June 4, 2015

Memilih Sub-Kontrektor Membina Kubah: Estetika Takmilah


BBB, 16 Sya`ban 1436 = 03 Jun 2015 (Rabu):
Di dalam memilih sub-kontrektor, mencadang bagi menyiapkan perkara-perkara yang berkait dengan kerja seni (estetika menjadi ciri penting Takmilah), maka ketelitian harus diberi agar sub-kontrektor yang dipilih berkemampuan, tidak saja menghasilkan bahan sekadar biasa, contoh menyiapkan kerusi meja sekadar biasa di dalam  ruang  yang tiada tarikan apa-apa,  tetapi seharusnya mencapai ciri estetika Takmilah yang antaranya melibatkan kalbu, rohani dan akli.Sebagai contoh perhatian yang diberi terhadap pembinaan kubah adalah terawal, ini adalah kerana memikirkan bahawa pembinaan kubah selain dari mampu membentuk bulatan berbentuk bawang, delima atau telur untuk diletak pada puncak masjid, adalah diharapkan ianya tidak semata-mata satu bulatan besi atau aluminium kering dan kosong yang tidak memberi daya tarikan apa-apa. Tetapi kubah yang menjadi identiti utama masjid adalah merupakan puncak yang melibatkan estetika lahiri dan maknawi. Lantaran itu seawal bulan  September 2013 pihak AJK diperkenalkan dengan syarikat yang membina kubah, iaitu Aktif Alluminium Sdn. Bhd. Cheras dan Tri- Arch Sdn Bhd. Kuala Lumpur dan kedua-dua syarikat membentang proposal pembinaan kubah bagi Masjid Al-Umm. Walau bagaimana pihak AJK pada masa itu tidak membuat komitmen apa-apa di dalam memilih kontrektor pembinaan kubah Masjid Al-Umm.
Langkah pro aktif diambil mengiklan secara terbuka kepada mana-mana syarikat yang mau masuk dan mencadangkan proposal membina kubah Masjhid Al-Umm, bahkan interview secara terbuka dibuat kepada beberapa syarikat yang menawarkan kepakaran bagi membina kubah Masjid Al-Umm, selain dari dua syarikat di atas, turut dipanggil ialah, Kubah Anum, Setapak, TA Decke Sdn. Bhd. Subang pada 6 Mei 2014 dan 14 Mei 2014. Walau bagaimana pihak AJK masih belum berpuashati dengan cadangan dan kepakaran mereka. Ada antaranya memang mempunyai kepakaran, tetapi tidak begitu intim dengan ciri-ciri Islamik, bahkan antaranya hanya membina kubah pada surau-surau dan baru mencuba bagi membina kubah pada peringkat masjid. Lantaran itu pemilihan ditangguh, oleh kerana AJK merasa belum menerima cadangan dari pihak yang dianggap tinggi dari segi kepakaran dan telah menunjukkan kejayaan di dalam membina berbagai kubah bagi berbagai masjid.
Berikut dari interview yang dibuat, sebuah syarikat membina kubah menawarkan diri untuk membina kubah Masjid Al-Umm, iaitu Syarikat Majleza Aluminium Sdn. Bhd. Beralamat, No. 4, Jalan Tiram 2, Tiram Industrial Park,, 81,800 Ulu Tiram, Johor Dar al Takzim. Pengarah Urusan Syarikat ini ialah Tuan Haji Abdul Majid dengan Pembantunya - anak lelaki beliau sendiri. Syarikat membina kubah bukan saja dalam negara, bahkan hingga ke luar negara dan mempunyai projek membina kubah-kubah semasa.Pada peringkat permulaan Majleza membentangkan proposal mengenai Kubah secara umum – bermaksud tidak melibatkan lagi mengenai konsep kubah bagi Masjid Al-Umm, kecuali cadangan bahagian tunjuk langit yang membawa nama `Al-Umm` dalam tulisan Jawi/Arab.
Bagi memperkenalkan dirinya pada peringkat awal pertengahan Ogos 2014  Majlleza membawa contoh bermodelkan Kubah Masjid Sultan Qaboos yang berbentuk separuh bulat – bujur telur. Menurut proposalnya, bahawa kubah berasaskan bingkai berjumlah 32 bingkai dengan 3``x 1 6/8`` aliminium hollow dan 1 6/8 inch aluminium capping hollow, manakala Pinnacle (tunjuk langit) 2 mm. Aluminium sheet. Pemasangan bermula dari bingkai kepada pemasangan dalaman – empat-empat segi kepada struktur kerawang dan akhirnya kepada pemasangan  struktur jalur segmen dan kemudian kepada tunjuk langit. Berasaskan 32  segmen yang sama  pola  bagi permukaan kubah boleh diubahsuai kepada pola-pola yang lain untuk dipilih. Misalnya berpola tiga segi semacam speed dan bergaris dari atas ke bawah menurut 32 segmen. Manakala pada puncaknya ialah tunjuk langit berperkataan `Al-Umm`.
Manakala pada 26 Ogos 2014 bersamaan 30 Syawal 1435 sekali lagi pihak Majleza dijemput membentangkan proposal kali ini proposlnya melibatkan contoh kubah pada Masjid Al-Umm, bahkan mengenai reka bentuk menara, siling, hiasan tiang, mihrab, mimbar dan hiasan dinding bahagian hadapan masjid, kipas dan tempat wudhu`. Walau bagaimana fokus pembentangan utama yang diminta ialah mengenai `Kubah`.
Pada dasarnya  bentuk kubah yang dicadangkan pada peringkat permulaan, iaitu bermodelkan kubah Masjid Sultan Qaabus dan contoh-contoh sebagaimana telah dibincangkan dengan penambahan beberapa pola baru yang lebih bersifat geometrik tanpa merubah dari segi struktur. Pada kali ini dibawa contoh kubah berada di atas bangunan Masjid Al-Umm di dalam kedudukan angle berlainan.
Berdasarkan kesungguhan Majleza membentangkan proposal yang lebih canggih berbanding dengan syarikat-syarikat sebelum daripada ini dan sanggup hadir setiap kali dijemput dari Johor dalam waktu yang dekat, maka pihak AJK menjemput pihak Majleza menghadiri temuduga pada 9 September 2014 di Pejabat Bangi. Pihak AJK berpuashati dengan prestasi yang ditunjukkan oleh Majleza, bahkan selepas daripada itu pihak Majleza menunjukkan komitmen yang tinggi hadir ke dalam mesyuarat AJK Tapak, Teknikal dan Induk bila perbincangan mengenai Kubah dan bidang-bidang yang lain. Di atas komitmen Majleza pihak AJK menerima Majliza mereka bentuk kubah Masjid Al-Umm.Sebagaimana pernah dibincangkan di dalam membina masjid, kita tidak boleh lari dari elemen-elemen yang mencirikan masjid seperti mihrab, menara dan kubah dan di dalam membina elemen-elemen ini di masjid, kadang-kadang ada pengaruh atau langsung ditiru dari bentuk-bentuk seperti menara dan kubah dari masjid yang lain dan ianya merupakan satu kebiasaan. Kadang-kadang mungkin tidak disedari wujudnya pengaruh antara satu sama lain. Di dalam hal memilih bentuk kubah Masjid Al-Umm, pihak Majleza menampilkan bentuk ala kubah Masjid Sultan Qaabus, tetapi bagi kita melihatnya bentuk sedemikian bukannya satu keaslian dari masjid itu. Kita melihat bentuk sedemikain terdapat pada kubah Masjid al-Aqsa al Sakhra`, bahkan dapat juga dikatakan ianya diambil dari elemen alamiah tempatan. Iaitu  mengambil bentuk bujur telur. Inilah ungkapan dan bandingan yang sering kita buat. Walau bagaimana, meskipun bentuknya dapat dikait dengan kubah-kubah tempat lain, tetapi ianya akan disertai dengan elemen-elemen tambahan bersifat tempatan seperti pada tunjuk langit, warna kubah, penampilan cahaya dan pandangan dari dalam.
Demikianlah membina masjid, bukan sekadar membina bentuk fizikal kasar sahaja, tetapi ada perkara-perkara yang mungkin kecil, tetapi perlu diberi perhatian secara halus dan teliti, kerana ianya melibatkan ciri dan identiti sesebuah masjid yang dengannya dikenali masyarakat. Contoh ketara ialah menara dan kubah bagi masjid. Bagi setengah  orang mungkin tidak kisah dan berterusan dengan kebiasaan dan tidak diberi perhatian.

Sekian.

No comments:

Post a Comment