September 29, 2011

Bila MPKj Ambilalih Pengurusan Sisa Pepejal, Pastikan Tidak Mencetuskan Masalah

MPKj, Kajang, 30 Syawal =28 September (Rabu):

Mesyuarat Penuh MPKj hari ini diberitahu bahawa pihak MPKj akan mengambilalih tugas pengurusan sisa pepejal dari Alam Flora mulai 16 Oktober 2011. Di samping mengalu-ngalukan pengambilan alih dan pemecahan monopoli Alam Flora dalam mengendalikan sisa pepejal (pengurusan sampah) selama ini, ada kebimbangan di kalangan ahli-ahli MPKj yang bermesyuarat hari ini, bahawa di dalam masa transisi berbagai-bagai kemungkinan berlaku seperti ketidakcekapan pihak syarikat yang baru dipilih, kekurangan kakitangan, kekurangan peralatan dan mungkin disabotaj oleh pihak tertentu yang memberi implikasi kepada masyarakat dan politik semasa.

Oleh itu Ahli MPKj menggesa agar ditubuhkan satu Task Forces bagi memonitor dan memastikan pengambilan alih dan pengurusan sisal pepejal berjalan dengan licin, bahkan sepatutnya lebih baik daripada sebelumnya. Senarai kontrektor yang bakal dilantik hendaklah dikenalpasti agar tidak terlibat dengan sebarang kontrektor yang mempunyai rekod bermasalah dan disenarai hitam. Untuk permulaan tahap pengambilanalihan melibatkan 30% daripada kawasan operasi Alam Flora di bawah MPKj. Kawasan-kawasan yang terlibat ialah: Saujana Impian, Jalan Cheras, Kajang, Country Height dan Sungai Chua. Ini melibatkan kos operasi RM700,000 selama ini dari keseluruhan operasi bulanan sebanyak RM3.1 juta.

Dari segi sejarah pengurusan sisa pepejal secara swasta kepada Syarikat Alam Flora Sdn. Bhd (AFSB) adalah bermula pada tahun 1998 apabila termeterai satu perjanjian interim di antara MPKj bersama AFSB pada 30 Jun 1998. Berikutnya pada 20 April 2011, kerajaan negeri telah memutuskan supaya kerja pembersihan awam diambil alih dan diuruskan oleh PBT. Surat bertarikh 9hb.September 2011, AFSB memaklumkan bahawa pihaknya akan menyerahkan semula kerja-kerja kutipan dan pembersihan awam di MPKj berkuatkuasa pada 15 Oktober 2011.

Dilihat dari segi operasi mengendalikan sisa pepejal (sampah) di bawah MPKj bagi tahun 2011 – (Januari hingga pertengahan September 2011) adalah sebagaimana berikut:

Bulan

Jumlah Ton Sisa Pepejal Yang Diurus

Januari

14,585.35

Februari

12,624.16

Mac

14,432.59

April

14,536.15

Mei

14,454.07

Jun

14,080.65

Julai

15,790.94

Ogos

16,492.66

September

7,145.51


Dari segi pengurusan sisa pepejal ini pihak MPKj menghadapi masalah-masalah:

a) Ketiadaan tapak pelupusan sampah di MPKj.

b) Masalah operasi pelupusan di Pajam yang adakalanya ditutup tanpa sebarang notis

c) Pertambahan jumlah sisa pepejal daripada MPKj.

Sebagai penutup di dalam tempoh peralihan ini pihak MPKj akan mengambil tindakan yang lebih tegas di mana kegagalan kontraktor melaksanakan tugas akan membolehkan kontrak mereka ditamatkan dan kawasan kerja mereka diserahkan kepada kontraktor yang lain. Bagi memantapkan pengurusan pertambahan pegawai dan kakitangan akan dilakukan.

Sekian.

1 comment: