May 18, 2010

Menyampaikan Kertas Kerja

Impian Rimba Resort, Pangsun, Hulu Langat, 03 J. Akhir = 17 Mei (Malam Isnin):

Kertas Kerja secara nota ringkas di bawah ini disampaikan dalam Kursus Induksi Umum kakitangan Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Selangor (80 orang) yang berlangsung selama seminggu bertempat di Impian Rimba Resort, Lot 8944, Batu 22, Jalan Pangsun, 43100 Hulu Langat Selangor Darul Ehsan.


Bismi`l-Lahi`r-Rahmani`r-Rahim

Pengisian Sistem Nilai, Pembentukan Mindset dan Penyuburan Emosi Serta Rohani

Ada 4 + 1 (e) perkara penting

a) Rangka Pemikiran (Mindset)
b) Sistem Nilai
c) Penyuburan Emosi
d) Penyuburan Rohani
e) Integrasi jati diri.

Boleh dilihat pada

a) Rangka pendekatan ilmu
b) Pendidikan individu atau kelompok
c) Sebuah Institusi Pendidikan
d) Ideologi dan Perjuangan
e) Kursus dan indoktrinasi

Pentingnya Kefahaman bagi Pembinaan Mindset

a) Akidah
b) Ideologi
c) Falsafah
d) Pemikiran
e) Penyelidikan

Pembinaan Sistem Nilai Islam

a) Ilmu & Akidah
b) Ibadat + Muamalat + Munakahat + Jinayah + Jihad
c) Jasmani + Nafs + Akli +Kalbu + Rohani
d) Muhlikat dan Munjiyat
e) Akhlak yang mantap

Penyuburan Emosi

a) Melalui ilmu
b) Melalui pengalaman
c) Melalui pembacaan
d) Melalui penghayatan
e) Melalui keinsanan dan keihsanan

Penyuburan Rohani

a) Melalui pengajian
b) Melalui ibadat
c) Melalui ujian
d) Melalui keinsafan
e) Melalui tasawuf

Integrasi – Jati Diri

a) Mantap peribadi – benar, amanah dan diyakini
b) Tidak dipengaruhi yang negative dan mempengaruhi yang positif
c) Istiqamah dalam tindakan kerana berpanduan
d) Mempertahankan pegangan dan prinsip
e) Kepimpinan berkualiti, berpengaruh dan diikuti.

Dr. Shafie Abu Bakar.
Bandar Baru Bangi,
03 Jamadil Akhir 1431
17 Mei 2010.

No comments:

Post a Comment