August 13, 2014

Lantikan Pegawai Penguasa Dan AJK Tapak


BBB, 16 Syawal 1435 = 12 Ogos 2014 (Selasa):
Hingga ke akhir 2013 terdapat dua AJK yang mentadbir dan menguruskan pembinaan Masjid Al-Umm, iaitu Jawatankuasa Induk yang dipengerusikan oleh Dr. Shafie Abu Bakar dan Jawatakuasa Teknikal yang dipengerusikan oleh Ir. Tuan Haji Ishak bin Arshad yang juga Pensyarah Kejeruteraan di UKM.
Dengan bermulanya masuk tapak dan kerja-kerja tanah, maka pada awal tahun 2014  ditubuhkan satu lagi AJK yang dikenali dengan AJK Tapak. Pada dasarnya AJK  ini berada di bawah AJK Teknikal dan melaporkan kerja-kerja kepada AJK Teknikal. Mesyuarat  biasanya diadakan pada setiap hari Selasa. Maka AJK Tapak biasanya bermesyuarat pada selasa minggu pertama setiap bulan, laporannya dibawa ke dalam mesyuarat AJK Teknikal yang biasanya bermesyuarat pada setiap Selasa minggu kedua setiap bulan. AJK teknikal pula melaporkan semua yang berhubung dengan Teknikal termasuk Tapak ke AJK Induk yang juga bermesyuarat pada setiap Selasa minggu ketiga setiap bulan. Walaubagaimana Pengerusi Induk dan Teknikal  dan beberapa AJK biasanya turut sama hadir ke Mesyuarat Tapak dan Teknikal  – secara turut hadir bagi mengikuti perkembangan dan kemajuan secara langsung
Adapun Lantikan Pegawai Penguasa Dan AJK Tapak ialah:
1)      Ir. Hj. Ghazali Hassan     Pegawai Penguasa      (Pengerusi Mesyuarat) -  Al-Umm
2)      Ir. Hj. Ishak Arshad    Pengerusi AJK Teknikal  - Al-Umm
3)      Haji Abdul Rahman Daud – Pengurus Projek  -   Al-Umm
4)      En. Nik Muhd Adham Anuar  - Setiausaha Kerja –  Al-Umm
5)      Ar. Raja Haji Fuaddin Raja Ahmad – Arkitek Urusbina
6)      Ar. Harizan Kamis – Arkitek Urusbina
7)      Tn. Haji Halim Lebai Din -  Arkitek Urusbina – COW
8)      Ir. Mohd Safari – Safari Ingeniuers
9)      En. Azhar Ahmad – Safari Ingeniuers – Cow
10)   En. Mohd Sani Shahruddin – Perunding Azfar
11)   En. Ahmad Shahir Saufi – Perunding Azfar
12)   En. Azanul Amri Mohamad Azmi – Perunding Azfar
13)   En. Shahrul Anuar Abdul Rasheed – May Consult
14)   Tuan Haji Marzuki Che Omar – Tekad Nusantara Sdn. Bhd. (Kontrektor)
15)   En. Mohammad Jazli  Abd. Talib –Tekad Nusantara Sdn. Bhd.
16)   En. Akbar Khan Mohamed Yunus – Tekad Nusantara Sdn. Bhd.
(Ada berlaku perubahan nama yang mewakili arkitek, perunding, engineer dan juga kontrektor – selain dari yang tetap).
(Terdapat beberapa pensyarah yang juga pelajar Ijazah Lanjutan kejeruteraan pembinaan yang turut hadir – Pelajar Ir. Haji Ishak Arshad di UKM yang datang mengikuti perbincangan setiap kali Mesyuarat Tapak sebagai  kursus praktikal. Kehadiran mereka dengan meminta izin dan mendapat kebenaran).
Kalau dilihat kepada AJK di atas mereka adalah kalangan yang berpengalaman di dalam kerja-kerja  pembinaan. Penubuhan AJK  adalah menurut amalan kerja-kerja pembinaan.  Penubuhan jawatankuasa ini ialah bagi mempastikan pembinaan Masjid Al-Umm adalah menurut spesifikasi yang telah disetujui oleh AJK Induk melalui pelan arkitek pembinaan sebagaimana telah diluluskan oleh pihak MPKj. Pihak arkitek mempastikan kerja-kerja yang dilakukan oleh kontrektor menurut plan . Pihak perunding dan juga engineer  memberi nasihat, cadangan dan pembaikan jika ada ketidaktepatan. AJK teknikal mendapat taklimat  dari AJK Tapak tentang progress pembinaan atau sebaliknya. Dari perbincangan dibuat cadangan kepada pihak AJK Induk misalnya dari segi pengubahsuaian pelan, material yang sesuai digunakan, bentuk bahan contoh seperti kubah dan juga berhubung dengan pembayaran.
Progres kerja yang berlaku setiap bulan dilaporkan di dalam Mesyuarat Tapak disediakan oleh Site Agent  (Razak Rahman) dari pihak Kontrektor Tekad Nusantara Sdn. Bhd. Dan disemak oleh Clerk of Work (En. Azhar bin Ahmad).


Misalnya bagi permulaan kerja bagi bulan pertama, iaitu Januari 2014, maka laporan yang masih belum lagi banyak itu menyatakan tentang:
Laporan Kemajuan Kerja berakhir 9 Januari 2014
Masa  Terpakai: 31 hari yang merupakan  masa .
kerja yang dilakukan sebanyak 5.8% daripada hari (532 hari.
Jadual  asal 1.78   Yang Sebenar 1.66    Lewat  0.12%
Lewat:   1 hari mengikut Cpm.
Turut dilaporkan jenis kerja permulaan yang dibuat (kerja tanah), cuaca, sumber tenaga manusia, penggunaan mesin dan jentera di tapak, arahan dari pihak Consultant (tiada), contoh bahan binaan (Perunding Safari Ingeniuers), keputusan ujian terhadap cube, concrete yang diguna.
Pada bahagian akhir disediakan laporan bergambar tentang papan kenyataan syarikat, lakaran peta tapak kerja, kerja tanah yang masih merupakan peringkat permulaan.
Pendek kata kerja-kerja dilakukan secara sistematik, berada di dalam kawalan dan di dalam penilaian berterusan. Semuanya ini bagi mempastikan agar pembinaan Masjid Al-Umm berjalan lancer dan diharap tidak banyak menghadapi masalah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment