June 20, 2015

Dekorasi Tiang Seri Masjid Al-Umm Terpengaruh Dengan Tiang-Tiang Masjid Al-Haram Dan Nabawi ? Perbandingan


BBB. 02 Ramadhan 1436 = 19 Jun 2015 (Jumaat):
Membicarakan soal tiang di Masjid Al-Umm cadangan-cadangan dan pilihan, Penulis kembali bahawa di dalam membuat pilihan adakalanya berlaku  peniruan secara keseluruhan dari seni bina di tempat lain, termasuklah tiang, tetapi ini tidak baik dari segi senibina, kerana dengan demikian tiada identiti bagi masjid berkenaan, sebaliknya ada yang  beridentiti hasil dari kreativiti dan inovasi sendiri. Ini adalah baik sebagai identiti asli, tetapi tidak menyimpang. Namun ada yang meniru sebahagian dan berkreativiti dan berinovasi sendiri bagi sebahagian yang lain. Penulis membuat penilaian terhadap ciri senibina tiang-tiang, khususnya tiang-tiang seri bagi Masjid Al-Umm dengan tiang-tiang di Masjid Al-Haram dan juga Masjid Nabawi..


Semasa Penulis menziarah Madinah-Makkah pada April 2015 yang lepas, sebagaimana Penulis katakan, bahawa antara perhatian yang penulis beri ialah terhadap bentuk dan ciri bangunan Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi dan masjid-masjid di sekitar dua bandar suci itu sambil membanding ciri Masjid Al-Umm dengan ciri-ciri masjid-masjid yang berada di sekitar kedua kota berkenaan. Baik secara langsung atau tidak langsung turut memberi perhatian terhadap tiang-tiang masjid-masjid yang dibuat lawatan. Bagi menulis artikal berkenaan tiang Masjid Al-Umm ini, penulis sekali lagi membuka gambar-gambar masjid-masjid khususnya tiang-tiang masjid yang secara sengaja dan tidak sengaja merakam gambar-gambar tiang-tiang masjid-masjid berkenaan.
Dari pemerhatian Penulis tiang-tiang di Masjid Al-Haram tidak banyak variasi berbanding dengan tiang-tiang Masjid Nabawi. Tiang-tiang di dalam Masjid Al-Haram secara kasar mirip kepada tiang dan seni bina Masjid Cordova (sebahagian) dalam mana pada bahagian atas tiang mempunyai lengkung tunduk yang berkait antara satu tiang dan tiang yang lain. Pada lengkung ini mempunyai garis-garis  belang bagaikan lengkung dan garis yang mengikat tiang-tiang di Masjid Cordova. Pada puncak tiang yang menjunjung lengkung berkenaan adalah  biring empat persegi yang menjadi puncak bagi semua tiang yang berbentuk bulat. Di bawah bagi biring empat persegi menghiasi setiap dari empat persegi tiang ialah lima lengkuk-lengkuk kecil  yang berbentuk bulat bujur ke bawah (ciri ini ada persamaan dengan beberapa tiang di kawasan sekitar Raudah di Masjid Nabawi). Pada bahagian atas tiang-tiang di Masjid Al-Haram ini adalah berwarna keemasan. Sedangkan tiang ke bawah berwarna putih dengan mempunyai biring pada bahagian bawah sebagai kasut bagi tiang berwarna keemasan, secara tidak langsung menghalang jamaah dari bersandar malas di pangkal tiang. Walaupun tiang-tiang Masjid Al-Haram tidak banyak variasi, maksudnya pola-pola adalah bersamaan. Ianya menjadi contoh dan ikutan bagi berbagai masjid baik di kota Makkah dan juga di kota Madinah. Tiang-tiang masjid diberbagai-bagai masjid seolah-olah secara umum ada kesamaan.
Berlainan tiang-tiang di Masjid Nabawi adalah bervariasi. Persamaan ada bagi bab-bab (pintu-pintu masuk) seperti pintu masuk Malik Abdul Aziz, Pintu Masuk Malik Fahd, Pintu masuk Umar Ibn al-Khattab dan berbagai-bagai pintu lagi yang bagi satu pintu ada beberapa daun pintu yang berwarna keemasan yang mempunyai tiang-tiang pintu dan tiang-tiang hadapan (lebih jelas lihat gambar). Bagi dalaman masjid mempunyai persamaan dengan bahagian atas berdekorasi dan berwarna keemasan, dan pada bahagian bawah juga mempunyai kasut berbiring-biring yang dapat mengelak dari menjadi tempat bersandar, juga berwarna keemasan.


Apa yang hendak diberi penekanan dan mempunyai kelainan ialah tiang-tiang di dalam Masjid Nabawi sekitar kawasan Raudah. Kawasan ini adalah kawasan seni bina lama yang sengaja tidak diubah bagi mempertahankan ciri asli dan lamanya. Tiang-tiang di kawasan ini terutama berhampiran dengan dua mimbar adalah berwarna merah muda pada sebelah atas tiang ialah motif hiasan bagai bulat dan tidak dapat dipastikan sama ada bersifat geometrik design atau flora dan fauna, tetapi di bawah dari puncak tiang yang menjunjung beam ada lima motif lengkung tunduk kecil bagi setiap segi dari empat segi keliling. Ciri ini ada kesamaan dengan tiang di Masjid Al-Haram sebagaimana diperkatakan. Ciri inilah yang akan dikaitkan dengan pola  dan motif-motif pada tiang seri Masjid Al-Umm. Bahagian kaki bagi tiang Masjid Nabawi – sekitar Raudah adalah berbiring sebagaimana bahagian bawah tiang-tiang yang lain.
Tiang seri bagi Masjid Al-Umm pada asalnya dicadang beberapa pola hiasan pada puncak tiang. Ada tiga pola awal yang dicadangkan yang dua daripadanya mengambil dekorasi mirip daun dan satu lagi ialah bergaris tegak dengan hiasan kerawang di antara garis-garis berkenaan. Bahagian dari atas ke bawah adalah penerusan dari garis di atas, manakala kasut pada bahagian bawah adalah dua bersifat bergaris-garis dan satu mengambil bentuk seperti mata pena. Dapat dikatakan ketiga-tiga tidak mempunyai arah dan falsafah yang jelas. Demikian dengan beberapa cadangan bahagian atas dan bawah.


Keputusan terakhir ialah mengambil bentuk tiga segi (lipat)  yang juga semacam jaring yang mirip sama dengan jaringan ala labah-labah di bawah ruang kubah. Dalam kata lain pemilihan pola dan imej jaring labah-labah yang mirip dengannya adalah satu pilihan yang mengharmonikan dengan  pola yang ada pada kubah. Dari pemerhatian Penulis bahawa pola yang seperti ini dan yang berbentuk lengkung tunduk yang menjadi hiasan bagi bawah bagi rim kubah mempunyai persamaan dengan bentuk sedemikian yang terdapat pada tiang-tiang di dalam Masjid al-Haram, terdapat juga pola sedemikian di dalam kawasan sekitar Raudah. Namun dapat dikatakan kawasan sekitar Raudah yang berwarna garang, merah, keemsan dan biru muda itu kecamuk dengan berbagai imej. Adapun dari segi tiang bahagian bawah, berpelbagaian, bagi tiang-tiang  di Masjid Cordova, kosong bagai tidak berkasut, kaki bagi tiang di Masjid Al-Haram bertapak bersalut kelilingan bahkan berwarna keemasan sebagaimana pada bahagian atas, manakala  di Masjid Nabawi (baharu) juga bertapak dan bersalut warna keemasan sebagaimana di atas. Adapun pada bahagian lama sekitar Raudah bahagian bawah berbiring bulat agak kecil berwarna keemasan sebagaimana bahagian atas bertapak bersegi menjunjung bahagian atas yang juga berwarna keemasan.


Sama ada secara sedar atau tidak tiang bagi Masjid Al-Umm ada mirip kesamaan, tetapi banyak kelainan dengan tiang Masjid Al-Haram. Tiang Seri bagi Masjid Al-Umm bahagian atas berbentuk bulat lebih luas dan makin mengicil ke bawah pada tiang berbentuk bulat. Pada kepala tiang bahagian atas ini dihias dengan lima baris pola tiga segi (lipat) dari atas ke bawah adalah tiang bulat berwarna putih dengan kaki pada bahagian bawah adalah bersegi-segi. Dalam kata lain tiang-tiang pada Masjid Al-Umm agak biasa dan ringkas. Keringkasan pada tiang ini disengajakan agar tidak menjadi gangguan kepada jamaah melihat ke bahagian hadapan, khususnya kepada bahagian mihrab tempat imam memimpin jamaah dalam solat dan ke mimbar  yang sedikit tiang keluar (ke kanan) dari arah mimbar. Walaubagaimana pola-pola pada tiang adalah harmoni dengan pola pada kubah dan pola-pola pada kaki kubah. Secara keseluruhan tiang-tiang Masjid Al-Umm adalah tidak sama (di samping ada sedikit persamaan) dengan tiang-tiang Masjid Al-Haram yang begitu banyak di bahagian berbangunan dan juga tidak sama dengan tiang-tiang di Masjid Nabawi yang juga banyak dan besa (bahagian baru) dan tiang-tiang pada bahagian baru berlainan pula dengan pola hiasan pada tiang-tiang yang berada di sekitar kawasan Raudah. Namun semua tiang adalah lambang setia yang menjunjung perintah dari Yang Maha Tertinggi.

Sekian.

No comments:

Post a Comment