May 23, 2010

Dari Konsert Diraja Kepada Convention Centre

UKM, 08 J.Akhir = 22 Mei (Sabtu):

Semasa menghadiri Konsert Diraja di Dectar, sempena 40 tahun UKM, pada malam tadi aku dibariskan antaranya dengan Profesor Diraja Dato' Dr Noramly Muslim dan adiknya Puan Norsham Muslim. Prof. Noramly adalah Bekas Timbalan Naib Canselor UKM sejak UKM ditubuhkan. Beliau juga pernah menjadi Pengasas dan Pengarah Pertama (Pusat Tenaga Atom Tun Dr. Ismail –PUSPATI - Pusat ini beberapa kali ditukar nama). Selain dari itu beliau juga pernah dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Vienna Atomic Energy oleh Bangsa Bersatu (1985-1993). Manakala adiknya Puan Norsham pula Bekas Ketua Pustakawan UKM 1996 – 2000. Kami berbual-bual banyak perkara, tetapi yang penting ditimbulkan oleh Profesor Noramly kepadaku,"Kita di Bangi mempunyai ramai intelektual yang tinggal di Bangi. Mereka berkhidmat atau telah berkhidmat di berbagai-bagai universiti dan Pusat-Pusat Penyelidikan di sekitar Bangi, tapi kita merasakan kita tidak mempunyai sebarang tempat untuk bertukar-tukar fikiran, berbincang dan mengadakan persidangan-persidangan ilmiah. Tidakkah Y.B. berusaha supaya diwujudkan di Bangi sebuah pusat semacam 'Convention Centre' untuk kegiatan intelektual?"Aku merasakan soalan yang ditimbulkan oleh Profesor Noramly amat penting, kataku,
"Perkara ini telah saya timbulkan di dalam pelancaran Bangi Bandar Ilmu oleh Y.A.B. Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim Menteri Besar Selangor di KUIS pada 22.6.2008."
"Habis macam mana ?", Tanya Profesor.
"Yalah perkara ini tidak terhenti setakat itu, kita pernah membuat pertemuan dengan Kontroler PKNS membangkitkan hasrat berkenaan." "Bangi Bandar Ilmu adalah sebahagian dari manifesto kami dan mendapat sokongan sama dari Persatuan Penduduk Bandar Baru Bangi." tambahku.
Kata Prof. Noramly, 'Convention Centre' adalah penting bagi Bangi sebagai kawasan akademik, usaha perlu diteruskan."Kataku, "Kami bersama Persatuan Penduduk mencadangkan agar Convention Center ini didirikan di tepi Tasik Cempaka Bandar Baru Bangi, kerana berdekatan dengan Pusat Bandar Bangi dan menjadi tumpuan utama penduduk." Profesor menambah, "Bagus dan wajar disegerakan."Aku menambah, hasrat mahukan sebuah Convention Centre ini kami teruskan, malangnya dalam pertemuan dengan Kontroler PKNS, perkara yang diulang jawaban ialah tidak mempunyai peruntukan. Perkara ini masih dalam cadangan dan akan diusahakan bagi melaksanakannya.

Puan Norsham Muslim mencelah, "Yalah di Bangi ini tidak ada pusat pertemuan dan perbincangan intelektual. Kami terpaksa ke Kuala Lumpur mengadakan pertemuan di kalangan kelompok intelektual dan perbincangan mengenai buku-buku, terutama buku-buku terbaru." Beliau juga menyokong agar Pusat Perbincangan atau persidangan perlu diadakan. Aku mengakui penting dan akan terus menghidupkan perkara ini melalui pertemuan, perbincangan dan permohonan.

Sememang hasrat utama kita maukan sebuah 'Convention Centre'. Ianya menjadi identiti bagi Bangi yang melaluinya mempromosikan Bangi Bandar Ilmu.

Dalam pada itu kita dimaklumi, oleh kerana kawasan Bangi sudah penuh dengan pembangunan dan tidak banyak lagi tanah yang tinggal untuk dibangunkan, bahawa pihak PKNS akan berpindah ke Cyber Jaya dan bangunan PKNS di Bandar Baru Bangi akan disewakan.

Kita berpendapat, oleh kerana hasrat mendapatkan sebuah Convention Centre belum menjadi kenyataan, maka kita mencadangkan bangunan PKNS yang akan ditinggalkan ditukar dan diubahsuai kepada bangunan Convention Centre, sesuai dengan kedudukannya yang central di Bandar Baru Bangi. Bangunan ini hendaklah beridentitikan ilmu seperti bahagian bawah menjadi pusat jualan buku dan perniagaan yang berhubung dengan ilmu, bahagian atas pusat pameran dengan sebahagian sebagai kedai makan, manakala tingkat tiga ke lima sebagai pusat-pusat diskusi, kuliah, ceramah dan persidangan. Pusat ini perlu ditadbir oleh mereka yang pakar, terlatih dan pencinta ilmu. Pihak Kerajaan, khususnya PKNS jangan memikirkan faktor komersil sahaja, tapi utamakan juga kepentingan ilmu, peradaban dan tamadun, khususnya di Bangi.

Kita berharap pihak Negeri, terutama Y.A.B. Tan Sri Dato' Sri Abdul Khalid Ibrahim Menteri Besar Selangor dapat menyetujui dan melulusakan hasrat penduduk Bandar Baru Bangi. Kita juga berharap pihak PKNS menyokong cadangan ini. Perkara ini akan diketengahkan kepada pihak-pihak berkenaan secara rasmi – Insya Allah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment