May 10, 2013

Perlantikan Exco Negeri Selangor: Menunggu Keputusan

-->
BBB, 28 Jamadil Akhir 1434 = 09 Mei 2013 (Khamis):             

Berikut dengan perlantikan Menteri Besar Negeri Selangor yang dijangka diumumkan dalam masa terdekat, perlantikan penting seterusnya ialah barisan Exco negeri Selangor. Undang-Undang Tubuh Kerajaan  Selangor 1959 Pecahan LIII memperuntukkan:
 
                        Majlis Mesyuarat Kerajaan

LIII. (1) Duli Yang Maha Mulia hendaklah melantik suatu Majlis Mesyuarat Kerajaan yang dalam bahasa Inggeris disebut ``State Executive Council``.
Pecahan (b) menyebut:
Baginda hendaklah atas nasihat Menteri Besar melantik tidak lebih daripada sepuluh dan tidak kurang daripada empat orang ahli daripada kalangan ahli Dewan Negeri. Menurut praktisnya kesemua jumlah bilangan Exco dipenuhi. Jawatan-jawatan yang dilantik berdasarkan sesi 2008-2013 dari pihak Kerajaan yang memerintah adalah sebagaimana berikut (Nama fortfolio Exco boleh diubah menurut kesesuaian):

       Menteri Besar

       Di bawah Menteri Besar adalah Exco

   1) Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan    
   2) Hal Ehwal Islam, Adat-Adat Melayu, Infrastruktur dan kemudahan Awam
   3) Permodenan Pertanian, Pengurusan Sumber Alam dan Pembangunan Usahawan            
   4) Kebajikan, Hal Ehwal Wanita, Sains Teknologi dan Inovasi
   5) Kesihatan, Pekerja Ladang, Kemiskinan dan Kerajaan Prihatin
6) Pendidikan, Pendidikan Tinggi & Pembangunan Modal Insan
   7) Perumahan, Pengurusan Bangunan dan Setinggan
   8) Kerajaan Tempatan, Kajian dan Penyelidikan
  9)  Pelancongan, Hal Ehwal Pengguna dan Alam Sekitar
10)  Pembangunan Kampung Baru & Penyelesaian Kilang Haram

Jika dilihat pada 10 Jawatan Exco (selain dari MB) ada pertindihan dan ada yang perlu diperkemaskan, ditambah dan ditiadakan misalnya menjadi:

2) Hal Ehwal Islam, Adat Melayu & Warisan
4) Kebajikan, Kemiskinan dan Wanita
5) Pekerja, Kesihatan & Kepenggunaan.
6)  Pendidikan, Sains Teknologi, Penyelidikan dan Inovasi
7) Perumahan, Infra-Struktur dan Kemudahan Awam
8) Kerajaan Tempatan, Perkampungan Dan Penempatan Haram
9)  Pelancongan, Belia dan Alam Sekitar
10) Perpaduan, Kebudayaan  & Kesenian

Bagi no. 1, dan 3 tidak berubah. Perubahan adalah bagi yang lebih sesuai dan ada yang ditiadakan, kerana sudah ada dan elak dari pertindihan.

Jawatan Exco di atas perlu diagihkan kepada 3 parti dalam Pakatan Rakyat. Sebagaimana kita cadangkan semalam wajar diadakan Jawatan Timbalan Menteri Besar sebagaimana diperuntukkan di dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959. Cadangan Timbalan Menteri Besar diberi kepada Pas. Jika demikian 9 jawatan lagi di bahagi 3 exco kepada setiap parti. Jika tidak mau diwujudkan jawatan Timbalan Menteri Besar, maka Pas wajar diberi 4 jawatan Exco,

Pada dasarnya setiap Adun mampu menerima apa jua jawatan Exco, tapi dari segi praktik, jika seorang Adun mempunyai profession, kemahiran dan pengalaman dengan jawatan exco adalah lebih baik. 3 Jawatan bagi setiap parti sebenarnya tidak banyak. Pertimbangan diutamakan kedudukan dalam parti dan kemahiran dan juga memberi peluang bagi orang baru yang berkebolehan. Dari segi ini bagi Pas jika diberi jawatan kepada kedudukan dalam parti dan orang baru sudah cukup kerusi exco. Misalnya kepada Pesuruhjaya, Timbalan Pesuruhjaya (2 orang) dan Setiausaha. Jika ada pertimbangan adalah dari kerana faktor-faktor lain yang dianggap kuat dan releven.

Dalam Parti Keadilan Rakyat, saudara YB Azmin Ali sudah amat wajar beliau diberi pertimbangan menjadi Exco, disamping dua lagi termasuk dari wanita. Manakala dari Dap tidak kurang dari calon untuk diketengahkan. Misalnya YB Ng Suee Lim dari Sekinchan dan YB Lau Weng San disamping dari wanita Dap.

Walau apa pun apa yang diutarakan di atas adalah merupakan pandangan. Kita kira pihak yang terlibat sedang giat berbincang bagi mencapai keputusan yang memuaskan yang seharusnya bukan tujuan lain, tetapi bagi meningkatkan prestasi negeri Selangor di dalam berbagai bidang agar menjadi negeri terbaik dan negeri contoh bagi negeri-negeri lain.

Biarlah speaker Datuk Teng Chang Khim dikekalkan kerana dia seorang yang berwibawa  Sekian.


No comments:

Post a Comment