May 17, 2013

Al-Qur`an, Cabaran Dan Pengukuhan

-->
BBB, 29 Jamadil Akhir 1434 = 10 Mei 2013 (Jumaat):

Dengan kehadiran Islam adalah merupakan cabaran dan pengukuhan.
Cabaran adalah terhadap insan secara keseluruhan dan khusus kepada masyarakat Arab yang disifatkan sebagai masyarakat Jahiliyyah. Cabaran boleh dilihat dari segi pegangan, nilai budaya masyarakat Arab bila mendepani Islam, manakala pengukuhan dapat dilihat dari segi bahasa,  sastera dan sebahagian nilai.

Masyarakat Arab menjelang Islam boleh disifatkan masyarakat mendepani pengaruh dan nilai tradisi setempat yang mereka berpendapat sebagai `suci` dan perlu dipertahankan bagi mengekalkan integriti dan warisan yang sebenarnya sudah dikabuti oleh berbagai pengaruh dan kekeliruan. Al-Qur`an menjelaskan, Bermaksud:


``Dan apabila dikatakan kepada mereka, ``Turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah``, mereka menjawab, ``Tidak``, bahkan kami (hanya) menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. ``Patutkah (mereka menurutnya) , sekalipun datuk nenek mereka tidak faham sesuatu (apa pun tentang perkara-perkara agama) dan tidak pula mendapat pertunjuk hidayah (dari Allah) ?   (Al-Baqarah, 170).

Demi mempertahankan apa yang dipegang nenek moyang, Rasulullah s.a.w. terpaksa berdepan dengan kaum Jahiliyah dan mendepani ancaman-ancaman seperti dipulaukan masyarakatnya, percubaan membunuh, kepungan, penyiksaan dan membawa kepada Hijratur Rasul s.a.w. ke Madinah. Dengan penentangan mereka tidak berpeluang lebih awal mengenali tentang ajaran Islam. Rasulullah s.a.w. dan sahabat-sahabat baginda mengambil masa 23 tahun bagi membetulkan akidah, membaiki akhlak, melaksanakan syariat dan membentuk sebuah Negara Islam Madinah sebagai transformasi masyarakat Jahiliyyah kepada mesyrakat Islam yang menjadi model utama bagi Negara Islam -  Madinah.

Transformasi yang berlaku tidak lain dari melalui transformasi pendidikan. Pada zaman Jahiliyyah maklumat dan budaya diperturunkan melalui warisan cara hidup dan adat-adat kebiasaan yang boleh dihayati melalui puisi-puisi diterima dari tokoh-tokoh dan dihafal. Konsep riwayat oleh rawi-rawi bersanad sudah digunakan pada zaman sebelum Islam baik bagi puisi, maupun bagi prosa. Apa yang diterima adalah diwarisi melalui hafalan yang diwarisi dari generasi dan generasi:

Contoh puisi Tarfah bin al-Abd (564M.) berpuisi tentang larian masa yang diwarisi secara bersanad dan dihafal sehingga dicatat secara tulisan:


Apabila dikehendaki satu hari menariknya dengan kekang talinya
Siapa yang digiring dengan tujuan (kematian) dapat melarikan
Kiranya engkau tidak mengambil manfaat merapatkan persahabatan
Dan tak dapat melepaskan dari kejahatannya maka jauhilah darinya
Aku melihat maut tidak mengira dari segi kedudukan keluarga
Walaupun semasa di dunia dianggap mulia kedudukannya.
Dan tidak ada kebaikan pada kebaikan dilihat jahat selainnya
Tidak ada yang berkata mendatangi kau lazat kekal
Seumurmu ! tidak ada hari-hari melainkan pinjaman
Tidak kau ketahui daripada kebaikannya maka berbekallah
Tentang seseorang tidak ditanya tentang temannya
Maka setiap teman menyertai yang ditemaninya.

                                           (Dewan Tarfah bin al-`Abd, Beirut: Dar Sadir, tt. hlm. 43-44).

Cerita juga disampaikan secara riwayat dan bersanad bagi memperkukuhkan maklumat yang disampaikan. Contoh cerita tentang sifat pemurah Hatim (m. 605M.) – Beliau adalah Hatim bin Abdullah bin Sa`d bin al-Hashraj dari keturunan Tai`, mnakala ibunya `Inabah binti `Afif juga dari Ta`i. Beliau terkenal seorang Legenda Pemurah bagi orang Arab dan seorang Penyair yang indah puisinya yang tergolong zaman Jahiliyyah. Contoh:

Berkata al-Haitham bin Adiyy daripada orang yang bercakap kepadanya daripada Milhan bin Akhi Mawiyyah isteri Hatim berkata: Kataku kepada Mawiyyah: Wahai Ibu saudaraku, ``Ceritakanlah kepadaku tentang keajaiban-keajaiban Hatim, maka dia berkata, ``Semua yang berhubung dengannya menarik, tentang apakah yang engkau hendak tanya ? Maka kataku, ``Ceritakan apa saja yang engkau mau tentangnya.

(Diwan Hatim at-Ta`I, Beirut: Dar Sadir, tt. Hlm. 22).

Cerita Hatim Dan Tunggangan Bani Asad

Tiba serombongan yang memerlukan tunggangan daripada Bani Asad dan Qays, mereka mau berjumpa dengan An-Nu`man. Mereka bertemu dengan Hatim, maka kata mereka itu kepadanya, ``Kami tinggalkan kaum kami memuji tentang kebaikan engkau dan mereka menghantar perutusan dengan satu surat. Katanya, ``Mana dia ?``. Maka kumpulan Bani Asad itu mengungkap puisi kepada `Abid dan bagi Bashar yang kedua-duanya memujinya dan berpuisi Qaisuyyun satu puisi kepada An-Nabighah. Setelah mereka berpuisi, mereka berkata, ``Kami rasa malu untuk memohon dari engkau sesuatu, sedang kami mempunyai hajat.`` Maka katanya, ``Apa dia ?`` Kata mereka, ``Kawan kami yang berjalan kaki.``. Maka berkata Hatim, ``Ambillah kudaku ini dan bawalah barang-barang sahabat kamu.`` Maka mereka pun mengambilnya. (Dewan Hatim At-Ta`I, Beirut, Dar Sadir, tt: 21-22).

Selain dari puisi dan cerita seperti di atas, maka satu lagi bidang sastera pada  Zaman Jahiliyyah ialah Khutbah. Khutbah disebut juga bersifat kata-kata hikmah dan nasihat-nasihat oleh tokoh-tokoh, tetapi lebih kepada peristiwa semasa dan pengalaman yang dilalui, tetapi tidak hasil dari keilmuan, bukan fikiran mendalam dan bukan renungan yang jauh. Ungkapan mencerminkan latar belakang kehidupan Jahiliah di padang pasir. Antaranya memuji sifat semangat, keberanian, memuji yang kuat dan mengeji yang lemah, mencerca kezaliman dan beradab kepada keluarga. Khutbah biasanya panjang-panjang dan sukar diingati, sebab itu jumlahnya yang dihafal lebih sedikit berbanding dengan syair. Yang lebih mudah diingati dari khutbah ialah ungkapan-ungkapan yang bersifat hikmah dan nasihat-nasihat.

Apa yang mau ditekankan bahawa sebelum Islam dan zaman Jahiliyyah sastera berkembang maju, khususnya bidang puisi. Ianya menjadi rakaman maklumat yang tersimpan, dihafal, dipelajari dan menjadi contoh panduan dalam kehidupan zaman Jahiliyyah, Turut berkembang ialah bidang prosa yang merupakan hikayat atau cerita yang juga menyimpan maklumat dan pengajaran yang menjadi pengajaran dalam kehidupan. Khutbah juga menjadi satu bidang yang berkembang dalam tradisi Jahiliyyah. Khutbah biasanya disampaikan oleh pemimpin-pemimpin bagi acara-acara tertentu. Misalnya memberi semangat bagi pahlawan yang hendak bertolak ke Medan Perang. Juga bersifat pengajaran dan pesanan kepada khalayak yang mendengar khutbah. Juga digunakan di dalam pertemuan.

Al-Qur`an yang diturunkan melalui wahyu kepada Rasulullah s.a.w. dari satu segi mencabar kemampuan penyair-penyair yang begitu megah dengan penghasilan puisi-puisi mereka dan disanjung masyarakat, namun tidak ada yang mampu menandingi keindahan dan keistimewaan al-Qur`an. Begitu juga al-Qur`an yang tidak puisi dan tidak prosa mencabar juga para sasterawan yang mengungkapkan hasil karya mereka di dalam bentuk kata-kata hikmat dan nasihat-nasihat. Mereka tidak mampu menandinginya (Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jil. I, hal. 13).

Ungkapan-ungkapan puisi mereka diluahkan oleh penyair-penyair yang diterima dan dihafal oleh penerima-penerima agar dapat kekal dalam ingatan dan diturunkan kepada warisan, Berlainan dengan al-Qur`an yang diungkapkan dengan `Tanzil`  (al-Baqarah: 176, al-Baqarah: 23, al-Kahfi: 1, as-Sajdah: 2 dll.) adalah diturun secara wahyu dari Allah Ta`ala kepada Rasulullah s.a.w. Cara Rasulullah s.a.w. menerima wahyu antaranya dapat difahami dari Hadith berikut bermaksud:

``Daripada Aishah Ummil Mu`minin radiyallahu `anha bahawa Al-Harith bin Hisham r.a. bertanya Rasulullah s.a.w. Dia berkata: Wahai Rasulullah, Bagaimana datang kepada engkau wahyu ?, Maka bersabda Rasulullah s.a.w.``Kadang-kadang datang kepadaku seperti bunyi loceng dan dia bersangatan, dia menyukarkan daku, tapi aku hafal dan menjaganya apa yang dikata. Kadang-kadang ia menyerupai kepadaku Malaikat bagai seorang lelaki bercakap kepadaku dan aku ingati apa yang dikata.  Berkata Aishah r.a.
Sesungguhnya aku melihatnya ketika diturunkan ke atasnya wahyu pada satu hari yang amat sejuk, maka selepas menerima wahyu itu, maka pada dahinya mengalir peluh.`` (Mustafa Muhammad Imarah, Jawahir al-Bukhari wa Sharh al-Qistillani, Misr: Al-Maktabah at-Tijarah al-Kubra, tt. hlm. 1 -2).

Maka apa yang ditanzil kepada Rasullah diperturun dan dihafal oleh sahabat-sahabat yang menerimanya dari Rasullah dan ditulis oleh penulis-penulis Rasulullah seperti oleh Zaid bin Thabit, Sayyiduna Ali k.w. Muawiyah bin Abi Sufyan) dan lain-lain.

Di sebalik al-Qur`an sebagai cabaran terhadap kalangan sasterawan dan ahli bahasa Arab, dari zaman Jahiliyyah sebelum Islam, tetapi juga cabaran kepada para sasterawan dan tokoh-tokoh bahasa semasa, al-Qur`an juga merupakan pengukuhan kerana tidak semua nilai-nilai semasa dan sebelum diutuskan Rasulullah bersifat negatif, sebaliknya ada  yang bersifat positif dan mendapat pengukuhan. Contoh sifat-sifat orang Arab yang memuliakan tamu. Mengatur sistem hidup yang sedia ada dan memperbaiki mana yang bercanggah dengan Islam dan memperbaiki aturan-aturan kemasyarakatan.


Dari segi sastera kehebatan puisi sebelum Islam menjadi lemah bila berdepan dengan bahasa dan keindahan bahasa al-Qur`an, tetapi dari satu segi kemeriahan bahasa dan sastera Arab membantu meningkatkan bahasa Arab itu sendiri.  Al-Qur`an merupakan sumber bagi ilmu nahu dan saraf. Ianya adalah bahasa dan kaedah bahasa standard dan piawan bagi bahasa Arab, begitu juga dari segi keindahannya yang dikaji melalui ilmu Balaghah, baik dari segi ma`ani bayan dan badi`nya. Walau bagaimana ungkapan bahasa Arab zaman Jahiliyyah juga dirujuk dalam kajian dan pembinaan bahasa dan sastera, bahkan bagi sejarah bahasa dan bangsa Arab. Peranan dan pengaruh al-Qur`an lebih dari segi budaya dan bahasa Arab, tetapi terhadap seluruh cabang penghidupan, khususnya bagi umat Islam.

Sesungguhnya kehadiran al-Qur`an membentuk nilai dan budaya baru yang dari segi mikronya terhadap masarakat Arab, tetapi dari segi Makronya terhadap masyarakat Umat Islam dan alam keseluruhannya.

Sekian.

No comments:

Post a Comment