November 29, 2012

Hutan Simpan Atau Hutan Warisan ?


Dewan Negeri Selangor, Shah Alam, 28 Muharram 1434 = 13 November 2012 (Selasa):


Pagi ini Adun Bangi memohon izin Dato` Speaker bagi membahaskan tentang Program Pembangunan Hutan di bawah Vot B10/P10 butiran 505000 yang objektifnya ialah mengendalikan pengurusan hutan sebaik mungkin.

Pada permulaan Adun mempersoalkan istilah `Hutan Simpan` yang maknanya ialah menyimpan dan membiarkan hutan dengan keadaan semula jadinya tanpa mengganggunya. Tetapi maksud sebenarnya seharusnya ialah mengekalkan hutan dan mengambil manfaat darinya tanpa melakukan kerosakan. Dalam hal ini Adun berpendapat lebih sesuai dinamakan ``Hutan Warisan`. Dengan istilah ini bermaksud, `Hutan adalah harta warisan Generasi dan Negara yang perlu berterusan dipelihara dan diambil manfaat darinya. Hutan boleh disifatkan sebagai Emas Hijau`

Mengambil manfaat dari Emas Hijau ini bukan bermaksud umpamanya dengan memotong pokok balak secara terkawal tanpa merosakkan hutan, tetapi mengambil manfaat adalah begitu banyak cara, tanpa merosakkan hutan.

Dari dalam hutan dapat dimanfaat, misalnya dengan memperkenalkan gunung yang ada di dalam sesuati hutan dan dijadikan daya tarikan pelancong. Misalnya menganjur pendakian Gunung Nuang , Hulu Langat atau mendaki Banjaran Titiwangsa.

Faedah juga dengan mengenalpasti pusat-pusat rekreasi dalam hutan. Misalnya dengan menemui aliran sungai, Gua, batang pokok tertua dan sebagainya dipelihara dan dijadikan sebahagian dari distinasi pelancongan.

Hutan Warisan juga dimanfaat ialah dengan cara mengenal herba-herba yang boleh dijadikan obat dan penawar penyakit. Contoh tongkat Ali, ubi jaga, daun bidara dan sebagainya yang boleh dimanfaatkan sebagai bahan perubatan,

Hutan Warisan bermakna, boleh dinikmati alam flora & fauna yang juga menjadi tarikan pelancong contoh mendapat pokok orkid asli, teratai dan menikmati keindahan Periuk Kera. Selain dari alam flora, di samping mengenali dan menikmati batu-batan biasa, batu kapur dan yang bersifat kristal, juga mengenali berbagai haiwan di kaki gunung hinggalah ke puncak. Hutan Warisan, misalnya dapat mengenali orang utan, kera dan monyet yang mendiami hutan.

Mengambil manfaat dari Hutan Warisan tidak bererti hasil hutan boleh dikeluarkan secara langsung seperti kayu-kayu balak yang keluarannya seharusnya dikawal atau kalau perlu ditegah langsung dari mengeluarkannya.

Hutan Warisan antara lokasinya dijadikan tempat rekreasi yang boleh menarik Pelancongan contoh seperti Hutan Rekreasi Hulu Langat yang terkenal dan pada akhirnya hutan menjadi makmal penyelidikan bagi pusat pengajian tinggi. Berdasarkan kepada apa yang dikatakan di atas, maka sesungguhnya Hutan Simpan adalah lebih tepat dimaksudkan Hutan Warisan. Bagi kepentingan memulihara hutan dan mengambil manfaat daripadanya. Semua pihak yang ada hubungan memulihara dan juga menjadikannya objek tarikan pelancongan. Pihak yang ada kaitan dengan warisan seperti PADAT, Jabatan Warisan, Pelancongan, budaya, Jabatan Hutan perlu bekerjasama bagi mengekal dan memulihara hutan serta mengambil faedah darinya.

Puan Elizabeth Wong Keat Ping selaku Exco Pelancongan bersetuju dengan apa yang diucap dan dicadang oleh Adun Bangi. Menurut kata Y.B. Elizabeth, ``Saya ingin maklum pada Bangi dan juga ahli-ahli Dewan bahawa bila kita mengatakan hutan simpan, hutan simpan kekal ada pelbagai kategori bukan sahaja maksud simpan sahaja. Tapi ada hutan lipur, ada hutan pelindungan, ada hutan pengeluaran dan sebagainya. Jadi walaupun secara amnya adalah hutan simpan kekal tapi ia ada use kegunaan yang telah digazet atau dizonkan. Jadi bukan masalah kalau maksud saya ialah kita bukan simpan sahaja tapi kita memang ada pelbagai kegunaan untuk masyarakat. Masyarakat public, masyarakat saintifik dan sebagainya. Sebagai contohnya dekat hutan simpan Air Hitam. Kawasan itu ada double gazette, dua gazette, dua warta. Termasuk warta untuk Universiti Putra Malaysia (UPM) Bahagian Sains dan Konservasi. So mereka sudah adakan program Scientific Expectation sebagainya. Itu pun satu kegunaan untuk hutan simpan kekal yang sedia ada di Negeri Selangor. Kita ingin komuniti sains untuk manfaat dan juga mahasiswa dan sebagainya. Isu tentang dapat atau pendapatan ataupun hasil, saya rasa kerajaan negeri ataupun Negeri Selangor sekarang telah sampai ke satu tahap di mana kita tidak perlu bergantung kepada pengeluaran hasil hutan yang biasa seperti balak, ataupun kauri dan lain-lain. Kita sekarang memang dah cukup pelbagai hasil yang boleh kita dapat daripada hutan simpan kekal. Sebagai contoh kita ada permit penggunaan untuk resort untuk syarikat yang adakan rekreasi, ada tapak dan sebagainya.``

Tambah Y.B. Elizabeth, tempat-tempat rekreasi dan hutan lipur boleh ditambah untuk tarik pengunjung dan pelancong dengan menaik taraf infrastruktur dan jalan. Tambah Y.B. Elizabeth lagi, membuka kawasan hutan untuk dimanfaat dari herba ada baik dan buruk. Baik dapat bahan herba. Buruknya boleh merosak dan memupus bahan-bahan herba. Sebab itu perlu dikawal,.Bukan saja herba, tapi periuk kera, orkid hutan dan tongkat Ali juga berkurangan apabila diambil oleh pengunjung dan pencari. Sebab itu hutan kekal tidak digalakkan untuk dibuka kepada orang ramai. Hutan lipur juga kita lihat kesesuaian untuk dibuka. Setakat ini kita ada 10 hutan lipur di Selangor. Kita keluarkan pamphlet mengenai hutan lipur. Kita harap orang ramai boleh melawat hutan-hutan lipur berkenaan. Terima kasih kepada Adun Bangi yang banyak memberi maklumat dan kita akan beri perhatian.

Sekian.

No comments:

Post a Comment