November 21, 2014

Apabila Ada Kawasan Dan Kependudukan Ada Kepimpinan: Penghasilan Aturan


BBB, 27 Muharram 1436 = 20 November 2014 (Khamis):
Dalam satu kawasan yang terhad keluasannya dengan jumlah penduduk yang juga terhad  dengan masyarakat yang homogenus sifatnya  pada zaman tradisi yang mungkin dikenali dengan desa, kampung dan sebagainya, maka kependudukan sedemikian memerlukan kepimpinan bagi  mengatur  aturan, keperluan-keperluan masyarakat dan mengatasi permasalahan-permasalahan seperti penyakit, kemiskinan dan pengagihan sumber pendapatan. Kepimpinan dalam masyarakat tradisi sedemikian dikenali seperti Tok Batin, Ketua Kampung, buapuk, Luak dan sebagainya.
Dalam masyarakat tradisi sedemikian, ditambah dengan adanya kepercayaan agama Islam, maka ianya memerlukan kepada institusi-institusi asas yang dapat membantu pemimpin setempat yang kita pilih dari segi istilah sebagai `Ketua Kampung` bagi semua jenis ketua kepimpinan tradisi. Bagi membantu pentadbiran, maka ada di sana. Imam. Bomoh, Bidan, Bilal, Siak, Guru,  Pendekar, Hulubalang, Laskar dan rakyat (penduduk banyak).


Ketua Kampung adalah mengetuai segala bidang kemasyarakatan , mengawasai segala keperluan dan memberi  perhatian terhadap kebajikan mereka. Misalnya Ketua Kampung mengendalikan pentadbiran keseluruhan masalah kampung. Misalnya membuka tanah ladang,  mengatur masa bertani,  kerjasama di dalam mendirikan rumah (gotong royong), menerima berbagai aduan dari anakbuah penduduk dan sebagainya, imam adalah mengepalai upacara-upacara keagamaan, urusan kematian, kenduri kendara dan sebagainya. Bomoh adalah mengendalikan pesakit-pesakit dan usaha menyembuhkan, Bidan pula menguruskan kelahiran anak-anak, siak membantu urusan masjid dan surau, guru bertanggungjawab mendidik anak-anak kariah membaca dan menulis juga mengaji dan keperluan-keperluan keilmuan agama dan kehidupan. Pendekar ialah ibarat pasukan pertahanan, begitu juga dengan hulubalang ibarat tentera bagi menjamin keselamatan, termasuklah juga laskar dan rakyat jelata ialah orang ramai yang biasanya menurut perintah.
Kepimpinan yang berwibawa menarik kampung-kampung  atau kawasan-kawasan yang lain mengetuainya dan menjadikan kawasannya lebih luas yang mungkin menjadikannya pimpinan peringkat daerah yang lebih besar, tetapi kebiasaan ia menjadi sebahagian dari bahagian pemerintahan yang lebih berkuasa yang sebagaimana kini dikenali sebagai negeri. Pemimpin yang Berjaya pada peringkat tinggi ini, bukan saja terkenal kerana  kewibawaan, tetapi juga mempunyai kekuatan pertahanan seperti pendekar, hulubalang dan laskar yang dapat mempertahan dan menggerunkan musuh. Dari pemimpin sedemikian akan timbul cerita-cerita metos dan legenda  berkenaan pemimpin-pemimpin berkenaan yang menjadikannya lebih dipandang suci lagi dihormati.
Tidak jarang pula berlaku di dalam sejarah, bahawa pemimpin tempatan menjemput pemimpin luar dari tempatan yang mempunyai wibawa dan turunan terkenal dari segi prmerintahan datang secara jemputan  ke kawasan pemerintah tertentu dan dilantik menjadi pemerintah yang diwar-warkan sebagai  tokoh yang mempunyai keturunan baik-baik lagi berwibawa dan dihormati. Tidak jarang pula penguasaan dan pembesaran kawasan berlaku akibat dari perbalahan dan pertentangan misalnya akibat dari kepentingan ekonomi  dan strategis yang membawa kepada pertikaian bersenjata  dengan berperang  dan penguasaan.


Kewibawaan kepimpinan juga berlaku, di samping kekuatan ialah bijaksana dari segi kepimpinan dan keilmuan. Kalau pada peringkat kampung dan luak pemimpin pandai memimpin dan mampu mengungkapkan ungkapan Teromba yang menggariskan panduan pentadbiran aturan, adat, cara hidup bermasyarakat yang memntingkan gotong royong, maka pada peringkat yang lebih tinggi yang berada pada tahap negeri, pemimpin misalnya terdidik dengan ilmu dan mementingkan ilmu, maka pemerintahannya dikeliling dan dibantu serta nasihat oleh ulama-ulama dan para cendekia, termasuk pemimpin itu sendiri menjadi seorang pemerintah yang alim yang turut belajar dan  mengajar ilmu, bahkan ada pemimpin yang mengarang peratuaran pemerintah, bahkan dikarang  kitab-kitab yang menjadi  panduan di dalam pemerintahan. Dia juga menekankan kepentingan pelajaran kepada rakyat dan memberi  kemudahan dan galakan-galakan kepada rakyat belajar. Selain daripada itu kalangan ulama yang membimbing pemerintah  turut mengarang kitab-kitab panduan pemerintahan dan kitab-kitab pengajian di dalam berbagai-bagai bidang.
Dengan wibawa pemerintah yang mementingkan ilmu, dia sendiri berilmu dan menggalakkan orang ramai mempelajari ilmu dan terhasil karangan-karangan panduan pemerintahan sama ada oleh pemerintah atau ulama-ulama yang membantunya dan ulama-ulama berkenaan menghasilkan kitab-kitab pengajian yang dipelajari bukan saja bersifat setempat, tetapi diguna di luar, maka pemerintah sedemikian menjadi  masyhur dan menjadi sebuatan dalam sejarah dan warisan keilmuan yang ditinggalkan terus digunakan dan abadi di dalam kenangan.

Sekian.

No comments:

Post a Comment