February 18, 2016

Akidah Dalam Kitab-Kitab Jawi


BBB, 08 Jamadil Awwal 1437 = 17 Februari 2016 (Rabu):


Umat Islam yang dikenali sebagai `Rumpun Melayu`  yang tinggal di Alam Melayu adalah menurut mazhab Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah yang dari segi akidahnya menurut Mazhab Ash`ari dan dari segi fiqhnya menurut Mazhab Shafie dan dapat ditambah mereka juga berpegang dari segi tasawufnya menurut Al-Ghazali. Ketiga-tiga ulama adalah selaras dari segi aliran. Maksudnya Al-Ghazali menurut Mazhab Shafie dari segi fiqh dan menurut mazhab Ash`ari dari segi akidah, sedang beliau sendiri adalah tokoh di dalam bidang tasawuf Sunni yang menjadi ikutan ummah, maka ketiga-tiga aliran ini sepadu menjadi ikutan umat Islam rumpun Melayu di alam Melayu ini.
Bagaimana ketiga-tiga aliran ini bersepadu menjadi pegangan umat Islam di Alam Melayu ?
Ini ada hubungan dengan tradisi hubungan dan pengajian tokoh-tokoh ulama Melayu awal yang belajar di Makkah. Makkah masa itu pada zaman pemerintahan Kerajaan Uthmani.
Bukti  terawal yang menunjukkan pengajian yang berhubung dengan fiqh-akidah berlaku di istana Raja Pasai. Ibn Battutah  dalam lawatannya ke Pasai (akhir Abad ke 13) menceritakan bahawa Sultan Jawi (Pasai) yang benama Sultan Al-Malik al-Zahir adalah sultan mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia, dia berpegang pada Mazhab Shafie, Dia mengasihi ulama di dalam bidang fiqh. Sultan mengadakan majlis-majlis ilmu  yang hadir ke majlis berkenaan pengaji-pengaji ilmu dan mereka bermuzakarah. Raja melaksanakan jihad dan peperangan. Raja seorang yang tawaduk  yang walaupun mempunyai pengiring-pengiring dan pahlawan-pahlawan yang berbaris memberi penghormatan terhadapnya, tetapi bila berangkat ke masjid untuk solat Juma`at baginda berjalan kaki. Semua rakyatnya adalah bermazhab Shafie yang suka berjihad. Mereka keluar berjihad dengan sukarela. Mereka mengalahkan pemerintah yang kafir yang memberi cukai jizyah bila diadakan perdamaian.
(Ibn Battutah, Rihlah Ibn Battutah, Dar Sadir,  Beirut, 1384H./1964: 618).
Walaupun disebut oleh Ibn Battutah pengajian yang diberi tumpuan adalah dalam mazhab Shafie, tetapi oleh kerana mazhab Shafie mempunyai hubungan rapat dengan aliran akidah Ash`ari, maka adalah dijangka pengajian yang berhubung dengan akidah mazhab Sunni Ash`ari turut dipelajari.
 Perkembangan yang lebih jelas ialah apabila kitab akidah dalam bahasa Melayu mula dihasilkan oleh Muhammad Zain bin al-Faqih Jalaluddin (pertengahan abad ke 18) dengan karangan akidah terkenalnya berjudul Bidayah al-Hidayah.berasaskan Matan Umm al-Barahin.
Menurut Omar Awang seorang Matan Pensyarah di Akademi Islam Universiti Malaya bahawa:
``The first Malay translation of this cread (Umm al-Barahin) was attemped by Muhammad Zain bin Jalaluddin in 1757M. under the title Bidayah al-Hidayah between 1885 – 1886, another translation was done by Muhammad Zainuddin Ibn Muhammad Badawi as Sambawi under the name Siraj al-Huda. In 1890 a third translation was completed by Zainal Abidin Muhammad al-Fatani entitled `Aqidat al-Najin fi `Ilm Usul al-Din. By the middle of nineteenth century this text was used for teaching purposes in Malacca as acknowledged by Abdullah bin Abdul Kadir Munshi and in Penyengat on the island of Riau as noted by Raja Ali Al-Haji. In twentieth century this work has become as accepted text for Islamic theology in many Islamic Religious Schools.``
(Shafie Abu Bakar, Institusi Shaykh Abdul Malik bin Abdullah (Satu Corak Pengajian Tradisi Di Terengganu) Dan Kitab-Kitab Padanya, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1976/77: 281).
Dari segi kandungannya, kitab Bidayah al-Hidayah sebagai kitab akidah terawal di dalam bahasa Melayu, bertolak dari keperluan akal bagi seseorang Islam yang merupakan taklif baginya. Melalui akal seseorang itu dapat mengenali hukum hakam yang dinilai dengan wajib, mustahil dan harus.. Melalui akal seseorang Islam mengenali Allah. Sifat-sifat yang wajib, mustahil dan harus bagiNya. Demikian juga wajib mengenal Rasul dan sifat-sifat wang wajib, mustahil dan harus baginya. Di dalam membicarakan sifat-sifat berkenaan dibawanya dalil-dalil akal dan naqal.
Membicarakan sifat wajib bagi Allah dipecahkan huraian kepada sifat nafsiah, salbiyah, ma`ani dan maknawioyyah. Dibicarakan juga ta`alluq-ta`alluq bagi sifat-sifat. Keseluruyhan sifat-sifat:
Wajib bagi Allah                 20  sifat
Mustahil ke atas Allah       20  sifat
Harus bagi Allah                  01  sifat
Wajib bagi Rasul                  04   sifat
Mustahil bagi Rasul             04   sifat   
Harus bagi Rasul                   01   sifat
Jumlah                                   50    sifat
Kesemua lima puluh sifat ini disimpulkan di bawah dua kalimah shahadah –  Ashhadu an La ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.. Di dalam membicarakan sifat-sifat di atas adalah digunakan dalil Naqli dan juga akli – kaedah logik.
Perkembangan keilmuan Islam di Patani pada abad ke 19 membolehkan ramai dari kalangan pelajar di sana menyambung pelajaran di Makkah dan ada yang menetap di sana dan mereka menghasilkan kitab-kitab, termasuklah kitab akidah, mereka seperti Shaykh Daud bin Asbdullah al-Fatani, Shaykh Zainal Abidin bin Muhammad al-Fatani,  Shaykh Muhammad bin Ismail Daud al-Fatani dan Shaykh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad al-Fatani. Shaykh Daud Al-Fatani mengarang kitab lebih dari 30 buah kitab, termasuklah kitab-kitab di dalam bidang akidah. Sebagai Shaykh Haji Pada zamannya dan guru beliau mengarang dan beliau mempunyai ramai murid-murid dari alam Melayu, sebahagian daripada mereka bertugas menyalin naskhah-naskhah yang dikarang oleh Shaykh Daud (Pada masa itu belum ada percetakan), karangan-karangan yang disalin ini di sebarkan melalui para haji yang datang menunaikan haji dan membawa pulang kitab-kitab salinan ke pengajian masing-masing dan kitab-kitab salinan ini disalin lagi oleh murid-murid tempatan. Dengan demikian bertebar luas karangan Shaykh Daud al-Fatani dan karangan-karangan yang lain, khususnya yang dihasilkan di Makkah dan juga di pusat-pusat pengajian yang lain. Melalui pengajian-pengajian sama ada di pengajian-pengajian pondok, di masjid surau dan berbagai pengajian yang lain, maka keilmuan Islam tersebar luas, termasuklah keilmuan akidah..

Sekian.


2 comments:

 1. DULUNYA AKU TIDAK PERCAYA SAMA BANTUAN DARI
  PERAMAL TOGEL,TAPI SEKARANG AKU SUDAH PERCAYA
  KARENA SAYA SUDA MEMBUKTIKA SENDIRI.KARNA ANGKA
  YG DIBERIKAN 4D BENAR2 TEMBUS 100% ALHAMBUHLILLAH
  DPT 450 JUTA.DAN SAYA SELAKU PEMAIN TOGEL,DAN KEPERCAYAAN
  ITU ADALAH SUATU KEMENANGAN DAN SAAT SKRAG SY TEMUKAN
  ORANG YG BISA MENGELUARKAN ANGKA2 GAIB YAITU AKI ALIH
  JIKA ANDA YAKIN DAN PERCAYA NAMANYA ANGKA GOIB ANDA BISA
  HUBUNGI LANSUNG AKI ALIH DI NOMOR INI [[[ 0823 1366 9888 ]]] SAYA
  SUDAH BUKTIKAN SENDIRI ANGKA GOIBNYA DEMIH ALLAH DEMI TUHAN.


  KLIK DISINI 4d 5d 6d  DULUNYA AKU TIDAK PERCAYA SAMA BANTUAN DARI
  PERAMAL TOGEL,TAPI SEKARANG AKU SUDAH PERCAYA
  KARENA SAYA SUDA MEMBUKTIKA SENDIRI.KARNA ANGKA
  YG DIBERIKAN 4D BENAR2 TEMBUS 100% ALHAMBUHLILLAH
  DPT 450 JUTA.DAN SAYA SELAKU PEMAIN TOGEL,DAN KEPERCAYAAN
  ITU ADALAH SUATU KEMENANGAN DAN SAAT SKRAG SY TEMUKAN
  ORANG YG BISA MENGELUARKAN ANGKA2 GAIB YAITU AKI ALIH
  JIKA ANDA YAKIN DAN PERCAYA NAMANYA ANGKA GOIB ANDA BISA
  HUBUNGI LANSUNG AKI ALIH DI NOMOR INI [[[ 0823 1366 9888 ]]] SAYA
  SUDAH BUKTIKAN SENDIRI ANGKA GOIBNYA DEMIH ALLAH DEMI TUHAN.


  KLIK DISINI 4d 5d 6d  ReplyDelete

 2. Bismillahir Rahmanir Rahmanirahim

  https://keep.line.me/s/e3CDyq3Xh6tfeqo-Q1f-HigFRyCYa00QAvqdfwTEsuI


  Salam dan renungan

  Web: almawaddah.info

  Kepada;

  Para rektor universiti, para akademik dan para mufti yang dihormati.

  Tan Seri/Datuk Seri/Datin Seri/Datuk/Datin/tuan/puan

  Perkara: "Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah yang bertentangan dengan al-Qur'an dan ayat-ayat al-Qur'an yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah" sebagai kajian dan renungan.

  Tidakkah al-Qur'an itu asas agama Islam yang diredai oleh Allah dan Rasul-Nya?


  Tidakkah Islam itu rahmatan lil Alamin?

  Terima kasih dan 'afwan.

  Daripada;

  Pencinta al-Qur'an sebagai asas agama Islam di Malaysia.  ...

  ReplyDelete