November 11, 2013

Mempertingkatkan Diri Dalam Penulisan, Mulai Menghantar Makalah Ke Dian (Islam Dalam Pergerakan Nasionalisme Di Indonesia)

-->
BBB, 06 Muharram 1435 = 10 November 2013 (Ahad):

Pengajian akademik di UKM dan mengikuti Kursus penulisan seperti yang diikuti Penulis sebagaimana yang dianjur oleh Pelita (Persatuan Sasterawan Muda Terengganu) di Kuala Terengganu sebulan Mac 1972 (kursus hujung minggu) dan Kursus Kewartawanan anjuran Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya (UM) di Kampus UM dengan kerjasama NST & Bernama mulai 9 April 1972 hingga 17 April 1972 banyak membantu Penulis di dalam penulisan yang bersifat esei dan rencana. Sebagaimana telah disebutkan jika sebelum tahun 1972, Penulis banyak menumpukan penulisan dalam bidang puisi, maka mulai tahun 1972 Penulis meluaskan tulisan di dalam bidang permakalahan di samping meneruskan penulisan di dalam bidang puisi.


Langkah Penulis memberi tumpuan kepada bidang permakalahan diperkukuhkan oleh beberapa faktor.

1)      Mempunyai asas ilmiah dan bahan-bahan penulisan setelah mengikuti pengajian di UKM. Pengajian dalam bidang bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu mengkuhkan penulis di dalam bidang sastera dan bidang kreatif. Manakala pengajian di dalam bidang sejarah mengajar berfikir secara logic, membezakan antara fakta dan yang bukan fakta serta mempelajari kaedah mengkritik.
2)      Mendapat panduan dari pengajian cara menulis berasaskan fakta, huraian, pengolahan dan pencerakinan, kaedah membuat rujukan, menyusun secara logic fakta dan huraian dan kaedah-kaedah membuat rujukan dan catatan kaki.
3)      Pengajian di dalam dua bidang major – Bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu menuntut Penulis banyak membaca, membuat kajian dan rujukan. Dengan cara sedemikian bukan saja menambahkan ilmu dan maklumat, tetapi juga mempertingkatkan kemahiran berbahasa yang boleh membina identity sendiri dalam bidang berbahasa dan bersastera.
4)      Melalui pengajian Fakulti Sastera yang melibatkan pengajian bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu dan juga sejarah, Penulis dilatih cara membuat esei yang baik, mengulas, mengkritik dan mencadang melalui pembentangan kertas-kertas kerja dalam tutorial sama ada dibentang oleh Penulis atau ditulis oleh pelajar-pelajar yang lain.
5)      Keterlibatan di dalam seminar yang dianjur oleh badan-badan tertentu misalnya Dewan Bahasa dan Pustaka, atau mengikuti seminar Sejarah oleh persatuan sejarah memantapkan keilmuan, mempelajari kaedah penulisan dan pembentangan atau pengulas, apa lagi jika penulis sendiri terlibat di dalam pembentangan seperti sempena Hari Sastera, Seminar Sejarah dianjurkan oleh persatuan sejarah dan sebagainya.

Dari pengalaman yang diutarakan di atas dan mengikuti kursus penulisan dan kewartawanan, Penulis mulai menghantar makalah-makalah kepada majalah-majalah. Antara majalah yang dihantar ialah Majalah Dian yang penulis amat kagumi dan sayangi pada masa itu. Sebagaimana disebutkan Penulis yang menghadiri Kursus Penulisan anjuran Pelita turut berkenalan dengan Yusoff Zaky Yacob salah seorang penceramah dan pembimbing kursus. Kami juga sealiran di dalam perjuangan menegakkan sastera Islam. Penulis bergetak di dalam badan Gabungan Penulis Islam Malaysia (GAPIM). Makalah terawal yang Penulis hantarkan ke Dian ialah berjudul:

`Islam Dalam Pergerakan Nasionalisme Di Indonesia`

Dan pertama kali mendapat tempat di dalam Dian Bil. 49, Tahun XI, 1972.

Pemahaman Penulis tentang Islam Dalam Pergerakan Nasionalisme Di Indonesia ini kerana mengikuti kursus ME204 – Sejarah Indonesia 1 yang membincangkan perubahan sosial yang berlaku abad ke 20, pertumbuhan serta perkembangan pergerakan nasional Indonesia dengan berbagai aspeknya. Juga dibahaskan bentuk keadaan yang terdapat di dalam zaman pendudukan Jepun. Masalah persiapan kemerdekaan dan revolusi Indonesia 1945 – 1949, pembentukan Republik Indonesia Sarikat dan pembubarannya pada 17 Ogos 1950. Kursus di atas disampaikan oleh Drs. Teuku Ibrahim Alfian Pensyarah dari Universitas Gadjah Mada Indonesia yang dipinjamkan kepada Jabatan Sejarah, UKM.

Tulisan di atas juga dari pengaruh dan pendapat Syed Naguib al-Attas yang membicarakan tentang Islam di Alam Melayu, terutama melalui bukunya seperti
``Preliminary Statement On A General Theory of The Islamization of The Malay-Indonesian Archipelago, Dewan Bahasa dan Pustaka (1969).

Rumusan dari Islam Dalam Pergerakan Nasionalisme Di Indonesia:

Islam yang menggantikan kepercayaan Hindu di Indonesia menyatukan penduduk dengan pegangan akidah Islam, diperkukuhkan dengan penyatuan umat dan memperkasakannya dengan konsep jihad. Apabila Belanda yang datang pada peringkat permulaan bertujuan perniagaan bertukar kepada penjajahan dan pengkristianan menjadikan Islam makin berkembang sebagai benteng penentangan terhadap penjajahan. Manifestasi penentangan seperti berlaku  Perang Deponegoro di Jawa (1825-1830), Perang Paderi di Sumatera Barat (1833-1837), Perang Aceh (1873-1904), Perlawanan Singamangaraja di Tapanuli (1873-1907) dan beberapa yang lain. Penjajahan Belanda di Indonesia secara tidak langsung menyatukan rakyat dan Negara Indonesia diikat oleh pegangan keislaman, penyatuan bahasa dan kawasan.

Untuk membendung kesedaran kebangsaan umat Indonesia Belanda mewujudkan beberapa dasar seperti Dasar Cultural (1830-1870), Dasar Liberal (1870-1910) dan Dasar Ethical (1910 hingga Perang Dunia Kedua). Perubahan budaya kepada yang lebih terbuka menyedarkan masyarakat Indonesia misalnya timbul kesedaran meningkatkan masyarakat dengan pelajaran yang yang diusahakan oleh Dr. Mas Wahidin, tertubuhnya Persatuan Budi Utomo (20.5.1908) yang diketuai Radin Sutomo dan dianggotai 10 ribu ahli dan Kartini yang disifatkan sebagai Srikandi Indonesia berusaha menyedarkan anak bangsa dengan ilmu pengetahuan.

Pada masa yang sama timbul gerakan yang dicetuskan oleh Islam kerana dipengaruhi gerakan reformis Asia Barat diketuai Muhammad Abduh (1848-1905). Kesedaran ini sampai ke Indonesia melalui jamaah Haji yang ke sana tidak saja menunaikan Haji, tetapi menimba ilmu pengetahuan dan kesedaran umat. Bagi mengukuhkan kekuatan ekonomi – kerana Belanda lebih memberi peluang ekonomi kepada orang Cina untuk kepentingannya, maka tertubuhlah `Syarikat Dagang Islam` yang kemudian terlibat dalam rusuhan dagang di Surakrta dan Surabaya. Syarikat ini dijenama kembali dengan nama `Syarikat Islam` (1912) yang dipimpin oleh Omar Said Chokro Aminoto dengan keahlian lebih dari 800 ribu. Ini merupakan bibit kepada gerakan politik yang dicetuskan oleh Islam. Dari kesedaran keislaman lahir Muhammadiyyah (1912) yang menekankan dari segi pendidikan diketua Kiyai Haji Ahmad Dahlan.

Sementara itu Syarikat Islam cuba disusupi oleh PKI (Parti Komunis Indonesia), tapi pada masa dibawah pimpinan Haji Agus Salim (1921) dapat dikeluarkan PKI yang diketuai Tan Malaka dan Samaun dari Syarikat Islam. Dalam masa yang sama lahir Nahdatul Ulama dan Parti Nasional Indonesia (4 Julai 1927) diketuai Sukarno. Menjelang perang Dunia Kedua Indonesia mempunyai 3 aliran gerakan politik, iaitu Islam, Nasionalis dan Komunis. Oleh kerana menggugat Belanda Sukarno ditangkap, tapi bila Jepun datang untuk kepentingannya Sukarno dibebaskan. Sukarno ambil kesempatan dalam pimpinan yang sebelumnya dijuarai oleh Islam. Pertubuhan Putera dan Peta yang diharap Jepun menyokongnya akhirnya menentangnya. Pemimpin Islam pada zaman Jepun antaranya Dr. Hussein Jayadiningrat, Haji Amrullah, Kiyai Mas Mansur dan Abdul Qahhar Muzakkir (Ketua Pemuda Muhammadiyyah). Namun mereka tidak dapat mengatasi kejuaraan dan kelantangan pimpinan PNI.

Pada akhir pemerintahan Jepun lahir satu parti Islam yang mengimbangi PNI, iaitu Parti Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia). Parti yang merupakan jelmaan dari Syarikat Islam dulu ini mendapat sambutan masyarakat Indonesia, bahkan mengatasi PNI, Antara ketua-ketua parti ini ialah Muhammad Nasir, Sharifuddin Perwira Negara, Muhammad Rum, Abu Hanifah dan lain-lain. Masyumi mempunyai tenteranya sendiri – Hizbullah. Masyumi berjuang untuk menegakkan Negara Islam di Indonesia. Namun dalam percaturan politik bila Jepun menyerah kalah pihak PNI berkesempatan mengisytiharkan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, bukannya Islam. Oleh kerana tidak berpuashati timbulnya pemberontakan dari gerakan Islam seperti di Jawa Barat dipimpin oleh S.M. Kartosuwirjo (1953), Di Aceh dipimpin oleh Teuku Muhammad Daud Bararuweh. Selain dari pemberontakan parti-parti Islam seperti Masyumi dan Nahdatul `Ulama` berusaha menguasai majority di dalam Dewan Pemerintahan, tapi tidak berjaya. Pada tahun 1958 Masyumi cuba mencetuskan pemberontakan tapi gagal. Pihak pemerintah menggantungkan Parti Masyumi yang terkenal kuat itu dan dua tahun kemudian diharamkan. Tinggallah parti-parti Islam yang lebih kecil seperti Nahdatul `Ulama dan beberapa parti Islam yang lebih lemah memperjuangkan Negara Islam, tetapi tidak kesampaian. Ironinya Islam yang mencetuskan kebangkitan umat dan menentang penjajahan dan berusaha menegakkan Islam, tetapi berakhir dengan kecundang. Walau bagaimana Islam tetap menjadi daya kekuatan umat di Indonesia yang tetap hidup dan boleh bangkit.

Sekian.

No comments:

Post a Comment