December 24, 2011

Misi Kemanusiaan: Selangor Pelopori Anti Pemerdagangan Manusia !

MPKj, Kajang, 27 Muharram = 23 Disember (Jumaat):

Pemerdagangan manusia adalah setua wujudnya masyarakat manusia. Pada zaman dahulu dikenali dengan `hamba abdi`. Mangsa diperlakukan sebagai barang dagangan yang boleh dipindah dan diexploitasi fizikal dan tenaga mereka. Pada zaman moden ini pemerdagangan manusia terus berlaku, bahkan lebih dahsyat:

``Pemerdagangan manusia merupakan satu bentuk perhambaan moden yang melibatkan exploitasi seks, buruh paksaan, perhambaan, paksaan melakukan aktiviti yang menyalahi indang-undang, pemindahan organ manusia, ancaman kecederaan berat atau sekatan fizikal, penyalahgunaan proses undang-undang, kekerasan, fraud dan paksaan.

Malaysia adalah merupakan Negara transit dan destinasi untuk aktiviti pemerdagangan manusia. Ianya menjadi transit bagi kedatangan imigran haram misalnya dari Iraq, Pakistan, Iran dan sebagainya untuk ke Australia dan lain-lain tempat. Untuk tempatan pula menjadi tempat kemasukan wanita dari berbagai Negara timur seperti Cina, India, Mongolia, Turkistan, Turkiministan, Afghanistan dan sebagainya. Ianya berlaku antaranya bagi memenuhi Permintaan untuk pekerja seks. Selain daripada itu kemasukan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja murah. Kebanyakan permintaan tenaga murah pula dipenuhi oleh warga atau rakyat Asia Tenggara seperti Indonesia, Myanmar, Vietnam, Filipina, Kampuchia dan sebagainya.. Kebanyakan daripada mereka dibawa ke Malaysia /melalui Malaysia secara seludup sama ada melalui jalan laut, darat dan udara. Bangsa-bangsa Bersatu telah menganggarkan sebanyak 2.5 juta manusia terlibat dalam tenaga kerja paksa, 56% daripada mereka adalah warga Asia.

Malaysia telah menggubal Akta Anti pemerdagangan manusia 2007 (Akta 670) dengan tarikh pelancaran dan pelaksanaannya pada 2008 dan Selangor adalah negeri terawal menubuhkan Majlis Anti pemerdagangan manusia Negeri Selangor (MAPMAS) pada 10 Januari 2011.selaras dengan Selangor Sejahtera didukung oleh 5 Exco, kebajikan (YB Rodziah) , Pelaburan (YB Teresa Kok), Pendidikan (YB. Dr. Halimah), Pelancongan (YB.Elizabith Wong) dan Kerajaan Tempatan (YB Ronnie Liu). Hari ini dua orang dari tenaga MAPMAS datang ke MPKj bagi memberi penerangan tentang MAPMAS. Mereka berdua ialah Puan Ruzaini bt. Mohd. Rusli dan Puan Noraini bt. Yusof. Menurut mereka:

Melalui MAPMAS) mereka memantau perkara-perkara yang mungkin berlaku kepada pekerja-pekerja dalam Negara seperti:

Gaji pekerja tidak dibayar
Gaji yang rendah disebabkan status tanpa dokumen
Penderaan fizikal disebabkan tuntutan kerja di luar batas
Pergerakan yang terhad
Bekerja lebih masa tanpa dibayar
Penyalahgunaan sistem perundangan untuk memeras ugut pekerja

Bagi pekerja-pekerja asing

Buruh asing yang tidak berdokuman
Membayar untuk kemasukan secara salah
Pemerdagangan

Menurut Puan Ruzaini dan Puan Noraini, prehatin terhadap kezaliman dan pengexploitasi manusia dan digerak misi kemanusiaan Selangor mengambil inisiatif menubuhkan MAPMAS. Menyokong penubuhan MAPMAS YAB Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid bin Ibrahim Menetri Besar Selangor menegaskan:

``Kerajaan Selangor memilih untuk tidak berdiam diri dalam hal pemerdagangan manusia dan MAPMAS adalah bukti komitmen Kerajaan Negeri Selangor. Kerajaan Negeri juga akan mengerahkan semua jentera sedia ada dan bekerjasama dengan semua pihak bagi membanteras jenayah pemerdagangan manusia di Selangor.``

Piagam Anti Pemerdagangan Manusia Negeri Selangor:

Kerajaan Negeri Selangor percaya bahawa:

Semua insan yang diciptakan Tuhan adalah setaraf dan memiliki hak-hak asasi yang bersifat sejagat.

Tiada manusia yang berhak diperdagangkan sebagai suatu bahan komoditi atau ditempatkan dalam suatu suasana perhambaan. Pemerdagangan manusia adalah bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat bertamadun, justru wajib diperangi demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat di negeri Selangor.

Objektif MAPMAS

Membantu Kerajaan Negeri dalam memantau kes-kes jenayah pemerdagangan manusia di negeri Selangor.
Membantu mangsa-mangsa jenayah pemerdagangan manusia untuk mencari pusat perlindungan sementara
Menyediakan khidmat advokasi kepada mangsa-mangsa serta menjalankan kegiatan berkaitan aspek perundangan sedia ada dan
Menjalankan kempen-kempen kesedaran berkaitan jenayah pemerdagangan manusia di seluruh negeri Selangor.

Kerajaan Negeri Selangor komited untuk:

a) Menyelamatkan generasi pewaris negeri Selangor dari kemusnahan dan mempastikan keselamatan dan perkembangan ekonomi.

b) Mempromosi kesedaran terhadap kedurjanaan pemerdagangan manusia dan menjalankan program-program pencegahan.

c) Menggubal undang-undang peraturan dengan penguatkuasaan dan pendakwaan yang berkesan

d) Mempromosikan keadilan sosial untuk mewujudkan satu persekitaran kehidupan yang selesa kepada rakyat.

e) Memerangi perbuatan rasuah yang menjadi penyebab utama peningkatan jenayah pemerdagangan manusia.

Sekian.

No comments:

Post a Comment