November 22, 2012

Ucapan Adun Bangi Membahas Belanjawan Negeri Selangor 2013

Shah Alam, 06 Muharram 1434 = 20 November 2012 (Selasa):


Hari ini Adun Bangi turut membahaskan Peruntukan Belanjawan 2013. Adun mengkhususkan perbahasan mengenai Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor - PADAT, Rumusan ucapan Adun sebagai Pengerusi PADAT sebagaimana berikut:

Belanjawan bagi 2013 berjumlah RM1,630,000,000.00. Iaitu hasil cukai berjumlah RM584,444, 172.26, hasil bukan cukai sebanyak RM899,803,567.74 dan terimaan bukan hasil cukai sebanyak RM185,752,265.00.

Peruntukan bagi PADAT terletak di bawah B02 bersama dengan 10 jabatan/agensi yang lain di bawah peruntukan bagi belanja mengurus ialah RM74,794,939.00. Peruntukan ini amat kecil jika dibahagi sepuluh. Perbelanjaan tahunan PADAT menurut Buku Laporan Kewangan bagi Audit Negara dalam lingkungan RM12 juta. Jumlah ini tidak dapat menampung keperluan membaiki dan penyelenggaraan bangunan di bawah PADAT, iaitu:

 1. Bangunan Muzium Sultan Alam Shah PADAT di Shah Alam
 2. Muzium Insitu, Jugra, Kuala Langat
 3. Bangunan Istana Bandar, Kuala Langat.
 4. Tapak lama Pejabat Daerah lama yang mau dibaikpulih di Kuala Langat
 5. Muzium Pertanian di Sabak Bernam
 6. Muzium Sejarah dan Permainan di Bukit Melawati di Kuala Selangor
 7. Bangunan Bekas Pejabat Agama Islam di Kelang
 8. Bangunan Gedung Raja Abdullah di Kelang
 9. Kubu Kota Raja Mahadi di Kelang
 10. Pemuliharaan Rumah Tradisi di Kuala Selangor dan tempat-tempat lain.

Peruntukan diperlukan bagi menjalankan kegiatan-kegiatan berikut:

 1. Pengisian bahan-bahan bagi muzium-muzium secara berterusan
 2. Kajian mengenai Adat dan Warisan
 3. Penyelidikan dan Ekskavasi
 4. Memupuk kegiatan keilmuan
 5. Memperkembang Kebudayaan dan kesenian
 6. PerananTamadun dan Tradisi Islam
 7. Sejarah tokoh dan tempatan
 8. Kajian terhadap bangunan tradisi dan antic
 9. Kajian tentang dialek dan bahasa
 10. Memupuk bakat seni dan kreativiti
 11. Kajian tentang nilai & Budaya
 12. Lawatan Kerja dan pembelajaran
 13. Mengadakan kerjasama dengan berbagai Pengajian Tinggi
 14. Meningkatkan kualiti kerja yang kini tenaga pekerja berjumlah 123 orang
 15. Mengadakan seminar, diskusi dan ceramah
 16. Mengeluarkan penerbitan bermutu

Dengan bangunan-bangunan yang banyak (10), program dan bidang-bidang yang disebut memerlukan peruntukan yang lebih banyak.

PADAT dan permuziuman adalah merupakan institusi pendidikan yang mendidik masyarakat mengenali akar dan tradisi warisan. Lebih dari itu mendidik dan mengajar tentang bahan dan nilai warisan yang dibanggakan, bahkan menghargai dan mencintai budaya dan peradaban tinggi bangsa. Bagi negeri Selangor dengan permuziuman dan kegiatan yang lain di bawah PADAT akan menyerlahkan imej dan identiti negeri Selangor. Nilai budaya, tamadun peradaban bangsa adalah nilai tiada bandingan dengan kekayaan material. PADAT bekerja bagi meningkatkan kualiti permuziuman, adat, tamadun dan peradaban bangsa. Keluarga PADAT seharusnya bukan saja bekerja, tetapi menyempurnakannya dengan penuh cinta. Adun Bangi Menyokong Belanjawan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment