August 18, 2014

Kebersihan Dari Segala Aspek

BBB, 21 Syawal 1435 = 17 Ogos 2014 (Ahad):

Kebersihan adalah keperluan penting di dalam kehidupan. Kebersihan juga adalah tuntutan agama dan kemasyarakatan. Yang bersih sihat segar dan berperaturan, manakala yang kotor sakit menderita dan tidak  tenteram.

Bersih itu ada dua bahagian

Maknawi  dan juga kenyataan

Kedua-dua hendaklah dijaga

Supaya bersih adalah sempurna

Ibarat solat bersihnya dari najasah

Juga serta  bersih dari hadath

Jika tidak dari awal solat  tidak sah

Amal sia-sia tiada pahala bertambah.


Mendirikan masjid mengambil perkiraan dari segi kebersihan. Iaitu kebersihan maknawi dan juga lahiri. Kebersihan maknawi ialah ikhlas kerana Allah,menurut peraturan negeri dan negara mendapat kelulusan gazet tanah sebagai tapak pembinaan masjid, mendapat keizinan dari JAIS kebenaran mendirikan masjid, mendapat kelulusan plan arkitek dari MPKj, bahkan mendapat kelulusan MAIS kebenaran memungut derma bagi mendirikan masjid dan mendapat kelulusan dari segi penentuan arah Kiblat. Segala kelulusan yang disebutkan adalah perlu yang jika tidak akan menimbulkan masalah dan perjalanan tidak licin dan sebarang perlanggaran adalah tidak bersih. Segala persyaratan yang dibuat bukan bertujuan halangan, tapi memastikan tapak tanah tidak termasuk di bawah pemilikan orang dan perlu digazetkan agar tidak ada pihak lain berusaha untuk memilikinya jika belum digazet. Juga adalah menjadi kacau jika sesiapa saja bebas mendirikan masjid, katakana di atas tanah  milik persendirian, konon demi kebajikan dan orang lain dalam satu kariah turut mendirikan masjid konon juga  untuk kebajikan. Pada hal dengan demikian boleh menimbulkan perpecahan, lantaran kebenaran mendirikan masjid perlu dikawal oleh pihak yang berkuasa – JAIS.
Demikian berhubung plan arkitek, jika dibenarkan pendirian bangunan secara bebas, maka tidak menjadi teratur, bukan saja merosakkan pandangan, tetapi boleh membahayakan. Misalnya tidak menurut spesifikasi bomba dan perparitan tidak teratur boleh membawa kepada masalah banjir dan sebagainya. Jika pemungutan derma juga dilakukan dengan bebas boleh membawa kepada penyelewengan dan ada pihak mengambil kesempatan berselindung di sebalik derma untuk masjid dengan tujuan yang lain. Begitu juga jika tiada agensi yang mengawal dari pembetulan kiblat, akan terjadi pengukuran dari pihakyang tidak berkebolehan dan berlaku ketidaktepatan dari segi pembetulan Kiblat dan ini merugikan tenaga dan peruntukan.
Dari segi kebersihan lahiri, sebagaimana telah disebutkan sebanyak empat kali kebersihan terhadap tapak dilakukan. Peringkat awal tahun 1910, kemudian selepas 2012, kebersihan sebelum Y.A.B. Dato` Menteri Besar melawat tapak dan kebersihan selengkapnya sebelum dikeluarkan tender sejak Oktober 2013. Ini dilakukan bukan semata-mata bersih fizikal dari segi kawasan, tetapi membolehkan kontrektor yang membina Masjid Al-Umm mendapat penerangan dan view yang sebenarnya dan pihak kontrektor dapat membuat penilaian objektif terhadap tapak dan jangkaan pembinaan dan pembangunan yang akan dilakukan dan dapat membuat penilaian secara lebih tepat dari segi kos pembinaan dan pembedaan yang sanggup dilakukan.
Dengan segala kebersihan yang dilakukan secara lahiri dan maknawi, masjid sebagai bangunan ibadat yang dipandang suci diharapkan benar-benar suci dari segi perkiraan dengan berbagai pihak jabatan dan agensi dan bersih dari segi fizikal dan persediaan benar-benar suci. Semoga pembinaan Masjid Al-Umm dari segi lahiri, maknawi bahkan dari segi hakikat ianya diusaha dan didirikan atas dasar taqwa, sebagaimana firman Allah yang bermaksud:
``Adalah dia Masjid didirikan atas dasar taqwa yang sejak dari awal hari lebih berhak engkau berdiri padanya . Dan padanya ada lelaki-lelaki yang suka kepada pembersihan Dan Allah menyukai mereka yang mementingkan kebersihan  (Al-Taubah: 108).
Tengah malam bangun tahajud
Memperhamba  diri kepada Allah
Suci  amalan membawa taqarrub
Pintu taqwa terbuka menyerlah.


Sekian.

No comments:

Post a Comment