March 27, 2012

Buku Bangi Bandar Ilmu Diedarkan Kepada Ahli-Ahli Dewan Negeri Selangor

Dewan Negeri Selangor, 03 Jamadil Awal 1433 = 26 Mac 2012 (Isnin):

Buku `Bangi Bandar Ilmu` yang diusahakan penerbitannya sejak pelancaran `Bangi Bandar Ilmu` oleh Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim Menteri Besar Selangor pada 22 Jun 2008 di KUIS, Bandar Seri Putera, Bangi hari ini al-hamdulillah dapat disiapkan. Usaha dilakukan agar buku ini dapat diedarkan dalam tempoh Sidang Dewan Negeri berjalan (Mesyuarat Pertama (Pembukaan) Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan Kedua Belas 19-23 & 26-27 Mac 2012). Penerbitan buku ini mendapat peruntukan Kerajaan Negeri Selangor.

Adun Bangi menghubungi Pengurus Penerbitan saudara Amir Othman dan memintanya bila buku berkenaan siap dicetak, maka beliau dan sdr. Shahrum diminta segera hantar sejumlah yang mencukupi untuk diedarkan kepada ahli-ahli Dewan. Sejumlah 90 buah buku dibawa langsung dari pencetak pagi ini. Usaha bagi menerbitkan buku Bangi Bandar Ilmu dilakukan dengan menghimpun artikal sejak pelancaran Sambutan 30 Tahun Bandar Baru Bangi, kemudian Pelancaran Bangi Bandar Ilmu, kegiatan-kegiatan yang berhubung dengan keilmuan, melengkapkannya dengan institusi-institusi keilmuan – temasuk masjid surau dan tokoh-tokoh ilmuan di Bangi. Usaha melengkapkan kandungan buku ini berterusan hingga akhir tahun 2011.

Buku setebal 430 halaman ini mengandungi 11 bab bermula dengan Prakata dengan Perutusan Menteri Besar Selangor Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim, diikuti Sekapur Sireh dari Y.B. Dr. Halimah Ali Exco Pendidikan, Pengajian Tinggi Dan Modal Insan dan Pengantar dari Adun Bangi sebagai penyusun.

Dalam Perutusannya sebagai Prakata permulaan buku ini Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim menyatakan,:

``Saya berasa sukacita sejak saya melancarkan motto ``Bangi Bandar Ilmu`` pada 22 Jun 2008, maka pengisian terus dilaksanakan dengan berbagai kegiatan ilmu.`` Tambah Y.A.B. Dato` Menteri Besar Selangor,

``Saya sukacita kerana peranan Bangi Bandar Ilmu diberi perhatian secara teratur melalui Sekretariat Bangi Bandar Ilmu. Saya lebih-lebih bergembira setelah dimaklumkan yang pihak Sekretariat bakal menerbitkan buku-buku termasuklah buku yang mengandungi dokumen pelancaran Bangi Bandar Ilmu. Ia suatu dokumen sejarah, manakala buku-buku yang lain diterbitkan menjadi wadah Ilmu bukan saja bagi masyarakat di Bangi, tetapi juga seluruh masyarakat.``

Y.B.Puan Dr. Hajah Halimah Ali selaku Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pendidikan, Pendidikan Tinggi & Pembangunan Modal Insan dalam Sekapur Sirehnya menyatakan:

``Saya menyokong penuh usaha menjadikan Bangi Bandar Ilmu selari dengan polisi Kerajaan Negeri Selangor menjadikan Selangor sebagai hub ilmu. Bangi sewajarnya menjadi Bandar Ilmu kerana mempunyai begitu banyak institusi ilmu, penyelidikan dan latihan, Sekolah-sekolah dan pusat pendidikan, kehadiran tokoh-tokoh ilmuan yang begitu ramai samaada berkhidmat atau menetap di Bangi dan juga penduduk yang majoriti warga institusi pendidikan tinggi menyemarakkan Bangi sebagai Bandar Ilmu.``

Pada kulit luar bahagian belakang sebagai pengenalan bagi buku Bangi Bandar Ilmu ini tercatat:

Bangi Bandar Ilmu bukan semata slogan, tetapi realiti dan harapan. Cetusan Bangi Bandar Ilmu pertama kali diungkapkan sempena Sambutan 30 tahun usia Bangi pada tahun 2007. Ini diperkukuhkan dengan pengisytiharannya dilakukan oleh Y.A.B. Tan Sri Dato` Seri Abdul Khalid Ibrahim Menteri Besar Selangor di Kolej Universiti Islam Anrtarabangsa Selangor, Bangi pada 22 Jun 2008. Realitinya Bangi Bandar Ilmu, kerana di sini terdapat 18 buah institusi pengajian tinggi, berpuluh pusat penyelidikan dan berpuluh pusat latihan. Lantaran itu Bangi dihuni oleh ilmuan, tenaga pengajar dan pelajar-pelajar. Di samping penduduknya memang berminat dan bergiat dalam bidang keilmuan yang digerakkan melalui masjid dan surau.``

Sejumlah 90 buah Buku Bangi Bandar Ilmu hari ini diedarkan kepada Ahli-Ahli Dewan Negeri Selangoir dan Pegawai-Pegawai yang hadir di dalam Dewan Negeri. Mereka dapat melihat dan menatapnya sebaik masuk ke dalam sidang bagi sesi kedua hari ini mulai jam 2.30 tengahari.

Semasa menggulungkan rumusan berhubung dengan Pendidikan, Pendidikan Tinggi & Pembangunan Insan Negeri Selangor Y.B. Puan Dr. Halimah Exco membawa beberapa penerbitan yang diterbitkan dibawah portfolionya dan buku Bangi Bandar Ilmu yang sampai ke tangannya pada masa itu dikategorikan sebagai salah sebuah buku hasil dari kegiatan yang bersifat ilmu di bawah portfolionya. Beliau memperkenal, menghebah dan menunjukkan buku Bangi Bandar Ilmu kepada Ahli-Ahli Dewan yang pada masa yang sama buku ini sudah sampai ke tangan Ahli-Ahli Dewan Negeri dan Pegawai-Pegawai yang hadir.

Buku Bangi Bandar Ilmu adalah buku sulung diterbitkan oleh Sekretariat Bangi Bandar Ilmu, insya Allah penerbitan buku-buku yang lain akan menyusul.

Sekian.

No comments:

Post a Comment