October 11, 2012

Mengenal Pasti Dan Mempopularkan Identiti Negeri Selangor - SELANGORKU

Shah Alam, 23 Zulkaedah 1433 = 09 Oktober 2012 (Selasa):

Sering diungkapkan `Selangor Tidak Mempunyai Identiti`. Bagi mencari identiti pernah diadakan seminar antaranya Konvensyen Identiti Negeri Selangor 2011 pada 11-12 Oktober bertempat di Holiday Villa, Subang Jaya. Yang dicari identiti nampaknya ialah di dalam bidang Tekstil Dan Busana Tradisional, Makanan Dan Kuih Tradisional, Seni Bina, Monumen Dan Tapak Warisan, Muzik Dan Tarian Tradisional, Jati Diri Dalam Persuratan dan Pencernaan Nilai-Nilai Sejagat, Beberapa kertas kerja berhubung dengan persuratan juga dibentangkan. Tidak dapat dinafikan banyak idea dan pandangan yang dikemukakan, tetapi tidaklah memberi impak yang menonjol bagi imej dan identiti negeri Selangor.

Identiti bagi sebuah Negara atau negeri, tempat, bagi kelompok dan individu adalah sesuatu yang menonjol bagi Negara, Negeri, tempat, kelompok dan individu berkenaan. Identiti itu dilihat istimewa, bernilai dan tidak dimiliki yang lain seumpamanya. Identiti berkenaan memancarkan keunggulan dan keistimewaan sebagai sesuatu yang disanjung dan dimegahkan. Contoh bagi peringkat Negara Greek bermegah dengan Pemikir-pemikir klasiknya, bagi peringkat negeri, Trengganu bermegah dengan Batu Bersuratnya, bagi tempatan, Sayong di Perak bermegah dengan Labu Sayongnya, bagi kelompok etnik Orang Cina bermegah dengan Tarian Singanya dan bagi individu contoh Mokhtar Dahari terkenal sebagai Pemain bola Sepak.

Sebenarnya identiti bagi sebuah negeri tidak perlu banyak, tetapi perlu dipilih satu identiti atau beberapa identiti yang menonjol. Yang lebih perlu hendaklah diperkenal dan dipopular dan digunakan di tengah masyarakat dan dunia sebagai imej dan identiti baginya. Bagi negeri Selangor sebenarnya mempunyai banyak perkara yang boleh diangkat dan dipopular dan rakyat bermegah dengannya. Pada pendapat penulis ada tiga perkara yang identik dengan negeri Selangor dan amat wajar diangkat imejnya sebagai identiti negeri Selangor:

  1. Bangunan Sultan Abdul Samad yang dibina pada awal abad 20
  2. Kubah Besar bagi Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang dirasmikan pada 11 Mac 1988
  3. Imej berbentuk X pada penghujung tulang atap pada bangunan – Contoh pada bangunan Muzium Sultan Alam Shah, Shah Alam.

Bangunan Sultan Abdul Samad (1859-1898) adalah bangunan pentadbiran negeri Selangor yang juga menjadi bangunan pentadbiran Negara. Bangunan ini dapat dikait dan dikembang dari bangunan pentadbiran di Jugra Kuala Langat yang didirikan dijangka pada 1870an pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Samad. Manakala Sultan Abdul Samad adalah Sultan yang terkenal dan pada zamannya bermula pentadbiran secara teratur. Selain dari itu bangunan ini mempunyai ciri seni bina Moor terkenal dan indah. Bangunan ini adalah Warisan negeri Selangor (biarpun kini berada di dalam Wilayah Persekutuan). Selangor dan rakyatnya perlu bermegah dengan bangunan ini sebagai warisan negeri Selangor yang mencerminkan peradaban dan tamadunnya dan hendaklah dipopular dan digunakan sebagai logo danlambang terutama di dalam bidang pentadbiran dan pemerintahan.


Manakala Kubah Besar pada bangunan Masjid Salahuddin adalah amat unik dan menarik. Kubah ini adalah antara kubah masjid terbesar di dunia dan menjadi identiti ketara bagi Masjid Sultan Salahuddin yang begitu indah dan tinggi dari segi seninya dan berada di tengah-tengah Islamic Zone di Bandaraya Shah Alam. Ianya bukan saja menjadi`landmark` bagi Shah Alam, tetapi identiti negeri Selangor. Sebab itu wajar ditingkat dan diupopularkan sebagai identiti negeri Selangor yang juga melambangkan tonggak keislaman di negeri tersebut.

Image

Manakala lambang X yang berasal dari silang pemecah angin baik bagi bangunan, maupun bagi pelayaran adalah dari pengaruh Bugis yang mencerminkan jiwa dan semangat adventure dapat juga dilihat sebagai rehal tempat meletak al-Qur`an, kitab dan juga buku. Ianya serentak mencerminkan semangat cinta kembara, keislaman, keilmuan dan intelektual yang juga mencerminkan Selangor sebagai hub ilmu.

Lebih lengkap dan menarik secara grafik ketiga-tiga elemen di atas disatukan dan diletak Kubah Masjid Sultan Salahuddin di atas rehal terbuka yang mengisyaratkan kepada semangat membaca, kembara mencari ilmu, keilmuan, intelektual dan keislaman, manakala di bawah bagi X sketch Bangunan Sultan Abdul Samad Kesemua imej dan lambang yang disatukan secara grafik ini sesuai digunakan sebagai logo bagi semua tujuan baik berhubung dengan pentadbiran, keagamaan, budaya dan tamadun bagi negeri Selangor. Untuk lebih menarik sketch ketiga-tiga elemen yang disatukan ini perlu dihasilkan secara kreatif, berseni, artistk dan menarik.

Namun imej, lambang dan identiti tidak menjadi popular jika tidak diguna dan disebarluaskan. Jika ini dilakukan akan mencambahkan kecintaan rakyat terhadap negeri Selangor sebagai Selangorku.

Sekian.

No comments:

Post a Comment