August 15, 2014

Membina Masjid Menegak Islam, Tamsil Ibarat Dari Bangunan

BBB,  18 Syawal 1435 = 14 Ogos 2014 (Khamis):


Mengungkap dan menulis tentang sesuatu tema persoalan, boleh dihasilkan secara langsung – dalam bahasa prosa biasa, namun bagi  yang mempunyai sentuhan seni kadang-kadang  diungkap secara tamsil ibarat, berlapis dan berisyarat. Ungkapan secara bertamsil ibarat terdapat di dalam Al-Qur`an misalnya ayat bermaksud:
``Bandingan bagi mereka yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah (kebajikan) diibaratkan sebagai menanam sebiji benih yang tumbuh subur menghasilkan tujuh tangkai bijian yang setiap tangkai mengandungi seratus biji (menjadi 700 biji)  dan Allah menggandakan bagi sesesiapa yang dikehendaki. Dan Allah itu Amat Luas Rahmat kurniaNya lagi meliputi ilmu pengetahuanNya.`` (Al-Baqarah: 261).
Di dalam Syair Unggas Pingainya Hamzah Fansuri banyak membuat tamsil ibarat berhubung dengan persoalan ma`rifat. Kata Hamzah Fansuri:
Ilmu`l-yaqin nama ilmunya
`Aynu`l-yaqin hasil tahunya
Haqqu`l-yaqin akan lakunya
Muhammad Nabi asal gurunya.

Shari`at akan ripinya
Tariqat akan budinya
Haqiqat akan tirainya
Ma`rifat yang wasil akan isinya.

`Alam nasut nama hambanya
Perisai malakut akan katanya
Duldul jabarut nama kudanya
Menyerang lahut akan kerjanya.

Dengarkan hai anak jamu,
Unggas itu sekalian kamu.
(Syed Muhammad Naquib al-Attas, The Mysticism of Hamzah Fansuri, University of Malaya Press, Kuala Lumpur, 1970: 501).
Tamsil ibarat dan bandingan di atas adalah merupakan ciri estetika maknawi, bahkan adalah merupakan estetika berganda (berlapis), estetika dari segi bandingan, dan estetika dengan menggunakan puisi (Syair Unggas Pingai). Ini adalah merupakan contoh  estetika Takmilah kerohanian yang baik.
Dalam pembinaan Masjid Al-Umm, dia adalah amalan yang mulia, sesuatu amalan, khususnya amalan yang baik, tidak terhasil, melainakn ada pada peringkat awal ada niat baik berikut tercetusnya idea bagi mendirikannya. Ianya tidak berlaku begitu sahaja tanpa adanya niat:
Niat adalah dari dalaman
Tatkala idea mula datang
Kemudian diperkukuh azam
Dengan niat  bertolak perlakuan
Setelah terniat berlaku usaha
Bererti ia adalah disengaja
Nilai hukum terletak padanya
Luas tafsir perundangan dengannya.
Rasulullah s.a.w. bersabda berkenaan niat:
Daripada Amiril Mu`minin Abi Hafs Umar Ibn al_Khattab r.a. berkata:, Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: ``Hanya segala amal dengan niat dan hanya bagi tiap-tiap seorang apa yang ia niatkan. Maka barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barangsiapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya atau perempuan yang ia ingin mengahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu.
(Mustafa Abdul Rahman, Hadith Empat Puluh – Matan al-Arba`in al-Nawawiyyah, Dewan Pustaka Fajar, Kampung Baru, Kuala Lumpur: 1988: 55).
Menurut Mustafa Abdul Rahman yang menghuraikan Hadith ini, bahawa Hadith ini mempunyai  martabat dan nilaian yang tinggi dalam jurusan hukum Islam, kerana banyak di antara hukum itu didasarkan kepadanya. Ulama` Hadith sepakat mengatakan tentang ketinggian Hadith ini dan tentang sahihnya. (Mustafa Abdul Rahman, 1988: 56).
Niat menurut bahasa, ialah qasad (tujuan hati) dan iradat (kehendak hati), maka dengan tujuan hati dan kehendaknya sendiri terjadilah sesuatu amal atau pekerjaan. Ulama fiqh mengertikan niat, iaitu qasad mengerjakan sesuatu bersamaan dengan melakukannya, dan tempatnya di hati. Menurut istilah syarak, niat ialah tergerak di hati ke arah sesuatu pekerjaan untuk mencari keredaan Allah dan menyatakan perasaan tunduk dan patuh kepada perintahnya. (Mustafa Abdul Rahman, 1988: 57-58).
Di dalam usaha membina Masjid Al-Umm, satu amalan kebajikan, kita percaya ianya bertolak dari  niat yang baik, bagi kerja yang baik, kalau tidak, tanpa berniat baik, sudah tentu mereka yang menyertainya tidak akan kekal bersama  meneruskan komitmen dan tanpa niat yang baik, maka  projek tidak berjalan.
Kita melihat niat yang baik ini ibarat biji benih  yang subur yang mendapat siraman rahmat dari berbagai tangan sehingga ianya tumbuh dan berkembang subur, menggandakan penghasilan -  insya Allah buah  yang baik ini dapat dituai bukan saja di dunia, tetapi terus berganda hasilnya di akhirat.

Sekian.

No comments:

Post a Comment