June 5, 2015

Rumitnya Menyiap Dan Mengangkat Kubah Ke Puncak Bumbung Masjid Al-Umm: Lambang Estetika Dan Kerohanian


BBB,  17 Sya`ban 1436 = 04 Jun 2015 (Khamis):


Pembentangan yang dibuat oleh Syarikat Majleza Aluminium Sdn. Bhd. tentang kubah Masjid Al-Umm pada 23 September 2014, adalah diterima oleh AJK. Masa diperlukan kepada pembinaan dan pemasangan. Bagi menyempurnakan pembinaan kubah berkenaan memerlukan persiapan:
1)      Pembinaan rangka kubah berkenaan terlebih dahulu
2)      Penyediaan tapak di puncak bumbung Masjid Al-Umm bagi diletakkan rangka kubah.
3)      Pemasangan helaian layers di puncak bumbung masjid berkenaan.
Satu keistimewaan bahawa sub-kontraktor Majleza tidak bergantung kepada kilang atau bengkel syarikat yang lain untuk membina kubah, sebaliknya Majleza mempunyai kilang dan bengkel sendiri di Ulu Tiram, Johor. Selepas penerimaannya sebagai sub-kontrektor, Majleza tidak saja menawarkan kepakarannya di dalam pembinaan kubah, tetapi juga dekorasi pada bahagian depan Masjid Al-Umm,  juga mimbar, hiasan tiang utama bahagian hadapan dan pemasangan kipas besar dan kemudian juga melibatkan menara.


Persiapan bagi bilah rangka kubah dan bilah penutup adalah dibuat di kilang di Ulu Tiram, Johor seawal bulan Februari 2015. Bagi memastikan kemampuan dan pembuatan alat bagi rangka kubah ini berjalan, maka pada 3 Mac 2015 serombongan AJK Pembinaan Masjid Al-Umm di atas jemputan Majleza telah membuat lawatan diketuai Tuan Haji Abdul Rahman bin Daud AJK selama dua hari ke kilang dan bengkel Majleza yang tidak saja membuat kubah, tetapi berbagai alat pembinaan dan peralatan masjid dan lain-lain. Pihak AJK adalah berpuashati di atas kemampuan syarikat Majleza.
Sementara itu keperluan kepada penyediaan tapak bagi dipasang kubah di atas puncak bumbung Masjid Al-Umm adalah berjalan hampir mengikut jadual dari segi pembinaan fizikal masjid. Sejak dari bulan Ogos 2014, kotak bagi beam sendeng yang disambung dari beam di atas empat tiang seri masjid mulai dipasang kotak ke bulatan lilit seluas kubah. Ketumpatan kubah ialah 800 meter dengan 11 diemeter lilit. Pada  25 September 2014 tiang-tiang supportives kepada tapak kubah mulai diisikan dengan semin. Masa diambil agak lama untuk menunggu semin yang diisi di dalam kotak-kotak tiang-tiang sendeng benar-benar keras. Tanpa benar-benar kukuh boleh runtuh, kerana tiada tiang direct ke bawah dari kubah. Ketiadaan tiang-tiang bagi menjadikan kawasan ruang utama minimum dari tiang agar kelihatan luas dan terbuka. Hingga akhir tahun 2014 (31 Disember 2014), semua beam dan rangka bumbung tingkat tiga telah diisi dengan semin (pada 15.12.2014) sebelumnya dan telah lengkap dengan rangkanya. Kerja-kerja dilakukan ialah terhadap persediaaan tapak bagi diletak kubah dengan keluasan yang sesuai dan tepat. Turut disertai pada tapak jendela-jendela kecil (3 x 4 jendela) yang bermaksud tidak saja bagi keluar masuk udara (jika dibuka), tetapi menarik dan estetik dsri segi pandangan.


Selepas dari lawatan AJK ke kilang Majleza awal Mac, maka dilakukan penghantaran bilah-bilah besi dengan lori ke medan parkir berhadapan dengan bangunan Masjid Al-Umm. Sebelum daripada itu pihak AJK telah menghantar surat kepada pihak MPKj untuk menggunakan ruang pakir depan masjid berhampiran Medan Usahawan bagi pemasangan rangka kubah. Pemasangan rangka kubah memakan masa selama tiga minggu. Pihak Majleza menghantar 5 orang pekerjanya yang berpengalaman memasang rangka kubah. Semasa bekerja di sini mereka menginap di bahagian atas pejabat Penulis di No. 8, Jalan ¼, 43650 Bandar Baru Bangi.
Setelah memasang rangka kubah yang 32 segment dengan  800 meter ketumpatan dan 11 dimeter lilit dari minggu kedua hingga ke akhir minggu Mac 2005, maka pada 29 Mac 2015 acara menaikkan rangka kubah dilakukan. Bagi acara ini diadakan upacara kecil  dengan menjemput AJK dan penduduk menyaksikan upacara menaikkan rangka kubah ke atas bumbung masjid. Sebuah khemah kecil didirikan bagi tempat berlindung tamu-tamu. Lebih kurang 100 orang hadir ke upacara. Sebuah lori crane seberat 40 ton dibawa bagi mengangkat rangka kubah yang seberat 10 tan itu. Buku merealisaikan Bangi Bandar Ilmu diedarkan secara percuma berjumlah 100 naskhah kepada yang hadir. Ucapan-ucapan ringkas disampaikan oleh Pengerusi Induk dan Pengerusi AJK Teknikal menerangkan perkembangan pembinaan Masjid Al-Umm. Sebelum upacara mengangkat rangka kubah, doa selamat dibacakan oleh Ustaz Ahmad Hasbullah AJK Jawatakuasa Induk.
Rangka kubah yang mempunyai pecahan 32 segmet dengan 10 lilit bilah itu diikat dari bawah dan keliling bulatan pada hujung tali crane dan semasa rangka kubah mulai bergerak azan dialunkan oleh Cikgu Nasir Bilal Surau Al-Nur. Ketika terangkat kelihatan rangka kubah sebagai saji plastik penutup meja, sebagai begitu ringan dan melayang ke puncak bumbung masjid. Tuan Haji Abdul Majid Pengarah Urusan Majleza mengarah pengangkatan rangka kubah dari bawah, manakala pekerja-pekerja yang selama ini memasang rangka kubah tersebut menunggu di atas dan memastikan bahagian yang sepatutnya diletak, contoh ada tanda mengadap Qiblat dipatuhi semasa meletakkan rangka kubah tersebut. Bila rangka tersebut diletak di atas ruang sebenarnya pada puncak bumbung, maka ianya diikat dengan bolt-bolt yang dapat menjamin kedudukan dan tidak bergerak jika dipukul angin dan ribut. Sebelum dari rangka kubah diangkat, maka diangkat sebelumnya ialah daun-daun aluminium yang bakal diklip pada bahagian permukaan bawah bagi kubah.


Selepas dari pengangkatan rangka kubah, maka sepanjang bulan Mac-April 2015, tumpuan diberi oleh pekerja-pekerja memasang layers bagi bahagian (bawah) berwarna perak dari segmen demi segmen sehingga lengkap 32 segmen dan berikutnya, mulai pertengahan Mei 2015 kerja-kerja ditumpukan pula kepada pemasangan layers bagi permukaan sebelah atas dan hingga akhir Mei, pemasangan layer atas berwarna keemasan ini hampir lengkap satu bulatan. Walau bagaimana dengan lengkapanya pemasangan kedua belah layer dalam dan luar banyak lagi kerja teknikal yang berhubung dengannya, misalnya pemasangan bulb-bulb yang dapat mengeluarkan cahaya waktu malam dan waktu siang warna keemasan itu sendiri akan memantulkan cahaya. Kerja-kerja juga melibatkan pemasangan tunjuk langit yang berlambangkan `Al-Umm`. Kerja yang lebih banyak lagi bagaimana melengkapkan dekorasi dalam kubah itu sendiri dilihat dari bahagian dalam masjid, juga dekorasi di bawah keliling kubah dan juga dengan ruang antara tiang-tiang sendeng dan tiang-tiang yang menjunjung kubah berkenaan.


Sesungguhnya kerja-kerja yang berhubung dengan mereka bentuk, pembinaan kubah, pemasangan, pengangkatan dan meletakkannya pada puncak bumbung masjid adalah rumit dan memerlukan kepakaran khusus. Kepakaran juga diperlukan dari segi estetika, lantaran kubah adalah elemen estetika tertinggi dari segi bentulk lahiri yang menghidupkan daya estetik dan juga kekudusan yang kubah diibarat mengarah kepada pengagungan Allah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment