November 2, 2013

Bidang Penulisan Sumber Kewangan Masa Pengajian

-->
BBB, 27 Zulhijjah 1434 = 01 November 2013 (Juma`at):

Tahun 1971 tahun memberi keyakinan kepada Penulis di dalam menghasilkan penulisan. Dalam tahun ini sajak-sajak Penulis mulai diberi tempat di dalam Dewan Masyarakat ``Sumpah Mahasiswa``(Februari 1971), Dewan Bahasa ``Asas Peribadi`` (Mac, 1971), Dewan Sastera, ``Batas-Batas Artificial`` dan ``Dua Pantai Menaut Rasa`` (Mei & Ogos 1971), ``Nelayan``Utusan Zaman (7.11.1971)., ``Alternatif `` Utusan Zaman  (23.1.1971)

Di samping sajak-sajak Penulis mulai menulis artikal-artikal ke akhbar-akhbar. Misalnya artikal ``Mahasiswa Universiti Kebangsaan Membina Tradisinya sendiri`` keluar dalam  Utusan Zaman  (Ahad 23 Mac 1971), ``Beberapa Pandangan Untuk Jawatankuasa Mengkaji Penubuhan Universiti Islam``  (Utusan Zaman 7.5.1971), ``Universiti Kebangsaan Dalam Usia Setahun Jagung (Utusan Melayu 12.5.1971), ``Gambaran Kampus Sengaja Dihitamkan `` (Utusan Melayu, 1.7.1971), ``Azam Universiti Kebangsaan Malaysia Mau Menubuhkan  Fakulti Perubatannya (Mingguan Malaysia 11.7.1971) dan ``Menjelang Pilihanraya Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (Utusan Zaman 5.9.1971).
Pertama kali juga artikal keluar dalam majalah, iaitu ``Mengapa Labuan Ditakluk Inggeris`` (Mastika, Oktober, 1971).
Pada tahun 1971 ini juga puisi Penulis ``Kepada Penyair` pertama kali diberi tempat iaitu dalam Antologi `Gema Membelah Gema 1,  Hari Puisi Pertama di Melaka pada  Julai 1971.
Jelaslah bahawa hasil-hasil penulisan Penulis mulai diberi ruang di dalam penerbitan akhbar-akhbar dan majalah-majalah.

Dari minat,  penulisan secara tidak langsung pada masa itu menjadi sumber bagi Penulis mendapat wang tambahan yang amat diperlukan oleh Penulis. Ini ialah kerana Penulis masuk belajar di UKM benar-benar atas semangat. Tiada jaminan biasiswa. Penulis hanya mendapat bayaran  yang disebut sebagai `dermasiswa` dari kerajaan Negeri Terengganu hanya sekali sebanyak RM1,000 pada permulaan masuk ke UKM, tetapi tidak pada tahun-tahun yang lain. Sebagai guru Sekolah Agama Menengah di Terengganu yang tetap dan berpencen Penulis mengharapkan kalau tidak mendapat gaji penuh, sekurang-kurangnya gaji separuh sebagaimana yang didapat oleh guru-guru Melayu yang menyambung pengajian di universiti. Tetapi Penulis tidak mendapat gaji langsung, walaupun separuh. Pada cuti penggal universiti dari Januari hingga Mei, 1972 Penulis membuat permohonan kepada Majikan Penulis, iaitu Pejabat Agama Islam Terengganu, pada 20hb. Januari 1972 membuat permohonan mengajar sebagai guru sementara (semasa Universiti Cuti panjang), bagi tujuan mendapat sumber kewangan bagi menampung pengajian dan juga keluarga. Perbelanjaan dalam pengajian selama ini, selain dari mendapat RM1,000 dari Kerajaan Terengganu adalah bergantung pada simpanan sebelum masuk universiti dan perbelanjaan (tiga anak pada masa itu) adalah lebih bergantung pada isteri yang pendapatan gaji bulanan tidak sebanyak mana.

Oleh kerana masa cuti panjang universiti tidak ada pekerjaan bagi mendapat kewangan bagi keluarga dan pengajian, maka di dalam masa cuti dan juga tidak cuti Penulis menulis. Biasanya pada masa cuti universiti Penulis menghantar isteri mengajar di Sekolah Menengah Agama Khairiah, Kuala Terengganu dan masa kosong penulis menulis seperti di pantai, Kuala Terengganu, sementara menunggu untuk mengambil isteri untuk dibawa pulang,  jika hari tidak bersekolah menulis di rumah. Sejak pertengahan  bulan Ogos (19 Ogos 1971), kami suami isteri yang belum mempunyai rumah membina rumah kayu yang agak kecil dengan kos hanya RM2,000 di atas tanah orang tua isteri. Di rumah ini (siap awal November 1971)  kami tinggal, yang kedudukannya tidak jauh dari rumah mertua yang dulunya anak isteri tinggal semasa dalam pengajian. Semasa cuti universiti Penulis menulis dari rumah ini. Rumah kecil yang terletak di Padang Midin di atas kawasan Pondok Pengajian lama, Padang Midin banyak melakar sejarah di dalam membesar dan mendidik anak-anak kami sebelum berpindah ke Bangi.

Bidang penulisan yang Penulis menulis, ialah bidang yang ada hubungannya dengan pengajian Penulis belajar di UKM, iaitu bidang Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, tetapi bidang sastera lebih banyak dari segi menghasilkan puisi. Bidang kedua ialah bidang Sejarah, iaitu dua bidang major yang penulis ikuti dalam pengajaian bagi ijazah pertama. Bidang ini banyak membantu penulis di dalam menghasilkan penulisan dalam berbentuk esei yang melibatkan sejarah tempatan, Indonesia membawalah kepada Dasar Luar dan Hubungan Antarabangsa (Pada masa itu belum ada lagi Jabatan Sains Politik). Selain daripada itu keterlibatan di dalam mengendalikan Persatuan Mahasiswa UKM (PMUKM), Studi Kelab Sastera UKM dan keterlibatan Penulis sebagai Penasih kepada Grupemuisi UKM banyak memberi maklumat dan bahan-bahan penulisan.

Mungkin dari satu segi boleh dikatakan bahawa melibatkan diri dalam penulisan, boleh mengganggu Penulis dalam pelajaran, tetapi sebenarnya tidak sedemikian, sebaliknya bagi Penulis penulisan yang sebenarnya amat berkait rapat dengan bidang pengajian adalah sebagai latihan secara praktikal penulis bagi keilmuan-keilmuan yang dipelajari di bilik-bilik kuliah dan juga tutorial.

Bagi Penulis melihat kepada keterlibatan Penulis menulis sejak sebelum masuk ke universiti dan apabila mendapat peluang masuk universiti memperluaskan ilmu dan mempertajamkan lagi persepsi penulis terhadap topic dan bidang penulisan yang penulis libati. Penulisan yang selama ini Penulis libati lebih banyak membina imej dan identity Penulis.

Sebenarnya dengan keterlibatan Penulis di dalam bidang penulisan dan mendapat sedikit sebanyak honourarium dari penulisan, walaupun tidak banyak sedikit sebanyak menampung kewangan Penulis dalam masa pengajian, bahkan sumber ini berterusan selama Penulis melibatkan diri dalam penulisan. Bagi Penulis untuk menulis tidak pernah kering dari idea, ilham dan bahan, tetapi lebih oleh kerana kekurangan masa dan peluang.

Sekian.

No comments:

Post a Comment