June 27, 2015

Menuju Takmilah Fizikal Masjid Al-Umm: Rumusan


BBB, 09 Ramadhan 1436 = 26 Jun 2015 (Jumaat):
Setakat ini pembicaraan telah dilakukan terhadap aspek pembinaan fizikal  Masjid Al-Umm. Sebelum masuk kepada pembicaraan mengenai aspek `Pengisian dan Pengimarahan` yang merupakan matlamat penting yang lebih utama dan berterusan, maka dilihat kembali secara rumusan terhadap perkara-perkara penting daripada apa yang telah dibincangkan.
Pembinaan Masjid Al-Umm adalah bermula dan bertolak dari `niat murni` AJK yang diamanahkan bagi mendirikan Masjid Al-Umm sejak 2010 di atas tapak yang telah tersedia di Jalan ¼ BBB. Urusan mendapat keizinan dari pihak berwajib seperti kebenaran dari Pejabat Tanah, MAIS dan JAIS diusaha mendapat keizinan. Antara tahap penting yang dilakukan untuk mendapatkan sumber kewangan ialah pelancaran Tabung Masjid Al-Umm setelah mendapat keizinan MAIS pada Sabtu 19 Mei 2012 dan lawatan tapak oleh Dato` Menteri Besar Selangor pada masa itu Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim pada 6 Januari 2013.


Pembinaan fizikal Masjid Al-Umm oleh Tekad Nusantara bermula dari 10 Disember 2013 sebaik mendapat kelulusan dari pihak MPKj dan penentuan arah Qiblat (2.1.2014) dilakukan. Plan pembinaan adalah berdasarkan kepada plan arkitek Urusbina Sdn. Bhd. Perjalanan pembinaan adalah di bawah pengawasan AJK Induk Pembinaan Masjid Al-Umm yang menubuhkan di bawahnya AJK Teknikal (2013) dan AJK Tapak (2014). AJK Induk, Teknikal dan Tapak merupakan agen yang berperanan memperbaiki plan arkitek yang pada asalnya merupakan masjid dua tingkat menjadi tiga tingkat, kedudukan bumbung yang pada asalnya lebih kelihatan rata kepada kedudukan yang lebih curam sesuai dengan iklim tempatan yang sering hujan. Ciri seni bina Islam adalah seni bina dominan bagi pembinaan masjid Al-Umm, seperti  peningkatan dan penambahan bentuk kubah kepada yang lebih menarik. Begitu juga dengan kedua menara menjadi lebih tinggi dari cadangan asal (70 kaki). Penambahbaikan juga berlaku terhadap mihrab yang asalnya berkedudukan tergantung (berdasarkan plan dua tingkat) kepada semua tingkat bermihrab. Penambahbaikan berlaku terhadap ruang-ruang pada tingkat bawah tanah, di aras utama dan aras satu yang setiap bilik mempunyai fungsi tersendiri. Peningkatan dan penambahbaikan berlaku pada bilik air, tandas dan bilik jenazah. Turut menyerikan masjid dari segi bentuk tiang, pintu, tingkap dan jendela yang mengambil bentuk lengkung tunduk yang lumrah sebagai imej seni bina Islam. Turut disempurnakan bahagian luar masjid yang lanskap dan seni taman adalah bersesuaian dengan falsafah senibina Masjid Al-Umm.
Takmilah ialah bertolak dari falsafah Yang Abadi bersifat Kamal dan Jamal. Pada segala yang dicipta tercermin sifat-sifat ini dan pada yang kena cipta, khususnya insan merindukan sifat-sifat ini, lantaran itu ianya dengan daya kreativiti dan inovasinya ingin menghasilkan sesuatu yang sempurna dan indah termasuk meniru dan berkreatif dan berinovasi menghasilkan sesuatu yang dihasilkan.
Konsep perubahan dan penambahbaikan adalah merupakan proses Takmilah yang sebelumnya ditarafkan kepada tidak memuaskan kepada reka bentuk, kreativiti dan inovasi yang lebih sempurna, indah, baik dan tinggi mutunya. Di dalam melihat konsep penambahbaikan ini ciri penting Takmilah, bahawa tiap aspek Takmilah mempunyai piawayan tertinggi sama ada boleh dicapai atau tidak boleh dicapai (ideal). Ini merupakan elemen positif bagi Takmilah, bahawa Takmilah mendorong kepada peningkatan ke arah yang lebih sempurna, indah dan baik -  peringkat tersempurna yang dapat.
Di dalam melihat kepada Masjid Al-Umm dari segi Takmilah elemen perbandingan, peniruan, kreativiti dan inovasi banyak digunakan. Perbandingan yang dibuat bagi Masjid Al-Umm ialah elemen Islam yang paling dekat. Lantaran itu sejak dari awal penulisan mengenai pembinaan Masjid Al-Umm ini, masjid-masjidlah menjadi contoh yang paling utama bagi Masjid Al-Umm dan masjid-masjid yang paling utama ialah Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Haram di Makkah. Meskipun penulis telah beberapa kali ke Madinah dan Makkah, tetapi pemergian mutakhir April 2015, sebagai orang terlibat dengan Masjid Al-Umm, maka pemergian memberi perhatian terhadap masjid-masjid di kedua-dua Tanah Suci dan sekitaran. Lantaran itu di dalam pembicaraan Masjid Al-Umm banyak Penulis mengambil pendekatan membandingkan elemen-elemen Masjid Al-Umm dengan terutama Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram di samping perbandingan dengan masjid-masjid yang lain secara releven. Penulis melihat dari segi seni, tidaklah wajar berlaku peniruan seratus peratus elemen di satu  masjid dengan masjid yang lain, lantaran tiada keaslian dan yang meniru tidak ada identiti tersendiri. Sebaliknya sebagai hasil seni pula tidak lari dari berlaku unsur peniruan dan keaslian kreativiti dan inovasi yang mencirikan keaslian dan asimilasi penghasilan.
Di dalam konteks Masjid Al-Umm banyak elemen yang dapat dilihat secara perbandingan. Misalnya pihak sub-kontrektor membina Kubah Masjid Al-Umm – Majleza, membandingkan kubah Masjid Al-Umm adalah seperti (ditiru?) dari Masjid Sultan Qabus, tapi Penulis menegaskan bahawa bentuk Kubah Masjid Al-Umm adalah berbentuk separuh bujur telur yang mengambil elemen tempatan dan alamiah. Penulis melihat, jika pun ada persamaan ia adalah mirip kepada Kubah Masjid Al-Sakhra` di Baitul Maqdis, perbandingan yang lebih istimewa dan lebih dekat dengan elemen kudus di Tanah Quddus. Begitu juga di dalam melihat menara Masjid Al-Umm bahagian bawah ada mirip bentuk menara Masjid Nabawi, tetapi pada bahagian puncaknya sengaja ditiru dari bentuk mutakhir menara Masjid Al-Haram. Jadi tidak ada kesamaan antara menara Masjid Al-Umm dengan kedua-dua menara di kedua Tanah Suci, tetapi menara Masjid Al-Umm mempunyai identitinya yang tersendiri.
Satu elemen yang menjadi ciri universal bagi masjid-masjid ialah bentuk lengkung tunduk yang melambangkan sifat lembut, tunduk dan khuduk. Elemen-elemen ini banyak digunakan pada seperti pintu, tingkap, jendela dan ruang-ruang yang sesuai, maka elemen-elemen ini banyak digunakan di Masjid Al-Umm baik di pintu, tingkap, jendela, pintu gerbang dan sebagainya. Begitu juga satu bentuk lagi ialah bulat yang mencerminkan kesempurnaan dan kebenaran. Bentuk ini banyak digunakan dalam seni bina masjid, maka Masjid Al-Umm juga banyak menggunakan elemen-elemen bulat ini seperti pada tiang, kubah, menara dan sebagainya. Pendek kata Masjid Al-Umm mempunyai ciri dan identiti tersendiri, di samping mempunyai elemen-elemen persamaan dengan ciri-ciri masjid-masjid yang lain. Ianya merupakan sesuatu yang lumrah bagi seni bina masjid dan ia adalah Takmilah bagi Masjid, khususnya bagi Masjid Al-Umm.


Di dalam kembara menuju Takmilah ada pertembungan-pertembungan yang dianggap tidak wajar, kesilapan atau ketidak sengajaan yang perlu ditegur, diingatkan dan perlu diperbaiki yang mana ianya merupakan proses Takmilah. Misalnya beberapa kali berlaku di dalam memasang tingkap atau dekorasi di kubah lahir bentuk `cross` yang memberi imej yang tidak cocok dan tidak menyenangkan bagi masjid, maka ianya perlu ditegur, bahkan sampai berkali-kali sehingga kesilapan atau ketidaksengajaan itu diperbaiki. Keadaan berlaku misalnya dengan letak mimbar, mihrab dan dekorasi yang tidak sesuai, maka dari awal dicadangkan agar diubah sopaya tidak menimbulkan kontroversi. Keadaan yang sama juga misalnya setelah berlakunya pembinaan dan progress dengan baik termasuk pembayaran yang dibuat, sebaliknya apabila dilihat cadangan kos tambahan mendadak tinggi lebih dari kewajaran, maka dari awal dicadang diambil ingatan dan dicadang langkah-langkah berjimat dan berhemah di dalam peruntukan perlu diambil agak tidak membebankan masjid dan dipersoal oleh masyarakat, maka teguran dan cadangan ke arah menjimatkan kos dan perbelanjaan berhemah adalah merupakan proses Takmilah.


Satu keistimewaan di dalam penggunaan pendekatan Takmilah bagi Masjid Al-Umm bahawa ianya digunakan bukan saja menilai sesuatu yang telah siap dan sempurna, tetapi proses Takmilah juga adalah melihat di dalam pembangunan yang sedang berjalan yang pembinaan ini terus berada di dalam penilaian AJK Induk, Teknikal dan Tapak dan berlaku pengubahsuaian di dalam menuju Takmilah. Ini bermakna Takmilah digunakan di dalam menilai proses menuju Takmilah. Juga bererti sebahagian dari perkara-perkara yang perlu dibaiki dapat dilakukan sebelum berlakunya kesilapan atau berlakunya kesilapan dapat dibaiki sebelum ianya terhasil pada peringkat mutakhir secara silap. Ia adalah merupakan proses Takmilah berganda di dalam memastikan ianya mencapai piawayan terbaik dari segi Takmilah, lebih-lebih selepas Masjid Al-Umm benar-benar siap.

Sekian.

No comments:

Post a Comment