February 11, 2016

Beberapa Manhaj Bagi Menghasilkan Kebenaran


BBB, 01 Jamadil Awwal 1437 = 10 Februari 2016 (Rabu):


Dalam paparan keempat Al-Ghazali menampilkan penggunaan manhaj-manhaj yang menghasilkan natijah yang benar. Bila membaca pendekatan ini mengingatkan kita  kepada pendekatan Al-Ash`ari dan juga  Al-Maturidi yang di dalam bahasan-bahasan keilmuan akidah mereka banyak menggunakan kaedah logik yang menggunakan kias melalui premis-premis pertama dan kedua  yang menghasilkan natijah, juga menggunakan kaedah berlapis bagi menghasilkan natijah. Kaedah sedemikian banyak digunakan sebagai dalil akli disamping dalil naqli (sam`i) dalam menghasilkan natijah. Umpamanya bagi membuktikan `Baharunya Alam`:
Alam berubah-rubah
Tiap yang berubah-rubah baharu
Sebab itu alam baharu
Kaedah di atas dapat dilanjutkan kepada lapisan kedua, iaitu:
Alam baharu
Tiap baharu ada yang membaharunya
Alam ada pembaharu
Natijah diperpanjangkan  hingga terhasil kesimpulan, bahawa Pembaharu, Pencipta, Perubah tidak lain dari Allah Ta`ala.
Terdapat 19 kaedah premis kias digunakan di dalam kaedah logik. Namun terdapat huraian yang lebih luas daripada itu.
Contoh oleh Dr. Abdul Mun`im Hafni dalam Al-Mausu`ah al-Falsafiyyah, Dar Ibn Zaidun, Beirut dan Maktabah al-Madbuli, Al-Qahirah, tt: 448- 470).
Penggunaan kaedah logik memang satu ciri di dalam kitab-kitab akidah atau ilmu al-Kalam, termasuklah kitab-kitab akidah tradisi di dalam bahasa Melayu (kitab jawi).
Penggunaan kaedah logik mempunyai pertalian dengan keilmuan logik  Aristotle (384-322 S.M.) dari Yunani yang masuk ke dalam pemikiran Islam melalui tradisi terjemahan seperti yang dilakukan oleh Al-Kindi (803-873M.), Al-Farabi (873-953M.) dan lain-lain yang kemudian diolah dan digunakan di dalam ilmu al-kalam, termasuklah aliran Al-Ash`ari dan Al-Maturidi. Ini bererti walaupun aliran Al-Ash`ari dan al-Maturidi yang dikira sebagai aliran ahlu al-Sunnah dan Jamaah adalah bersifat tolerans terhadap pengaruh luar yang tidak bercanggah dan mengkuhkan keilmuan akidah.
Di dalam paparan keempat Al-Ghazali menggunakan kaedah logik sebagai kaedah dan dalil akli di dalam membahaskan persoalan akidah, khususnya Ketuhanan.
Al-Ghazali menggunakan tiga manhaj kias bagi mencapai natijah.
Manhaj Pertama
1)      Menyebut dua pecahan. Salah satu membatalkan satu daripadanya menghasilkan tetap yang kedua. Contoh:
Alam sama ada baharu dan sama ada qadim (Sedia)
Tapi mustahil alam qadim
Sebab itu alam baharu.
Manhaj Kedua:
2)      Menyusun dua yang asal di atas wajah yang lain. Contoh:
Tiap-tiap sesuatu yang tidak sunyi dari baharu, maka adalah baharu
Alam tidak sunyi daripada baharu
Sebab itu alam baharu.
Manhaj Ketiga:
3)      Tidak membentang dakwaan, tetapi mendakwa mustahil dalam premis. Apa yang membawa kepada mustahil, maka adalah mustahil. Contoh:
Putaran falak tiada penghujung
Tetapi ia bertentang dengan kelaziman (baharu -rosak)
Sebab itu ia adalah mustahil (tiada penghujung).
Sementara itu menurut Al-Ghazali pembuktian dapat dicapai dengan enam kaedah.
1)      Secara hissi:
Iaitu yang dapat dijamah dengan indera rasa seperti menjamah dan merasa. Misalnya kasar dan kesatnya batang kayu atau lembutnya kain sutera dan sebagainya.
2)      Secara akal semata:
Maksud tanggapan adalah melalui rasional akal.
Contoh, alam sama ada sedia atau baharu.
Tapi alam adalah baharu dan tidak sedia
3)      Secara mutawatir
Maklumat yang diterima secara bersambung dan berterusan dan tidak terputus dan meyakinkan dan ilmiah. (Antara kaedah digunakan dalam keiilmuan Hadith).
4)      Keaslian sesuatu dengan mengkiaskan yang lain.
Seperti contoh sesuatu yang hissi , misalnya satu keping besi terbukti berat, maka besi yang lain secara logik juga adalah berat.
5)      Melalui kaedah Pendengaran
Maklumat melalui pendengaran
Kaedah ini misalnya penerimaan Al-Qur`an dan Al-Hadith secara pendengaran.
Daripada kaedah ini timbul istilah `Sam`iyyat` di dalam keilmuan Hadith, juga di dalam akidah. Sebagai contoh bukti keesaan Allah dengan bukti sam`iyyat ialah ayat-ayat dalam`Surah al-Ikhlas`.
6)      Yang asal diambil daripada lawan
Misalnya pengakuan seteru, tentang amanah dan bercakap benarnya Baginda.Rasulullah s.a.w.
Jika musuh sendiri mengaku, lebih mengukuhkan apa yang dikatakan.
Apa yang dibentangkan dalam empat paparan atau tamhidatnya, ialah sebagai asas mencari dan membuktikan kebenaran yang menjadi sebahagian dari kaedah pembicaraan pada bahagian-bahagian akan datang. Trend dan ciri pembicaraan oleh Al-Ghazali adalah sebagaimana pendekatan Ash`ari-Maturidi yang tergolong sebagai pendekatan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama`ah.

Sekian.


1 comment:


 1. KAMI SEKELUARGA TAK LUPA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH S,W,T
  dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
  berikan 4D/ angka [] alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
  dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
  ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
  allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
  kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
  sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
  yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI ALIH,,di no ((( 0823 1366 9888 )))
  insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 2750 JUTA , wassalam.


  dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....


  Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


  1"Dikejar-kejar hutang

  2"Selaluh kalah dalam bermain togel

  3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


  4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


  5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
  tapi tidak ada satupun yang berhasil..
  KLIK DISINI 4d 5d 6d
  Solusi yang tepat jangan anda putus asah... AKI ALIH akan membantu
  anda semua dengan Angka ritual/GHOIB:
  butuh angka togel 2D/ ,3D/, 4D/ 5D/ 6D/ SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
  100% jebol
  Apabila ada waktu
  silahkan Hub: AKI ALIH DI NO: [[[ 0823 1366 9888 ]]]


  ANGKA RITUAL: TOTO/MAGNUM 4D/5D/6D/


  ANGKA RITUAL: HONGKONG 2D/3D/4D/6D/  ANGKA RITUAL; KUDA LARI 2D/3D/4D/6D/  ANGKA RITUAL; SINGAPUR 2D/3D/4D/ 6D/  ANGKA RITUAL; TAIWAN,THAILAND  ANGKA RITUAL: SIDNEY 2D/3D/4D 6D/


  ReplyDelete