November 26, 2014

Al-Qur`an Piawaian Tertinggi Sumber Islam


BBB, 03 Safar 1436 = 26 November 2014 (Rabu):
Al-Qur`an adalah contoh piawaian tertinggi bagi Teori Takmilah. Al-Qur`an adalah Kalam Allah yang paling sempurna. Kesempurnaan boleh dilihat dari berbagai-bagai segi. Contoh:
1)      Kesempurnaan sebagai sumber akidah
2)      Kesempurnaan dari segi sumber hukum  dan perundangan
3)      Kesempurnaan dari segi Bahasa dan Balaghahnya  (sastera)
4)      Kesempurnaan dari segi kejadian manusia
5)      Kesempurnaan dari segi keilmuan sains dan alam
6)      Kesempurnaan dari segi maklumat astronomi dan cakrawala
7)      Kesempurnaan dari segi bidang kerohanian
8)      Kesempurnaan dari segi maklumat keakhiratan
9)      Kesempurnaan nilai dan akhlak
10)   Kesempurnaan dari segi hidup  kekeluargaan


Dan boleh ditambah lagi dengan bidang-bidang yang releven’
Dilihat dari segi Takmilah memang dituntut di dalam perjalanan kualitinya meningkat ke a rah kesempurnaan  tertinggi . Tetapi pada hakikatnya tahap-tahap kesempurnaan berkenaan tidak pernah sampai ke tahap maksimumnya. Ini adalah kerana ada kelemahan-kelemahan menghalang sampai kepada tahap maksimum. Kelemahan-kelemahan berkenaan boleh dilihat seperti di bawah.
1)       Al-Qur`an adalah lengkap. Untuk memahaminya perlu didalami, walaupun kita tidak mungkin memahami sedalam ke hakikatnya. Pendalaman melalui ilmu perjalanan Takmilah yang juga tidak mungkin sampai ke tahap maksimum. `Al-Qur`an  qad Nuzila wa lakin la yazal yatanazzal` bermaksud ` Al-Qur`an sememangnya telah diturunkan, tetapi  pengolahan dan penafsiran berkembang`. Jadi maksud  kefahaman dan keilmuan makin berkembang di dalam menuju Takmilah, namun  di dalam perjalanan tiada titik akhir ke Takmilah.
2)      Kelemahan yang ada pada diri seseorang sama ada kelemahan akal fikiran  - ilmu dan kerohanian untuk mengikuti dan memahami bidang berkenaan.
3)      Sifat ilmu makin berkembang, bukan saja bagi bidang keilmuan khusus berkenaan, tetapi turut sama ilmu-ilmu bantu yang dapat membantu kefahaman ilmu khusus berkenaan. Ini meluaskan ilmu dan jurang bagi Takmilah
4)      Keilmuan tidak lengkap hanya dengan kefahaman, tetapi memerlukan keterlibatan dan penghayatan yang mendekatkan diri bagi memahami tahap kebenaran
5)      Ada halangan luar yang di luar dan tak berkenaan dengan bidang seperti kufur dan tidak menerima kebenaran
Dan mungkin boleh ditambah dengan kelemahan-kelemahan yang lain yang menghalang Takmilah bagi sesuatu bidang berkenaan.
Sebagai contoh kita ambil bidang akidah sebagai bidang utama disebut di atas. Rujuk saja kepada Surah Al-Ikhlas bagi ayat pertama bermaksud:
``Katakanlah Dia Adalah Allah yang Tunggal.`
Soal ini melibatkan falsafah dan Hakikat Tauhid. Huraian dibuat dari segi akidah, misalnya  menurut Ash`ari-Maturidi  bahawa Tunggal atau Esa Allah tidak berjirim dan berjisim dan tidak tersusun sama ada dari kam muttasil atau munfasil. Ia Tunggal dengan dirinya. Ketunggalan didekati dengan  sains logic seperti kata Muhammad Abduh:
``Di antara sifat yang wajib juga bagiNya adalah sifat Esa. Esa dalam Zat, dalam sifat, dalam wujud dan dalam perbuatan. Adapun Esa dalam Zat bahawa Zait itu tidak menerima tarkib (tidak tersusun dari berbagai unsur), baik di luar maupun di dalam akal sendiri. Tentang Esa (Ke-Esaan, Tunggal) dalam sifatNya, ialah bahawa tidak ada yang menyamaiNya dalam sifat-sifat yang tetap bagiNya di antara yang maujud ini.  Adapun mengenai Esa (Ke Esaan, Tunggal) dalam wujud dan perbuatan, maksudnya  ialah ZatNya sendiri yang wajib wujud (ada) dan Ia sendirilah (tanpa campur tangan orang lain) untuk mengadakan segala apa yang mungkin ada ini.``
(Muhammad Abduh, Risalah Tauhid, Bulan Bintang, Jakarta, 1979: 74-75).
Sedang di sana ada yang tidak gemar membahas tentang keesaan Tuhan dengan logic-rasional, tetapi lebih mesra mendekatinya secara intuisi cinta  seperti  ditanya kepada Al-Junaid tentang tauhid,katanya:


``Adalah hamba lintasan dihadapan kekuasaan Allah, berlari di atasnya larian tadbirNya pada larian hukum kudratNya di dalam gelombang laut tauhidNya dengan fana` dirinya dari sebarang dakwaan…``
Dan katanya lagi: ``Tauhid ialah keluar dari garis kesempitan zaman kepada keluasan fana sarmadaniyyah.``
(Abu Nasr Al-Sarraj Al-Tusi, Al-Luma`, Dar al-Kutub al-Hadithah, Misr wa Maktabat al-Muthanna, Baghdad, 1380/1960: 49).
Bayangkan kedalaman lautan Tauhid yang tak dapat dijangkau dan tak terselam dan makin halus perjalanan yang tidak mungkin sampai yang boleh diibaratkan sebagai terbakar dalam kerinduan dan perjalanan.
Bayangkan keluasan-keluasan yang lain yang memang diteroka dan terus diteroka hingga sampai di mana dan belum sampai ke mana baik dari segi hakikat hukum, rahsia jamal, latif, rahman, rahim, ra`uf, ihsan dari segi seni, jiwa dan rohani dan berbagai-bagai lagi yang terus menjadi cabaran dari segi Takmilah untuk diterokai dan dihayati. Kita tunduk mendepani firman Allah bermaksud:
``Katakanlah (wahai Muhammad), kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku, walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya, sebagai bantuan.`` (Al-Kahfi: 109).
Kita sebenarnya menyusuri pantai ilmu yang hanya mampu memetik butiran-butiran kecil daripadanya di dalam menuju  kerahsiaan yng juga perjalananTakmilah.

Sekian.

No comments:

Post a Comment