November 10, 2014

Kanun Jenayah Syariah: Pengalaman Brunei


BBB, 16 Muharram 1436 = 09 November  2014 (Ahad):
Dalam Ucaputamanya, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned Mufti Kerajaan Negara  Brunei Darussalam menggalurkan tentang  Kanun  Jenayah Syariah di Negara Brunei. Menurutnya, Undang-Undang Islam telah mula digunakan di Brunei sejak 600 tahun dulu, iaitu sejak bermulanya pemerintahan kesultanan Brunei  dengan pemerintahan Sultan  Muhammad Hassan (1582-1598M.).  Zaman pemerintahan Sultan Jalil Al-Akbar adalah zaman mula diperkenalkan `Hukum Kanun Brunei`  (1047H.). Ia adalah undang-undang bertulis pertama bagi Hukum Kanun Brunei.


Hukum Kanun Brunei ini mengandungi 29 fasal berasaskan Hukum Kanun Islam. Hukum Kanun ini ringkas, tetapi meliputi aspek-aspek jinayah, qisas dan ta`zir. Pemerintahan berdasarkan Hukum Kanun Jenayah ini berterusan sehinggalah 1871 bila campurtangan British berlaku.
Beberapa bukti disebut oleh Pengucaputama tentang perjalanan hukum syariah ini misalnya:
Konsul General British S. Streacher menyebut, bahawa undang-undang Brunei berasaskan kepada Al-Qur`an. Misalnya peristiwa seorang pencuri mencuri tali tangan emas dan selaras senapang. Kes dibawa ke pengetahuan Sultan. Baginda amat merka. Penyiasatan dibuat dan pencuri dapat ditangkap dan pembicaraan dilakukan. Keputusan dihukum potong tangan. Streacher juga, menyebut tentang perompak yang dapat ditangkap dan dihukum mati. Perompak berkenaan dikatakan adalah anak seorang pembesar yang disayangi Sultan. Namun tidak ada tolak ansur dan pilih kasih di dalam menjalankan hukuman. Menurut Pengucaputama, `` Terbukti dari segi sejarah bahawa Kanun Jenayah Syariah berkuatkuasa di Brunei.``
Pengisytiharan  Kanun Jenayah Syariah pada 2013  adalah merupakan perkembalian setelah menghadapi gangguan.
Menurutnya pengisytiharan adalah berdasarkan:
Keimanan dan tanggungjawab Pemerintah melaksanakan hukum Allah.  Ini membuktikan Pemerintah gagah perkasa berdepan makhluk, tapi tunduk patuh di hadapan Khalik (Allah).
Berani  berhadapan musuh, tetapi  penakut di hadapan Allah.
Pengucaputama menrujuk kepada  Kanun Jenayah Syariah Brunei di bawah pemerintahan Ke Bawah D.Y.M.M. Sultan Hasanul Bulqiah Ibn Sultan Ali Nuruddin yang digezetkan pada 15 Mac 2011, bahawa penggezetan  atas kesedaran dan tanggungjawab  terhadap perintah Allah dan mencari keredaan Nya. Tidak tergolong  di dalam kategori sebagaimana firman Allah yang bermaksud;
Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu dari kalangan orang kafir (Al-Ma`idah: 44)
Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu dari kalangan orang yang zalim (Al-Ma`idah: 45)
Dan Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka itu dari kalangan orang yang fasik (Al-Ma`idah: 47).
Tujuan digezetkan Kanun Jenayah Syariah agar semua pihak beroleh keadilan  yang tidak boleh dibahas dan tawar menawar. Sebagaimana firman Allah bermaksud:


``Dan apabila kamu berhukum  di antara manusia, maka hendaklah kamu berhukum dengan adil (`` (Al-Nisa`: 58).
Pengucaputama bertanya, ``Bagaimana hendak berhukum dengan adil ?
Beliau menjawab, ``Hendaklah melalui undang-undang.``  Tanyanya lagi,
``Bagaimana mendapatkan undang-undang ?`` Jawabnya,
``Hendaklah digubal akta bagi undang-undang tersebut`.
Menurutnya `Akta` adalah  panduan dan jalan bagi proses undang-undang. Tanpa akta tidak ada panduan undang-undang.
Kata Pengucaputama, ``Inilah Brunei lihat. Ini adalah sebagai kewajipan yang tidak boleh ditepis dan dielak lagi.``
Tambah Pengucaputama, ``Penggunaan Kanun Jenayah Syariah di Brunei ini tidak harus dirisau oleh mana-mana pihak.`` Beliau menegaskan,
``Undang-Undang Allah itu indah dan keindahannya makin menyerlah, sebagaimana indahnya  yang kini masyarakat antarabangsa melihat dan mula memahami  aspek- aspek dari bidang ekonomi Islam seperti Islamic Banking, takaful dan al-rahn. Seharusnya mereka juga memahami dari segi keadialan Islam.``

Sekian.

No comments:

Post a Comment