baru, tidak mungkin dapat mencapai mutu yang baik pada peringkat awal menulis. Ianya perlu melalui peringkat latihan baik dari segi teknik mengarang atau kandungan.

Sesebuah penerbit, biasanya mau melihat terlebih dahulu dalam beberapa masa tentang kemampuan dan komitmen penulis, jika dengan tulisan-tulisan awal diberi ruang sedang tidak ada komitmen daripadanya, lantas dengan mudah mendapat tempat dengan mudah pula dia boleh menghilang, ini merugikan ruang dan peluang yang diberikan. Sebab itu untuk mendapat tempat memerlukan masa untuk mempastikan kesungguhan dan ada bakat dan kemampuan. Tidak jarang seorang penulis bergiat di dalam persatuan penulis dan mengikuti program-program yang dianjurkan untuk mendapat pengalaman dan pendedahan. Jika menulis bahan kreatif, maka buat permulaan dia menyertai penulisan-penulisan yang diterbitkan oleh persatuan. Kursus-kursus yang diadakan dengan jemputan pihak penerbit, akhbar, majalah dan lain-lain memberi ruang pengenalan dan bila diri dikenali membuka ruang untuk mendapat tempat. Satu cara untuk mendapat tempat ialah melalui penyertaan-penyertaan peraduan penulisan. Sebarang kemenangan yang dicapai boleh membuka ruang dan peluang mendapat tempat bagi penulisan – dengan syarat baik dan bermutu.

Sebagaimana disebutkan Penulis sendiri tiba peringkat serius menulis dengan menghantar puisi-puisi kepada penerbitan-penerbitan DBP, Utusan Zaman, Berita Minggu, Mustika dan beberapa yang lain, tetapi hingga ke pertengahan 1970 masih belum mendapat tempat. Walau bagaimana Penulis terus menghantar karya-karya dari masa ke masa hingga Penulis diterima masuk ke UKM pada 18.5.1970. Antara puisi yang penulis hantar ialah `Sumpah Mahasiswa` - bertarikh di atas yang dikira sebagai hari permulaan UKM dibuka.

Satu yang mengejut dan gembira bagi Penulis apabila Penulis menerima surat dari Dewan Bahasa dan Pustaka

DBP/4/D 81/4 Jil.4 (60)                                         16 Januari 1971

Sdr. Shafie bin Abu Bakar
Bilik E 10,
Kolej Universiti Kebangsaan,
Jalan Pantai Baru,
Kuala Lumpur.

Dengan hormat,

Sebuah sajak sdr, yang berjudul `Asas Peribadi`akan didisiarkan di dalam Dewan Bahasa
Keluaran bulan Mach 1971.

Untuk keperluan rencana pengarang sudilah sdr. memberitahu saya
a)      Tarikh dan tempat lahir
b)      Pendidikan
c)      Pekerjaan dulu dan sekarang
d)     Kegiatan kreatif misalnya mula menulis sajak, cherpen dsbnya, dan hasil2 yang berupa buku.

Sekianlah

                                                                               Wasalam

                                                                         Abdullah Hussain
                                                                    a.n. Ketua Bahagian Pengarang
                                                                       b.p. Pengarah
                                                                    Dewan Bahasa dan Pustaka

Surat ini amat mengejut dan menggembirakan Penulis, kerana pertama kali dimaklumkan kepada Penulis akan disiarkan puisi Penulis dalam sebuah Majalah Terkenal, iaitu Dewan Bahasa. Ini merupakan satu penghormatan kepada Penulis dan merupakan `Breakthrough` bagi Penulis, khususnya dalam bidang puisi. Apa yang dikehendaki  penulis hantar mengenai diri Penulis terus dihantar dan dengan rasa berdebar dan tak sabar Penulis menunggu penerbitan majalah Dewan Bahasa Mac 1971.

Namun dalam menunggu penerbitan Majalah Dewan Bahasa bagi Mac 1971, tiba-tiba tanpa diberitahu, yang keluar lebih awal bagi puisi Penulis ialah `Sumpah Mahasiswa` di dalam Dewan Masyarakat Bulan  Februari 1971 (hlm. 50):

Sumpah Mahasiswa

18 Mei
Di dewan universiti
Kami siswa pertama
Tegak berdiri didepan bapak menteri
Melafaz ikrar mahasiswa
Mengangkat tangan ke muka
Penuh setia.

Bahawa kami mahasiswa pertama
Patuh pada tata susila
Nilai budi tonggak universiti
Sanggup melayari bahtera
Dilaut ilmu tanpa tepi
Memetik biji2 mutiara
Hiasan dada bangsa.

Berderap duduk para siswa
Lalu gugur maik2 air mata
Pecahan rasa runtuh dari dada
Terharu pada sejarah tertinta.

Dewan Universiti Kebangsaan Malaysia
18 Mei, 1970               Shafie A. Bakar

Ini bererti sajak pertama Penulis diterbitkan, ialah Sumpah Mahasiswa dalam majalah Dewan Masyarakat Februari 1971 (hlm. 50). Manakala sajak `Asas Pribadi` memang keluar dalam Dewan Bahasa Mac 1971 (hlm. 136).

Asas Peribadi

Seorang ditanya
Kiranya engkau diberi
Tempoh tiga hari
Tiga hari sebelum kau mati
Apa tindakmu ?

Dengan lekas ia menjawab
Aku akan semadi
Semadi hingga dinihari
Berbakti pada Rabbul Jalil.

Ia menekan
Tiga hari bukan suatu jaminan
Kau perlu berperibadi
Asasnya bukan tiga hari
Tapi seluruh hidupmu
Seluruh hidupmu.

Aku katanya
Akan terus jalani hidup ini
Bagai ku lalui
Baik tiga hari atau seminit lagi
Kerana aku memang jalani
Hidup yang ku anut
Mati hanya degup jantung yang terhenti

Universiti Kebangsaan,
9hb. Oktober, 1970.                 Shafie Abu Bakar.

Adalah diakui, peluang diberi kepada sajak Penulis, oleh kerana telah lama hantar sajak. Jadi Pengarang yang menjaga bahan puisi, memang telah melihat puisi-puisi yang dihantar sebelum ini. Mungkin mereka meyakini komitmen Penulis. Faktor yang penting bahawa Penulis mulai belajar di UKM. Mereka meyakini Penulis dan masa depan Penulis, khususnya bila mengikuti kursus-kursus yang berhubung dengan puisi secara teratur. Mungkin dari segi mutu dapat dipersoalkan, tetapi mungkin ada unsur galakan bagi memupuk Penulis menjadi lebih matang agar menjadi salah seorang Penulis mapan pada masa akan datang.

Sekian.

No comments:

Post a Comment